van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Janny Lalkens
Berichten: 2193
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Janny Lalkens » 22 jul 2022, 17:31

Tussen 1704 en 1734 13 kinderen geboren bij de broer van Fennigje en Geesje Willems. Hij was 2x getrouwd. Deze Remmelt Willems Bosch had meen ik Jacob Gerrits als momber toen hij hertrouwde. Dat zoek ik op. Later hiermee verder.

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 17:36

Dat de doop van Arentien/Annegien niet te vinden is, houdt niet in dat ze niet de dochter van Gerrit Jacobs en Aeltien Herms zou kunnen zijn.
Uiteindelijk heeft ze grond die bij Gerrit Jacobs past én haar dochter Gerrigjen krijgt geen Anna of Annegien maar wel een Arent. Dat pleit er wel voor dat ze de juiste is.

Het mooiste zou zijn als er nog een akte is - en misschien heeft Harm die - die wat meer duidelijkheid geeft.
De naam Arent kan van haar moederskant komen, Aaltien Herms.

Ik denk ook niet dat ze bij Jacob Gerrits Schrotenboer hoort.

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 19:53

harm56 schreef:
21 jul 2022, 22:33

Deze wilde ik nog even kwijt

22-12-1675 Arentjen vulgo Rouwentwijg Harmen s Herenbroek

Komt de voornaam Arentje uit de familie van Aeltje Herms. Harmen Rouwentwijg op 's Heerenbroek.

Harm
Is Arentje dus de moeder van Aaltje Herms?
Heb je meer gegevens?

*
Laatst gewijzigd door ria jongman op 25 jul 2022, 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 20:34

BERICHT 3

ZWK f398 - 23 feb 1675 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Queisen en Albert Balster.
* In het Gericht is verschenen Jan Jacobs, ruiter onder de majoor Ittersum, nagelaten zoon van wijlen Jacob Jansen en Geertijn Henrix, gewezen eheluiden, gewoond hebbende tot Vekaten, en zijn mede-momber Roelof Henrix, woonachtig tot Wilsum (: welke mede-momber Berent Jansen overleden is:), als ook Albert Jansen, zijns comparant oom en de voorschreven momber altijd geassisteerd hebbende, bedankt mitsdezen voor "derselver" goede administratie van de momberschap, dezelfde daarvan ten enemaal ontslaande en ten volle quiterende van al hetgeen hij deswegens van hem comparant onder zich heeft gehad. Zonder argelist.

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 20:42

BERICHT 4

Op bericht 2 de vraag gesteld; waar komt het land vandaan dat genoemd wordt in de erfuiting van Jacob Jans


ZWK f88 - Eodem [26 nov 1664] die judice, assessoribusq. iisdem.
Verschenen is Marrichijn Jorgers [Rotgers], weduwe van wijlen Claes Gerberts, woonachtig bij het huis te Irst, voor haar zelf en als wettige voogdesse van haar kinderen, bij voorschreven Claes Gerberts in echte geprocreerd, geassisteerd in dezen met haar schoonzoon Jacob Luilofs, voor hem zelf en caverende voor de andere kinderen. Zij verklaarde voor hun [haer] en hun [haer] erfgenamen voor een somma van penningen, hun [haer] comparanten te danke voldaan en betaald, eeuwig en erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij doet mitsdezen, aan Jacob Jansen te Vecaten en Geertijn Henrix, eheluiden, en hun erfgenamen een kamp zaailand, groot ongeveer 2 morgen in een half "vierdendeel", maar zonder mate, waarvan Steven Hermsen de andere helft toebehoort, gelegen in dit kerspel van Zwolle op 's Heerenbroeck, zo en in zulker gestalte [als] zij verkoopster deze kamp van haar zaliger ehemans moeder aangekocht heeft; zijnde vrij eigenlijk goed en onbezwaard met enige renten of thinsen, echter [edoch] tiendeplichtig, en verder met zijn raad en onraad, recht en gerechtigheid, daartoe behorende. Belovende "deselve" te wachten en te waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Henrick Queisen [-] zal voor de comparant zegelen en tekenen.

harm56
Berichten: 412
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door harm56 » 22 jul 2022, 21:13

Is Arentje dus de moeder van Aaltje Herms?
Heb je meer gegevens?
Ik had er boven moeten zetten doopboek van Zalk.

Harmen Rouwentwijg uit 's Heerenbroek laat 2 maal een dochter Arentje dopen, verder weing Arentjes in het doop boek van Zalk
Gerrit Jacobs laat in Zalk tweemaal een Geertje vernoemen naar zijn moeder Geertjen Hendriks, met Jacob en Harmen zijn de grootvaders vernoemd, Jan en Willem is een beetje vreemd en het hiaat tussen 1694 en 1700.

22-12-1675, Arentjen
08.04.1677, Arentjen

03-02-1689 Jacob Gerrit Jacobs
10-08-1690 Harmen Gerrit Jacobs
00-09-1692 Geertje Gerrit Jacobs
09-09-1694 Jan Gerrit Jacobs
hiaat
25-02-1700 Willem Gerrit Jacobs
12-02-1702 Geertien Gerrit Jacobs


Jacob Jansen laat op 27 juli 1662 een dochter Geesjen dopen

In begraafboek Zalk
17-07-1666
Geesijn dochterje van Jacob Jansen uit Vecaten aen de pest

Dan denk je wel waarom wordt dit kind wel vermeld maar Geertien Hendricks niet, want als Jacob Jansen ongeveer april 1667 hertrouwd, is het aannemelijk dat Geertien Hendricks ook ongeveer juli 1666 is overleden,

Is Ria bekend met de site van Jan van Arkel? (Historische Vereniging voor de IJsseldelta).

f20 dd.27-05-1655 [Zalk deel 13]
Schultis Gerhardt Noortbergh.
Erschenen zijn Jacob Jans en Gesijn Jans eheluiden, en bekenden om een welbetaalde somme penn: verkocht te hebben aan Jan Willems Dijck en Geertien Jans eheluiden en deszelfs erfgen: een jaarlijkse rente van 32 car.gl. 10 st. jaarlijks uit ongeveer 2 margen land, gelegen in den kerspel van Zallick, zo hem van zijn za: ouders is aangeërfd, losbaar met 600 car.gl.
Keurnoten Hendrick Jans en Jacob Hendricks.
Gedaan binnen Zallick.

Jammer dat Jacob Jans niet wordt vermeld in het ondertrouw/trouwboek van Zalk.

Ik begrijp dat dit allemaal weinig meer van doen heeft met "van Keulen en Everts afkomstig van Haerst" maar de voogd Jacob Gerrits genoemd in de voogdij akte van de onmondige kinderen Jan Egberts Rietberg bracht ons op deze discussie.

Harm

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 21:40

Ja ik ken de site van Jan Arkel van horen zeggen, meer niet.

Je hebt het over een Jacob Jans gehuwd met Geesje Jans en niet als getrouwd met Geertien Hendriks.

Jacob Jans de vader van Jan, Gerrit , Roelof en Grietje heeft in ieder geval een broer Albert - zie mijn eerdere berichten.
En de voogd Roelof Hendriks woont in Wilsum.

Janny Lalkens
Berichten: 2193
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Janny Lalkens » 22 jul 2022, 21:50

Kennelijk ben je heel geschikt als momber als je Jacob Gerrits heet ;)

f196 - 26 mei 1720 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Jan Gerrits en Jan Lamberts.
In het Gericht is verschenen Remmelt Bos tot Schelle, weduwnaar van wijlen Willemtien Willems. Hij heeft over zijn onmondige kinderen (Derkien, Fennegien en Janna), bij zijn genoemde huisvrouw in echte geprocreerd, tot mombers verzocht en geobtineerd Jacob Gerrits, oom van vaders zijde, en Lambert Goossens, oom van moeders zijde. Zij zijn daarop persoonlijk in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap bij handtasting aangenomen.
Daarna heeft hij comparant ter presentie van de genoemde mombers tot de erfuiting getreden aan ieder van zijn drie onmondige kinderen allen voornoemd bewezen 10 Caroli gulden of tesamen 30 gulden voor wijlen hun moederlijk goed. Bovendien heeft hij beloofd zijn genoemde kinderen tot hun mondige jaren na staatsgelegenheid in kost en kleren te zullen onderhouden [verplegen], ja zelfs zo zij al uit huis zouden gegaan mogen zijn, altijd bij ziekte een vrije intrek te zullen geven, en na zijn vermogen te zullen ondersteunen, en bovendien zijn genoemde drie dochters lezen, schrijven en naaien te laten leren na behoren. Waarmee hij comparant verklaarde een oprechte en "sincere" erfuiting te hebben gedaan, waarvoor hij verbindt zijn persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.
- Jus jurandum per tutores remissum est.

Remmelt Willems Bosch, broer van Geesje en Fennigje, hertrouwt 11-5/3-6-1720 Grietje Jacobs Vriese uit Vollenhove. Er zijn dan al 4 kinderen van hem overleden: 2 Fennigjes en 2 Willems. Zwager Jacob Gerrits uit Schelle wordt momber en een aantal jaren later momber van d ekinderen van Gerrit Grrits en Geesje Willems Bosch. Later heeft Grietje Jacobs als weduwe een tapperij. Dat zal De Kikvorsch in Schelle zijn geweest.

harm56
Berichten: 412
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door harm56 » 22 jul 2022, 22:10

Je hebt het over een Jacob Jans gehuwd met Geesje Jans en niet als getrouwd met Geertien Hendriks.
Ik heb deze akte geplaatst (1655), omdat Jacob Jansen in 1662 een dochter Geesjen laat dopen

Jacob Jansen wordt in 1658 vermeld met Geertien Hendricks en met de vernoeming van dochter Geesje denk je is hij ca. 1657 als weduwnaar hertrouwd met Geertien Hendrick.

In R. A. Zalk kan ik niets vinden over Albert Jansen.

Harm

Gerrit van Keulen
Berichten: 7
Lid geworden op: 11 jul 2022, 22:01

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Gerrit van Keulen » 23 jul 2022, 11:10

En dat is dit het 100ste bericht in dit onderwerp! :D

Wellicht bekend bij jullie maar op https://historischeprojecten.nl/geheug ... 1662-1794/ vind je huwelijken te Heemse in de periode van 1662-1794

Plaats reactie