Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door Egbert_ » 21 Jun 2022, 21:07

Sorry, als de vraagstelling wat cryptisch is. Zoals gezegd, ik ben op zoek naar de eerste vrouw van Jan Berents die als weduwnaar in de Wijk in ondertrouw gaat in 1708. En vroeg me af op de doopinschrijving bij hem hoort


Lubbichjen Berents heb ik gevonden.

IJhorst/De Wijk, 10-7-1681, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 165 (trouwboek, 1652-1812), pagina 032
 • Huwelijkdatum: 10-7-1681; Ondertrouwdatum: 12-6-1681;
  Bruidegom: Jan Berents, Jongeman; woonplaats: Esphorst
  Bruid: Lubbichjen Berents, Jongedochter; woonplaats: Hogenkamp
  NB: vader bruidegom Berent Henricks; vader bruid Berent Dercks.
En doopinschrijvingen in 1682, 1689, 1692. (alle dtb IJhorst/De Wijk)
eppe schreefCOLON
21 Jun 2022, 20:25
Hij trouwt 1681 met Lubbigje Berends en later met Zwaantje Egberts.
Wanneer hertrouwt Jan Berends, zoon van Berend Hendriks x Zwaantje Wolters, met Zwaantje Egberts ??

Of bedoel je dat de trouwinschrijving van 1708 bij deze Jan Berends hoort? Zoals ik als eerder schreef in de inleiding, de Jan Berends van de trouwinschrijving is mij bekend. En zijn tweede vrouw Swaantien Egberts ook. Dit echtpaar woont eerst in Zwartsluis, en daarna in Hasselt. Wie de weduwnaar is die in 1708 trouwt, is mij dus bekend. (Hij is niet de zoon van Berend Hendriks x Zwaantje Wolters.) De vraag is echter of hij dezelfde is als de vader van de dopeling Roelof in 1707.

eppe
BerichtenCOLON 428
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door eppe » 22 Jun 2022, 07:24

Ik dacht er vannacht nog aan; iets klopt hier niet; die familie die ik opnoem zijn pachtboeren waarvan niemand in de scheepvaart is beland. "Mijn" Jan Berends woont later op de Stapel en is in 1727 nog vermeld op de Haalweide, dus dat is (ook) niet dezelfde als die op de Havixhorst.

De vraag is nu; zijn er twee huwelijken Jan Berends x Zwaantje Egberts? omdat je zei "dat echtpaar is mij bekend" ben ik daar niet zo op ingegaan. Bij hertrouwen in 1708 komt hij uit het kerspel De Wijk, niet uit Hasselt of Zwartsluis (daar zit wel enige twijfel bij mij, waarom zou er niet staan; van de Stapel.. zoals bij andere huwelijk wel vermeld is).
Dus om te voorkomen dat we weer bij elkaar langs praten; jij denkt/weet dus dat de Jan Berends die in 1708 hertrouwt te IJhorst oorspronkelijk uit Hasselt/Zwartsluis komt? Want dan heb ik blijkbaar iets niet goed in mijn gegevens..

Wat ik nog wel frappant vond, is dat de ouders van die Lubbigje Berends zijn: Berend Derks x Aaltje Jans. Berend wordt ook wel Berend Jans genoemd. Dan heb je toch een echtpaar dat jij ook opnoemt (als mogelijke ouders van JB). Maar deze komen niet uit Hasselt/Zwartsluis.. maar IJhorst. ws toeval.

ik zag ook nog een Jan Berends (Ketel) uit de Overlankhorst, die met een Geesje Beene trouwt. Misschien dat hij later met Geesje Roelofs is.. Maar dat is dus niet interessant in dit verhaal.

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door Egbert_ » 22 Jun 2022, 09:05

Om nog meer verwarring te voorkomen:
Jan Berends, die als weduwnaar in t Carspel de Wijk met met Swaentjen Egberts j.d. tot Hasselt trouwde is deze:

doopboek Rouveen:
 • 1684: 2 nov Jan Buijter s. van
  { Beerent Jansen (Rouveen)
  { Aaltjn Jans
Swaantje gedoopt te Hasselt:
 • 1682 29 maart | Egbert Gooie huisman, Machtelt JM | Swatien
ondertrouw in Hasselt:
 • ingesh 29 maart 1708
  Jan Berents. Wed, ii de Wijk
  Swaantien Eghberts JD. tot Hasselt
Het echtpaar laat twee kinderen dopen in Zwartsluis:
 • 1710, 7 Decemb
  is gedoopt Magteltjen Dogter van Jan Berents
  en Zwaantjen Berents echtel ten doop gehouden bij
  Luighjen Berents, ten overstaan van de Vader
 • 1712, 14 Feburarij
  is gedoopt Magtelt, dogter van Jan Berents
  en Swaantjen Egberts Echtel: ten doop gehouden bij
  Harmtjen Egberts, ten overstaan van de vader
doopgetuige Harmtjen Egberts is de zus van Swaantje:
- 15 okt 1712: Jan Berens, namens zijn vrouw Zwaentien Egbers en zijn schoonzus Hermtien Egbers, treedt op als verkoper van een stuk grond in Genne, samen met Dries Berens, momber over het onmondige kind van zaliger Gooje Egbers en Geertien Driessen. (rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00617)

en vervolgens drie dopen te Hasselt:
 • 1713, Den 13 sept: | Jan Buijter huisman, Swaantjen Egberts | Aaltjen
 • 1717, Den 12 Dec | Jan Berents, Swane Egberts | Berent
 • 1720, 25 Febr. | Jan Berens huisman, Swaantjen Egberts | Egbert
Alle vier de grootouders zijn vernoemd. Want Swaantje is de dochter van:
doopboek Hasselt 1682
 • 29 maart | Egbert Gooie huisman, Machtelt JM | Swatien
En er is nog een verkoopakte die begint met:
f468 - 21 sep 1723 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten de Hr. Theodorus Brouwer, "bedienaer des Goddelijken Woorts" tot Dalfsen en Matthijs Kommers.
In het Gericht zijn verschenen Jan Berens Buiter en Swaantgien Egbers, tutore marito, eheluiden.


Trouwinschrijving van de ouders van Jan Berens Buijter heb ik niet kunnen vinden. Wel het hertrouwen van zijn moeder:
trouwboek Rouveen:
 • 1701: 24 sept
  { Geerd Jans wedr. van de Swarte Sluijs en
  { Aaltjen Jans, nw. van Berend Jans op Rouveen
Luighjen Berents, de doopgetuige in 1710, is de zus van Jan Berents Buijter:
trouwboek Zwartsluis:
 • 1710 Den 19 July ingeß: getrouwt den 3 Aug alhier
  Jochem Geerts J.M. van de Nieuwe Sluijs
  en Luigjen Berents J.D. van Roveen beij-
  de Woonende aan de Nieuwe Sluis aan de Stouwe
Zij trouwde haar stiefbroer. En is vele keren doopgetuige in Zwartsluis. Wat mede een bewijs levert, dat zij dochter is van Berent Jans en Aaltje Jans.
Daar Berent Jans en Aaltje Jans hetzelfde patroniem hebben, zullen er dus twee opa's Jan zijn.
doopboek Rouveen:
 • 1686: 26 sept. Jan Twente s. van
  { Beerent Jans
  { Aaltjn Jans
En die opa's zullen dan Jan Twente en Jan Buijter heten.
Jan Twente zal de vader van Beerent Jans zijn, want in het lidmatenboek van Rouveen:
 • 1692, op Kerstijdt: Aeltjen Jans, N. Wed: van Twenten Bere… (Lidmatenboek gereformeerde kerk te Rouveen, 1657-1707, transcriptie door M.E. Buitenhuis)
Er zijn ook doopinschrijvingen in Rouveen, met Twenten Berend als vader. Onder ander een Femmigje in 1691. Zij trouwt in Zwartsluis 1714 als Femmigjen Barents, van de De Stouwe, van Rouwveen. En bij zes van haar kinderen is Luigjen Berents doopgetuige.

Overigens bestaan er andere varianten van deze genealogie. (zie: http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Buter.htm) Deze variant is niet juist, maar blijft hardnekkig rondgaan op internet. Want ik ben er van overtuigd dat de mijne de juiste is, en na enige mailwisseling, is ook de bron van Piet Heres het daarmee eens. Niet alles is bewezen, maar het is wel zeer aannemelijk dat bovenstaande genealogie de juiste is.

Wat nog ontbreekt in de genealogie is de naam van de eerst vrouw van Jan Berents Buijter en de trouwinschrijving.

eppe
BerichtenCOLON 428
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door eppe » 22 Jun 2022, 09:26

dat is een duidelijk verhaal, ziet er goed uit.

enige opmerking mijnerzijds is dat Jan Berends 23 jaar is bij hertrouwen... dat is voor een man toch wel erg jong. Maar niet onmogelijk.

(ik zal mijn 2e huwelijk van mijn JB eruit gooien)

extra; in de goedschatting van De Wijk van 1705 geen Jan Berends of Jan Buiter.

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door Egbert_ » 22 Jun 2022, 10:05

Dat hij nog jong is bij hertrouwen was mij ook al opgevallen. Dus ook mogelijk dat hij nog geen kind verwekt had, of dat zijn eerste vrouw in de kraam overleden was.

Daar zijn moeder al in 1701 naar de Stouwe/Nobelstee/Baarlo verhuisde had ik eigenlijk verwacht een eerste trouwen in Zwartsluis te vinden. Of in Hasselt (omdat Baarlo onder Schoutambt Hasselt valt). Maar dat heb ik niet kunnen vinden.

Dat eerste trouwen van Jan Berents Buijter is mij altijd nog een raadsel gebleven. En of dat eerste trouwen met Geesjen Roelofs was, is mogelijk, maar niet zeker. Zeker niet bewezen.

Maar wel bedankt voor het meedenken! En dat blijft het leuke van genealogie. Als je denkt dat je weet hoe het zit, kan er zo maar ineens een akte opduiken, die duidelijk maakt dat het toch net even anders ging. Of dat de aannames totaal verkeerd waren.

Genealogie is bijna nooit af.

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Jan Berents en Geesjen Roelofs in de Havikshorsche Markt

Bericht door Egbert_ » 22 Jun 2022, 21:09

Voor degenen die daar in geïnteresserd zijn, hierbij een kaart van het gebied waar Jan Berents Buijter gewoond heeft.
 • Omdat er in vuurstedenregister 1675 en 1682 maar één Berent Jans voor komt, neem ik aan dat Jan Berents Buijter geboren en getogen is op de Bisschopsslag. Op het kaartje net beneden het vetgedrukte Rouveen. (http://home.kpn.nl/mbuitenhuis2/)
 • Als je de lintbebouwing van Rouveen en Staphorst volgt, kom je in Drente terecht in De Wijk. Het kerspel waar Jan Berents Buijter woonde bij zijn ondertrouw in 1708. Of hij bij de Havixhorst heeft gewoond, is nog steeds niet duidelijk, maar de Havixhorst staat wel op de kaart, Bij De Wijk, iets richting Meppel
 • Waarschijnlijk is Jan Berents Buijter met zijn moeder mee verhuisd naar Baarlo, bij haar hertrouwen in 1701. Baarlo is op de kaart te vinden onder de W van Wanneperveen.
 • Hasselt staat linksonder op de kaart.
De kaart is van 1866. Maar is waarschijnlijk zeer vergelijkbaar met de situatie van de voorgaande twee eeuwen.
staphorst.jpg
staphorst.jpg (75.67 KiB) 256 keer bekeken
Voor een beter leesbare kaart, zie: https://www.dboverijssel.nl/wp-content/ ... er-002.jpg

BUTTON_POST_REPLY