1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
Egbert_
BerichtenCOLON 3414
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 28 Nov 2022, 16:43

Wat je vaak ziet, is dat die naam een verwijzing is naar een vorige bewoner.
Janny Lalkens schreefCOLON
27 Nov 2022, 19:48
Was er ook een Werner Nueteboom?
De suggestie van Janny lijkt me wel het onderzoeken waard. Zelf heb ik nog geen Warner Neuteboom gevonden. Als mogelijke vader van Jennigjen Warners.

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 28 Nov 2022, 17:17

Ria schreef 27 nov. om 14:21:

“ Wat Gerrit Everts Westerveld en Stijntje betreft.
Ze boeren in 1e instantie heel goed.

Zwolle transport f2-f3 dd.22-07-1731
Erschenen Gerrit Westervelt en zijn huisvrouw Stijntjen Gerrits en bekenden wegens verstrekte penningen schuldig te wezen aan de weduwe van Bernard Hakvoord een somma van 2950 car.gl. tegen 4½% rente, stellende daarvoor tot onderpand:
- 2 akkeren zaailand op den Assenderper Enk oostwaarts de Blokken en westwaarts de Zandkuilen gelegen.
- een akker zaailand op de Assenderper Luire aan het Salm Campjen, de Geestelijkheid ten oosten en Hermen Wolters ten westen gelegen.
- een akker op de Assenderper Enk, de wed. van Willem Evertsz ter ene en Hendrik Kockman ter andere zijde.
- een akker op den Assenderper Enk, de erfgen. van de wed. Hallegraaf ter ene en Tobias Hondela ter andere zijde.
- een huis en hof in Assenderp door comparanten zelf bewoond wordende, Jan Keiser ter ene en Derk Prins ter andere zijde.
- 7 koeweiden op het tweede blok van de Warler Marsch.
- een akker op den Assenderper Enk, de Secret. Golts ter ene en Dr. Muntz en de wed. Roek ter andere zijde.
- een kamp buitendijks hooiland aan 't Swarte Water tegenover de Kalkoven genaamd den Oord, zo op gisteren aan comparanten getransporteerd is, en

- eindelijk comparanten wagen en paarden met het recht van het veer.

Actum coram Schepen Crans.
[kantlijn f2:]

1738 den 14 April. Erschenen de E. Hendrik Hakvoord namens zijn moeder waarvoor hij de rato caveerde, en bekende ten profijte van wed. G. Westervelt de goederen in nevenstaande akte vermeld, in't bijzonder het huis en hof, wagens en paarden met het recht van het veer en de akker lands achter de hof tussen de erfgen. van de wed. Hallegraaf en Tobias Hondela, van het verband te ontslaan en verklaarde verder dat na gehouden afrekening over de kooppenningen van de door wijlen Gerrit Westervelt verkochte akkers land op deze somma van f2950, welke bij vorige afrekening op 1900 gl. was verminderd, nu nog was afgelost 600 gl., zodat dezelve nu niet meer bleef als 1300 gl.
Actum coram Schepen Meeuwsen.

Ze verarmt als weduwe dus helemaal, gezien het begraven van de armen.”

Einde van wat Ria schreef.

Kennelijk is er nog door Gerrit voor zijn overlijden in 1738 land verkocht om die flinke schuld van 2950 gedeeltelijk af te lossen.

Het viel mij op, dat het belangrijk gevonden werd om het eerst de hypotheek af te halen van het huis en van het recht op het veer. En van het gereedschap om voerman te kunnen zijn. Nu heet een veerpont in waarschijnlijk Assendorp het voerliedenveer. Is dat het pontje bij het kerkbrugje, bij het politiebureau en het voormalig ziekenhuis Weezenlanden? Ik heb de hele middag gezocht, niets daarover kunnen vinden. Daar was meen ik een veerpontje over de gracht naar het centrum. Van dat voerliedenveer wist ik dat het in latere jaren in handen van Neutebooms was. In die familie is Wicher een gebruikelijke naam. En mogelijk uit een andere Neuteboomfamilie was er meen ik een Geerlig Neuteboom. Kerkmeester? Koster? Schreef hij in doopboeken enz?

En, Egbert, de naam Werner Neuteboom? Die zie ik ook (nog) niet, misschien blijft het bij Wicher en een enkele Geerlig?

Maar ik was gisteren al blij met die vermelding Neuteboomshuis. Ook al weer iets van de Neutebooms.

Maar goed, welk veer wordt in deze akte bedoeld? Een veer in Assendorp of toch daar in Haerst? Want we willen Stijntje graag aan de familie in Haerst kunnen koppelen.

***

In latere jaren (rond 1781) wordt de dochter Jannigje Jacobs van Jacob Gerrits en Fennigje Willems Bos weduwe. Zij was een tantezegger van Aaltje Gerrits Schrotenboer en oomzegster van Peter Everts Westervelt.

Jannigje Jacobs geb. 1725, overleden 1799. Zij trouwt 8-3-1751 (ondertrouw 20 febr.) met Wicher Arents Neuteboom in Assendorp. Zij hertrouwt 20-5-1781 (ondertrouw 5 -5) met Arend Martens.

Haar zoon Arend Wichers Neuteboom ( * 17-1-1752) trouwt met Berendina Westervelt, maar dit ter zijde.

Waar het om gaat: het voerliedenveer!

Boek 171/192 Zwolle 1781 Weduwe Jannigje Jacobs: inventaris van goederen. Huis en hof, door haarzelf bewoond. ( in de straat voor de Sassenpoort)
En 1 span ( dat is een span paarden) in het voerliedenveer met zijn gerechtigheid. ( Zij was dus waarsch. deels eigenaar van de veerrechten. Of 100% eigenaar?) Verder o.a een akker zaailand , 2 koeien, 1 pink, 2 kalveren

Verdere informatie uit Transportregister boek 49/75 1781 Zwolle: Jannigje en Arend Martens lenen van B. van Marle en moeten onderpand geven.

Haar huis staat tussen dat van Albert ter Wintmolen en A. van Muiden, als eigenaars. Situatie 1781.
Een schepel gezaaij op de Lure bij het Jodenkerkhof, aan beide kanten begrensd door eigendom van het Weeshuis.

EN: Als extra onderpand !!! Het regt van het voerlieden vheer met wagens, paarden en al zijn toebehoren.
Dit gaat dus ook over bezit van de familie Neuteboom. Maar komt dit uit bezit van Stientje Gerrits, die uiteindelijk van de armen werd begraven. En die in 1738 nog een restschuld had van f 1300,- en met die schuld weduwe werd. Moest zij haar recht op het veer verkopen met bijv. wat land en mogelijk haar huis aan de Neutebooms? Een familie waarvan in 1717 al iemand als voerman overleed?

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 28 Nov 2022, 17:41

"een akker zaailand op de Assendorper Luire aan het Salm Campjen, de Geestelijkheid ten oosten en Hermen Wolters ten westen gelegen."

Bovenstaande komt uit de omschrijving van onderpand voor de lening van Stientje Gerrits en haar man in 1731 en het lijkt me dat het hetzelfde land kan zijn dat door Jannegien Jacobs en haar 2e man in 1786 als onderpand wordt aangeboden. Toen grensde er land aan beide kanten aan land van de Geestelijkheid. Dat is in transportakte Zwolle 049/00075 blz. 80. De gegevens uit die akte had ik hiervoor niet goed/duidelijk aangegeven. 1786, dus niet in 1781 was die geldlening. En op blz. 80 dus.

Zou me niets verbazen als er ergens een akte is waarin de verkoop staat van bezit van Stientje Gerrits als weduwe aan de Neutebooms, aan Wicher Arents Neuteboom X Jannigje Jacobs.

En verder denkend: als we Essen erbij halen: was bepaald land eerst van de Neutebooms, daarna van Stientje en haar ouders en daarna weer in handen van de Neutebooms gevallen of was Stientje ergens een Neuteboom? Misschien is dit allemaal onzin , maar ik ga er nog eens naar kijken.

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 28 Nov 2022, 19:51

Ik vond dit middels de GI

Gerrit Wichgers
Datum: 1717-01-11
Tekst: huurder van Het Vol, een stuk land bij de Kalkhoven

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 29 Nov 2022, 13:24

bericht 2

Wessel
Achternaam:
Hendrick
Aangenomen:
Nee
Datum:
1717-01-11
Tekst:
huurder van Het Vol, een stuk land bij de Kalkhoven

Gezien de reacties zegt het stuk land jullie niets?
Mij ook niet.
En de bron is me ook onbekend.

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 29 Nov 2022, 13:30

Nee, nooit van gehoord. Jammer. Ik vroeg me nog af: is dat dan bij een kalkoven? Waar was die kalkoven? Bij Frankhuis of toch een kalkoven in de stad zelf, binnen de grachten? Maar daar is toch geen weiland of zo? Dus ik kan het niet plaatsen.

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 29 Nov 2022, 14:04

Het zijn er drie:
1717-01-11 Gerrit Wichgers huurder van Het Vol, een stuk land bij de Kalkhoven
1717-01-11 Wessel Hendrick huurder van Het Vol, een stuk land bij de Kalkhoven
1717-01-11 Lambert Holtkamp huurder van Het Vol, een stuk land bij de Kalkhoven

Maar ik zie verder ook geen verband.

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 29 Nov 2022, 14:23

Oké, bedankt voor de reactie.

Janny, ik heb een vraag.

Jan Dries was eerder getrouwd met Lubbigjen Wijchers.
Zij is de zus van Gerrit Wijchers Marsheerder.

Lubbigje heeft bij Assien Arents 3 kinderen. De dochter haar gegevens heb ik hier eerder geplaatst. Marrigjen Assiens trouwt de wedr Hendrik Jan van Velthuisen.
Maar Marrigjen heeft nog 2 broers; een Arent én een Wicher.

Heb jij toevallig die Wicher Assiens uitgezocht?

Zwk f21 - 3 jan 1659 - Richter Bernardt Holt.
Keurnoten Gerrardt Holt hopman en Rodolff Crans.
Zijn op verzoek van Lubbegien Wijcherts, weduwe van zaliger Assien Arents tot Schelle over haar drie onmondige kinderen, bij Assien Arents in echte geprocreerd, tot mombers geauthoriseerd en gesteld Jacob Wijcherts en Rotger Jansen toe Schelle, die de momberschap aangenomen hebben en beloofd hebben de kinderen beste en voordeel in alles te zoeken en waar te nemen als goede en getrouwe mombers voorstaat en behoren te doen. En zijn bovendien nog tot assistenten en overmombers aangenomen de Hr. griffier Roelink als landheer en Gerrijt Wijcherts, "oom over deselve kinderen", die beloofd hebben in alle voorvallende occasien de voornoemde mombers te assisteren en der kinderen beste na hun vermogen te helpen verzorgen en voor te staan. Vervolgens heeft Lubbegien Wijcherts voorschreven, geassisteerd zijnde met Jacob van Muijden, gerichtschrijver, als haar momber, aan haar drie onmondige kinderen, met name(n) Arent, Wijcher en Merregien Assiens, bij haar zaliger eheman Assien Arents in echte verworven, ter presentie van deze hun mombers en overmombers voornoemd erfuiting gedaan en voor hun zaliger vaders goed bewezen de gerechte helft van [de] zodanige landerijen, als zaliger Assien Arents nagelaten en in het kerspel van Dalfsen [in de] buurtschap Emmen gelegen zijn.

Egbert_
BerichtenCOLON 3414
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 29 Nov 2022, 14:45

Gevonden op internet:

https://www.buitenplaatseninnederland.n ... vliet.html
In 1750 stond op de plek van Twistvliet een buitenplaats met de naam Kalkovens. Deze was in eigendom van de familie Nauta. Op het terrein werden schelpen verbrand tot kalk.
bron: https://www.zwolsehistorischevereniging ... evering-2/

Het lag aan het Zwartewater, tegenover de Klooijberg in de Dieze.

https://www.zwolsehistorischevereniging ... evering-2/

Volgens kadaster 1832 grensden de percelen van Lambertus Eindhoven, waaronder Twistvliet, aan drie percelen weiland, die het eigendom waren van de stad Zwolle.

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 29 Nov 2022, 15:22

Ja, Egbert, die kalkovens bedoelde ik toen ik bij Frankhuis schreef. Ik weet niet of er vlak bij Zwolle nog meer kalkovens waren. Zou heel goed kunnen maar dan weet ik niet waar.

Ria, van die familie heb ik verder niets.. Maar ik ga zoeken of ik iets kan opduikelen over dat gezin. Alles en iedereen die in Schelle heeft rond gelopen heeft mijn grote interesse. Als peuter heb ik daar zoals je weet met vallen en opstaan zelf ook het lopen geleerd.

Goed voor mij om even te lezen dat die kinderen via hun vader in Emmen landbezit kregen. Dat had ik zo niet even in mijn herinnering. En de huur van de familie Roelink over de beoerderij in Schelle ging ook over meerdere decennia, tot ze van het erf werden gezet met landpachtschulden. Kennelijk was de griffier Roelink in 1659 bereid en zo toegankelijk dat hij wel overmomber wilde worden. Er wordt nogal veel opgetuigd als toezichthouders: 2 broers van Lubbechien zelf en dan Jan Rotgers en die meneer Roelink. Voor zover ik weet had de familie Roelink daar in Emmen bij de Marshoek een buitenplaats. Die heette meen ik Diese en nog 2 andere namen in de loop van de tijd. Mataram misschien. Misschien was Roelink handig als extra momber om op dat land en de mogelijke verhuur ervan in Emmen een oogje in het zeil te houden.

Jan Rotgers onderdeel van de familie Dijk in Schelle die ooit veel bezit had? Jan R. heeft een overzicht Dijk gemaakt.

De naam Gerrit Wijchers (of Wijcher Gerrits?) had ik in herinnering als marsheerder van Assendorp. We zitten regelmatig met naamcombinaties waarvan er in dezelfde buurtschap/regio tegelijkertijd meerdere zijn. Altijd uitkijken. Van B. van Doorn begreep ik ooit dat hij het onderzoek met vrijwel geheel ontbreken van echte achternamen in deze onderzoeksregio topsport vond. Patroniemenland noemde hij het.

***

Wat de zoektoch naar het voerliedenveerpontje betreft:

ik denk nog steeds dat het niet over het Haersterveer ging of het Gennerveer en ook niet over het Katerveer hoewel je daar wel met paard en wagen op mocht. En ook niet het kleine veer in Oldeneel of daar bij Zalk enz. Maaar bewijs heb ik niet.

Alleen dat er in een bewonerslijst nog een keer Hendrik Veerman stond, wonend ook in Assendorp of daar vlakbij. Ik vermoed dat er een veerpontje van Assendorp over de gracht naar het centrum van Zwolle ging, maar of dat dan zo groot was dat je er met paard en wagen op kon komen, weet ik ook niet.

nr. 459 1682 buiten de Sassenpoort Henrik Veerman ( Zie bijdrage Herman 24 nov. 18:21 uur)

BUTTON_POST_REPLY