Cattenbelt

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 31 jul 2022, 12:38

Jan ten Oever = Jan Willems ten Oever x Jantje Peters en ze wonen in Genemuiden. Volgens ZWK f95 - 15 juni 1680
Broer Hendrik Peters leeft dan nog, hij wordt niet genoemd als erfgenaam en Jan ten Oever niet als optredende voor.
De 2e vrouw van Peter Klaasens is een dochter van Hendrik Derks uit Berkum.
Is wel een vraagteken voor mij of deze de juiste is.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 31 jul 2022, 12:51

bericht 2

Jan Willems ten Oever wordt ook Mullaert genoemd.

Genemuiden Fol. 87v
24 maij 1681
[Opdracht van de gerechte helfte van omtrent derde halve morgen van outs Panders landt gent: leggende in Crommestegerslag binnen dijx in ’t Scholtambt Genemuiden aen Jentien Roelofs wed: wijlen Thijm: Jochems op het hooge landt]
Ereschenen Jan Willems ten Oever alias Mulaerdt, Jentien Peters eheluiden, .........................

Egbert_
Berichten: 3337
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Cattenbelt

Bericht door Egbert_ » 31 jul 2022, 12:56

Bedankt voor deze aanvullingen. Als Hendrik Peters in 1680 nog leeft, zou het aannemelijker zijn dat hij de erfgenaam zou zijn.

Dat Janneken Henrijcks uit Berkum kwam had ik gezien. Dat is inderdaad wel een vraagteken. Maar Henrijck Dercksen woonde in1639 niet in Berkum. Hij was toen al overleden.

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 31 jul 2022, 21:42

Egbert bedankt voor de informatie uit leenregister st. Lebuinus.

Weer een weg gevonden naar Generale Index via Archieven,nl

20-03-1628
Merten Henricx Henrick Dericxsens s. en
Elsijn Jansen n.w. van Wolter Gerritsen beijde buiten die Camperporte

Marten Cattenbelt is begraven 30 januari 1663.

Harm

Egbert_
Berichten: 3337
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Cattenbelt

Bericht door Egbert_ » 31 jul 2022, 22:45

Van hieruit naar Gen. Index:
1) Klik op de link naar website (rechtsboven op de pagina)
2) op de verschijnende pagina over "onderzoek" en de link "Stamboom" aanklikken
3) Generale Index Zwolle, met link naar "online"

onderstaand bericht heb ik verplaatst uit viewtopic.php?t=21250&start=100#p205736

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annigje Gerrits x Jan Egberts Rietberg zijn voorouders van mij, daarom wil ik hier graag nog op terugkomen.
harm56 schreef:
17 jul 2022, 18:48
invnr. 620
f404 - 20 nov 1734 - Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Karel Jukama en Jannes Kuiper.
In het Gericht zijn verschenen Berent Martens en zijn huisvrouw Arentjen Gerrits, tutore marito. [-]
volgens het lidmatenboek Mastebroek:
 • f134:
  Bisschops Weteringe en 's Heerenbroek.

  1740
  (voor Paschen nae gedaene belijdenis aangenomen.)
  ....
  Beerent Martens in de Krone.
Of hij in 1740 lid is geworden of belijdenis heeft gedaan, of gewoon als belijdend lid genoteerd is, is mij niet duidelijk. Maar er staat wel dat hij in de Krone woont.

Er is hier al gemeld dat er twee keer de Krone was. Bewijs in het vuurstedenregister van 1751 (transcriptie Jan Rientjes)
's Herenbroek.
--------------

gebruiker eigenaar vuursteden
------------------------------------------------------------------
No. 1 - ... Berend Hogebeen 1
Jan Martens in de Kroon Selfs Eigenaar

No. 2 - ... Berend Bloemert 2
d' Oude Croone in de Croone
Roelof Jans Berend Schrijver
In het Vuurstedengeld 1682 staan de gebruikers van 1682
 • 1) Jacob Jans (gebruiker) Berent Hoogebeen (eigenaar) 1 (vuurstede)
  2) Jan Berent in de Kroone (gebruiker) Berent Bloemert (eigenaar) 2 (vuurstedes)
ria jongman schreef:
17 jul 2022, 21:38
[-] 30 mei 1711 [-] aan Gerrit Lambers en Berent Jansen Wint en hun erfgenamen de halfscheid van een goed, bestaande uit een zeker huis, hof en kampje [campien] en 2 "hagenties", het Hogebeen of nu wel de Oude Croon genaamd, in dit carspel op 's Herenbroek gelegen.
Volgens vuursteden 1751 was het andere erf de Kroon d' Oude Croone.
ria jongman schreef:
17 jul 2022, 21:38
[-] 10 aug 1715 [-] allen tesamen erfgenamen van wijlen Jan Berents en Jannegijn Wibbelts in de Nieuwe Kroone op s' Heerenbroek
Blijkbaar is veertig jaar later nieuw oud geworden.

in de volkstelling 1748 's Herenbroek
wonen:
5. | Roelof Jans |Lijsjen Coenraats | Gerrit, Willempje | Jannigje
6. | Berent Martens | . . . | Jannigjen, Geertjen | ... | 1 knegt | Henrik Henriks

Dit is een andere nummering dan die van vuursteden 1682, maar wel dezelfde huizen.
Annigje Gerrits zal dan overleden zijn.

Register van inwoners 1741:
 • f299:
  Register van s' Herenbroek
  . . .
  f304:
  A - Huis No. : 6
  - Eigenaren der Huizen : Berent Martens
  - Huerluiden en bewoners: Selven
  - waar van : hier van daan
  - hoe lange gewoont :
  - hoe veel kinderen : 3
  - koswinninge : boererij
  - Religie : G
In Hfg 1723 komt Berent Martens voor op 's Herenbroek met 3 personen.

Maar helaas geen verder info gevonden over de komaf van Annigje Gerrits (x 1) Jan Egberts Rietberg)
Laatst gewijzigd door Egbert_ op 01 aug 2022, 16:43, 2 keer totaal gewijzigd.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 01 aug 2022, 15:19

Zwolle 12-05-1663 Berent Hendricx Bloemert j.g. te Westenholte en
Jannichjen Hendricx, Derick Gerrits N.W. te Spoolde

De dochter van Derk Gerrits is Mechteld Derks en zij trouwt met de wedr. Gerrit Lamberts uit Olst.
Jou wel bekend, toch?

Zij trouwt nog 2 x - de laatste keer met Gerrit Alberts

Zij noemt dit erf ook het Keizerskroon of eigenlijk wordt het zo benoemd in Olst deel 3
f 415b dd 14-03-1685
Akte van erfdeling tussen Mechtelt Dercx wed. van Gerrit Lamberts en haar kinderen en stiefkind Swaantje, Jenneke Gerrits en Hendrik Gerrits
Van: de landerijen uit de Hulst
’t land in de Santsuisen
’t Foel-campje ¼ deel
de Wijchersweide ¼ deel
Uilant 1 /16 deel
Op ‘t ’s Heerenbroeck de katerstede de Keijzers Kroone ¼ deel

Zij zijn diegene die de oude Kroon genaamd de Hogebeen verkopen aan Gerrit Lamberts en Berent Jansen Wint in 1711

maar volgens VST 1682
's HEERENBROECK

Jacob Jansen Berent Hogebeen -1-
Jan Berents in de Kroone Berent Bloemert -2-

volgens VST 1751
's Herenbroek.

gebruiker eigenaar vuursteden
------------------------------------------------------------------
No. 1 - ... Berend Hogebeen 1
Jan Martens in de Kroon Selfs Eigenaar = broer van Berent Martens

No. 2 - ... [gebruiker niet ingevuld ] eigenaar Berend Bloemert in de Croone 2
d' Oude Croone
[1751] gebruiker Roelof Jans en eigenaar Berend Schrijver


Jan Egberts Rietberg en zijn vrouw kochten in 1715 van de erfgenamen van Jan Berents en Jannegien Wibbelts de Nieuwe Kroone te 's Heerenbroek
Dat zijn de gegevens.

Maar ik weet niet, hoe het kan dat Jan Berent eerst op de Oude Croon zit en later op de Nieuwe Kroon, maar ook niet dat hij in 1711 eigenaar is en voordien gebruiker. Ik heb niets van een koopakte gezien.

Ook niet van Jan Martens de broer van Berent die de erf kocht[of de ouders] van Berent Hogebeen.

Janny Lalkens
Berichten: 2203
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door Janny Lalkens » 01 aug 2022, 16:23

ORA Zwk. Boek 619 oude nummering Hierin een Cattenbelt:f534 - 13 nov 1730 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Gerrit Wemmerink en Andries Selters.
In het Gericht is verschenen Jan Rutgers van Marle. Hij verklaart schuldig te zijn aan het Landrentambt van Sallandt of Gerhardt Cattenbelt qq. wegens resterende landpacht volgens op heden in het Gericht geëxhibeerde en met het exhibitum getekende rekening tot en met het jaar 1730 een somma van 680 gulden. Hij passeert daarvoor niet alleen, gelijk hij doet krachtens dezes, vrijwillig verwin en panding ten aanzien van zijn mobiele goederen, zoals inboedel van het huis, beesten [bestialen], rak en ree en al het huismans gereedschap, met de kracht en het effect alsof daarvoor met panding, opboding [opbading] en aaneigening gerichtelijk verwonnen waren, maar hij verbindt daarvoor tot meerder securiteit en verhypotekeert, zulks doende mits dezen, het huis, dat door hem comparant zelf op 's Herenbroek wordt bewoond, en verder twee morgen land aan de Vecater Stege in [het] Voorsterslag en Mastebroek onder dit kerspel van Zwolle gelegen. Zij beloven al het voorschrevene te wachten en te waren voor alle evictie en opsprake als volgens het recht. Zonder argelist.
- Dr. A.G. Vriesen, gerichtschrijver, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek voor dezen tekenen en zegelen.

Jan Rutgers van Marle was vanaf 1715 vervangend momber voor Jan Berents in de Krone, aangehuwde oom MZ van Elsje Peters, die een dochter was van Jacob Peters en Willempien Wigbelts. Willempien : zus van Jannigjen Wigbelts, de vrouw van Jan Berents in de Krone.

Elsje heeft als patroniem Peters en haar halfzus, waar ze de vader mee deelt, heet Geertruid/Geertje Jacobs. Die Geertje Jacobs laat met haar man Teunis Hendriks in Zalk op 1 juli 1753 een kind dopen met de naam Jacob Peters. Eerst staat er Jacobs Peters. De s is doorgehaald. Ouders van Teunis Peters nog steeds voort vluchtig. Tot mijn frustratie.

Egbert_
Berichten: 3337
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Cattenbelt

Bericht door Egbert_ » 01 aug 2022, 17:30

ria jongman schreef:
01 aug 2022, 15:19
Zwolle 12-05-1663 Berent Hendricx Bloemert j.g. te Westenholte en
Jannichjen Hendricx, Derick Gerrits N.W. te Spoolde

De dochter van Derk Gerrits is Mechteld Derks en zij trouwt met de wedr. Gerrit Lamberts uit Olst.
Jou wel bekend, toch?
Dat Mechteld Derks de dochter was van Derk Gerrits was mij niet bekend.
Wel had ik genoteerd dat Berent Hendricx Bloemert met de weduwe van Derick Gerrits trouwde
En dat Derick Gerrits en Jannechijn Henrix in 1663 het Hoogebeen kochten.

Bedankt voor de aanvulling.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 01 aug 2022, 22:13

Egbert_ schreef:
01 aug 2022, 17:30

Dat Mechteld Derks de dochter was van Derk Gerrits was mij niet bekend.

Bedankt voor de aanvulling.
ZWK f9 - 14 mrt 1663 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Gerhard Holt, hopman, en Rudolph Crans.
* In het Gericht is verschenen Jannechien Henrix, weduwe van zaliger Derk Gerrits met Andries Krock als haar momber. Zij heeft over haar twee onmondige kinderen (Gerrit en Mechteltijn Derx) tot mombers verzocht Gerrit Gerritsen en Gerrit Jansen, beiden ooms [-] van de kinderen, en ook hun landheer de H. Nicolaus Wijntgis, "allene" om daarmee het beste van de kinderen te overleggen, zonder dat de voornoemde Heer Wijntgis met enige ontvangst of uitgave van penningen of die hier na te verantwoorden te doen zal hebben. Welke voornoemde mombers daartoe na verhoor door het Gericht zijn geauthoriseerd en [zij] hebben de momberschap aangenomen, belovende bij handtasting der kinderen beste en voordeel in alles na hun vermogen en als [wes] goede mombers toestaat te zoeken en waar te nemen.
Waarna [wienvolgens] de voornoemde Jannechijn Henrix, geassisteerd met Andries Krock voorschreven aan haar twee kinderen ten overstaan van de beide gestelde mombers erfuiting heeft gedaan en voor hun zaliger goed bewezen de helft van de goederen van 't Hogebeen, gelegen in 's Heerenbroeck, en zal de amdere helft door de weduwe behouden worden, gelijk alle de mobiele goederen, mits dat zij daar tegen de kinderen zal ontlasten van alle schulden en lasten van de boedel; invoegen [dat] de voornoemde helft van 't Hogebeen vrij zonder last en bezwaar door de kinderen zal worden genoten en geprofiteerd. En heeft zij erfuiterse voornoemd aangenomen en beloofd de voorschreven kinderen "nabuirlijck" in kost en kleren te onderhouden tot de tijd dat zij getrouwd of 18 jaren oud geworden zullen zijn, en dan de voorschreven goederen aan dezen uitkeren en ontrichten. Tot welke tijd zij de opkomsten zal mogen trekken. Ten ware een van de of beide kinderen eerder uit "haer" huis en kost met kennis van de mombers mocht komen te vertrekken [te trecken], in welk geval de moeder tot de dag van het vertrek en niet verder de opkomsten zal profiteren. Verder zal de moeder de beide kinderen lezen en schrijven laten leren, [en] de dochter ook ene half jaar bij het naaien laten gaan. In het geval [in cas] een van beide kinderen mocht komen te overlijden zonder wettelijke geboorten na te laten, [dan] zullen de goederen van de een op de ander erven en [ver] sterven. Zij erfuiterse verklaart hiermee aan haar beide kinderen een goede en oprechte erfuiting te hebben gedaan, onder verband van haar persoon en goederen. Zonder arg of list.
- Juramentum per tutores remissum.

ZWK 612 f27 - 29 nov 1679 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrick Nilant, Doctor, en Hermannus Holt.
In het Gericht zijn verschenen Berent Henrixen Bloemert, woonachtig tot Spoolde, alsmede diens zaliger vrouw Jennechien Henrix beide voorkinderen Gerrijt en Meghteltjen Derx, in echte geprocreerd bij zaliger Derx Gerrijts. Zij hebben ten overstaan van Rutger Henrixen Post aan de zijde van Bloemert, en Evert Jansen Neuteboom en Hermen Gerrijtsen Voerman aan de zijde van de kinderen hiertoe verzocht, verklaard een vast en onwederroepelijk accoord en magescheid met elkaar te hebben gehouden over hun [haer] goederen, zowel beweeglijk als onbeweeglijk, zoals hij [die] met zijn zaliger huisvrouw Jennichje Henrix in eigendom en [in] gemeenschap heeft gebruikt en gezeten, geen uitgezonderd.
Zo is het dat de beide voornoemde kinderen van de comparant Bloemert zullen trekken en genieten met hun beiden tesamen een somma van 300 gulden eens tegen mei 1680, zonder enige korting te ontrichten. Bovendien heeft de zoon Gerrijt Derx reeds genoten een "enter vullen" en de dochter Meghjteltjen Derx een bed met een paar lakens. Zullende nog met hun beiden en de drie nakinderen door hun zaliger moeder en de comparant Bloemert in echte geteeld, tesamen in vijf gelijke delen en participeren aan hun zaliger moeders kleren, zoals die tot haar lijfdracht hebben behoord. Waartegen hij comparant Bloemert zal krijgen [hebben] en behouden de gehele inboedel, al het land en zand, actien en credieten, schuld en onschuld, zoals hij die met zijn zaliger vrouw tesamen heeft bezeten. Waarmee de partijen dan "alsoo" eeuwig en erfelijk gescheiden zijn en van elkaar gescheiden zullen blijven. Zonder argelist.

Jan Holtland
Berichten: 13
Lid geworden op: 21 dec 2020, 17:35

Re: Cattenbelt

Bericht door Jan Holtland » 21 okt 2022, 14:17

Ik kwam in het boek "Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop" ook de naam Hoogebeen nog tegen. Het verhaal speelt zich af in 1580. Als het over dezelfde Hogebeen gaat, wat gelet op de omgeving goed denkbaar is, betekent dit lijkt me dat die herberg in 1580 reeds bestond.

Het stukje staat op pagina 71.

https://books.google.nl/books?id=Xo06AA ... op&f=false

Plaats reactie