1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 30 nov 2022, 18:57

1757-11-16 Hendrik Hendrix WAGTEVELD 1757 uit zijn boedel is aan Abraham van Gaesberg overgedragen een huis en hofplaatse staande en gelegen in de Molenstraet buiten de Sassenpoorte, hetwelk de laatstgenoemde bij executie heeft aangekocht. Bron: Transportregister- 09-02-1758 blz.
Zwolle transport f127 dd.06-03-1724
Erschenen Hermen Henriks Wachtevelt en zijn huisvrouw Maria Lamberts en bekenden wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan de Heer Burgermr. Egbert van Marle de somma van 100 car.gl. tegen 4% rente, stellende daarvoor tot onderpand hun huis en hof buiten de Sassenpoort in de Molenstraat, de erfgen. Borcherink ter ene en de wed. Glinthuis ter andere zijde, voorts een akker land op de Luire groot ongeveer 4 schepel gezaai, Henrik van Reck ter ene en 't Camperland ter andere zijde, zijnde beide alleen bezwaard op 09-11-1718 met 100 car.gl. ten profijte van Arent van Eelen en dan nog een akker zaailand op de Assenderper Enk groot ongeveer 3 schepel gezaai, Teunis Maschop ter ene en de Santkoele ter andere zijde, mede met 100 car.gl. bezwaard, ten profijte van voorgemelde erfgenamen van wijlen de Lieutenant Borcherink.
Actum coram Schepen Kam. Assink.
[kantlijn:]
1731 den 11 April erschenen de Heer Burgermr. van Marle en verklaarde door Hermen Hendriksz Wagtevelt van het kapitaal van 100 car.gl. met de rente te zijn voldaan en betaald.
Actum coram Schepen Gelderman.

f406 dd.11-04-1731
Erschenen Herman Hendriksz Wagteveld en deszelfs huisvrouw Maria Lambertsz en verklaarden voor een welbetaalde somme penningen te hebben gecedeerd en getransporteerd aan Gerrit van den Bos en Hendrik van Enst een akker land gelegen op de Zwolsche Luire, tussen Hendrik van Rekke ter ene 't Camper Land, zo bij Derk Schutte gebruikt wordt, ter andere zijde.
Actum coram Schepen van Marle.

f407 dd.11-04-1731
Erschenen Herman Hendriksz Wagteveld en deszelfs huisvrouw Maria Lambertsz en verklaarden, volgens accoord met hun schoonzoon Hendrik Hendriksz Wagteveld, voor zichzelf en als vader en wettige voogd over deszelfs minderjarige kinderen, gemaakt over de gemene boedels effecten, aan deze schoonzoon en deszelfs minderjarige kinderen, ieder voor de halfscheid, schuldig te wezen 300 car.gl., stellende hiervoor tot onderpand een akker land gelegen achter op de Enk tussen de Zandkuile ten noorden en Teunis Masschap ten zuiden, voorts het huis en hof bij comparanten zelf bewoond en gebruikt wordende.
Actum coram Schepen van Marle.
[kantlijn:]
1736 den 19 Octob. Erschenen Hendrik Hendriksz Wachteveld en bekende van de inhoud dezes voor zijn portie door Jan Derksen als aankoper van de akker in dezen te wezen voldaan, deze akker in zoverre van onderpand ontheffende, blijvende deze voor het overige ten respecte van comparants kinderen in zijn geheel verbonden.
Actum coram Schepen Wilh. Greven.

f218 dd.19-10-1736
Erschenen Hermen Hendrix Wagteveld en zijn vrouw Maria Lamberts, voorts Hendrik Hendrixen Wachteveld als getrouwd geweest aan Anna Maria Jans en bekenden om een welbetaalde somme penningen aan Jan Derxen te hebben gecedeerd en getransporteerd een akker land gelegen achter op den Enk, tussen de Sandcuile ten noorden en Teunis Masschop ten zuiden.
Actum coram Schepen Wilh. Greven.

Anna Maria Jans is de dochter van Jan van Diepen en Maria Lamberts

17-09-1724 Hendrik Hendrikz j.m. met Anna Maria Janz j.d.
S.G. Gerrit Westerveld buiten de Sassenpoort H.G. de moeder


1725-12-25
Tekst:en haar man Henrik Waghteveld laten hun dochter Aleida Geertruijd dopen
1728-02-01
Tekst:en haar man Hendrik Hendriks laten hun zoon Hendrik dopen
1729-06-26
Tekst:en haar man Hendrik Wagteveld laten hun zoon Jan Lambert dopen

Aleida Wagtevelt jd wonende in de Camperstraat x Zwolle 11-02-1754 Helmich van der Vegte

Hendrik Wagtevelt
Datum: 1730-11-14
Tekst: een kind van hem is begraven op het Betlehemse Kerkhof

Hendrik Wagteveld
1731-01-30
Tekst: zijn vrouw Anna Maria van Diepen is begraven op het Betlehemse Kerkhof

Erfuiting vanwege een hertrouw - op f13 dd.19-10-1736
Momberen over de twee nagelaten kinderen van wijlen Anna Maria Jansen: Gerrit Westervelt en Jan Hendrix Wagteveld.
Erschenen Hendrik Hendriks Wagteveld en heeft aan zijn twee kinderen Aleida Geertruid en Jan Lambert erfuiting gedaan en aan ieder voor moeders goed bewezen f75-.-., om van het ene op het andere kind te versterven en te worden uitgekeerd als de kinderen meerderjarig zullen zijn, belovende hen ondertussen in kost en klederen naar vermogen te zullen onderhouden en opvoeden.
Actum coram Schepen Wilh. Greven.

Alleen kan ik geen hertrouw vinden in de Gi of VpNd

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 30 nov 2022, 19:13

Wow, helder overzicht! Ik had Hermen en Hendrik Wagteveld even door elkaar gehaald.

Ik keek net in verpondingen 1733, fol 249 [afbeelding 217]. Daar staan ze ook in.
Assendorp
...
Nikes Bovendaal (5)
Twe kamers (2)
Harm Wagteveld (2)
Hendr. Glinthuis (4) [Net als in bovenstaande aankoopakte van 1724.]
Een kamer (1)
...
Zo krijgen we toch nog meer zicht op die Maria Lamberts. Misschien nog haar overlijden, een testament? Huizenregister 1712? Kan ik online niet vinden.

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 30 nov 2022, 19:38

Dit is Maria Lamberts?
1747-09-16 Maria Wagtevelt is van de armen begraven op het Bergkloosterkerkhof

Janny Lalkens
Berichten: 2533
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 30 nov 2022, 20:07

Omdat Maria Lamberts op 16 sept. 1747 werd begraven in de periode van de rode loop epidemie heb ik gekeken of er nog gezinsleden van haar in die tijd werden begraven. Ik zag ze niet, maar misschien toch niet goed elke naam bekend? Maria werd echt van den armen begraven, niet gerechtigd.

Wel werd er aan het begin van die epidemie of net ervoor op 23 aug. 1747 een Lambert Wijchers van buiten de Sassenpoort begraven op Bergklooster. Weten we meer van deze man? Als hij een dochter Maria zou hebben, kan dat een nicht van Stientje Gerrits zijn geweest, via Stientje haar vader Gerrit Wijchers.

Als hij wel de vader van "onze" Maria Lamberts was kan hij bij haar hebben ingewoond, eventueel de ziekte hebben overgedragen. Zo hij al aan de rode loop stierf. Allemaal speculaties dus.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 01 dec 2022, 12:36

Zwolle 20-05-1682 Joan Henriks van Diepenhem, wed. buiten Sassenpoorte, en Anneghien Derks, j.d. tot Wilsum proclamatien gaen mede tot Wilssum

Geen eerder huwelijk gevonden.
Ook niets op de naam van de voogd, mogelijk haar vader?

Zwolle erfuitingen f197 dd.17-11-1703
Momberen over Annegien Derks kind: Derk Harms en Klaas Glinthuis.
Jan Henriks van Diepen heeft aan zijn kind voor moeders goed bewezen 400 car.gl., verder het linnen en wullen van de moeder, alles uit te keren wanneer het kind 20 jaar oud zal zijn of getrouwd is. Belovende het kind te onderhouden in KKN en een behoorlijke uitzetting te geven.
Actum coram Schepen

Klaas Glinthuis is vermoedelijk de buurman

Zwolle transport f400 dd.15-05-1716
Erschenen Jannegien Hendriksz wed. van Claas Glinthuis, met de Secr. Golts als momber geassisteerd, en bekenden wegens verstrekte penningen aan de wed: van wijlen Jan Zwitser schuldig te zijn een somma van 200 car.gl. tegen 5% rente, stellende daarvoor als onderpand haar huis en hof buiten de Sassenpoort in de Meulenstraat, het huis van Henrik Glinthuis ter ene en Jan van Diepen ter andere zijde.
Actum coram Schepen Queisen.


In IJsselmuiden nog deze

Delen van Ijsselmuiden vielen onder Mastenbroek ....
Mogelijk past deze bij de Maria Lamberts die met attest uit Mastenbroek binnenkomt


Ijsselmuiden f61 – 21 mei 1684 - Johan De Baecke, Scholtis toe IJsselmuijden.
Keurnoten Gerrit Jansen en Jan Jansen.
Verschenen is Mechtelt Lamberts, de huisvrouw van Engbert Jans, ziek van lichaam, maar haar verstand, zinnen en memorie volledig machtig; zij wordt hierbij geassisteerd door Herman Cortelinck als haar momber. Zij maakt een testament.
De testatrice geeft aan de armen en de kerk van IJsselmuijden elk één daalder eens.
De testatrice geeft daarna vooruit aan haar eheman Engbert Jansen een rode lakense rok en een suerde lakense rok, een heren schaeije schort en een bed met toebehoren.
De testatrice geeft aan haar zuster Maria Lamberts vooruit haar oorijzer en een grofgreinen zijden schorteldoek.
Zij institueert tot haar enigste en universele erfgenamen van haar verdere niet vermaakte goederen haar man Engbert Jansen en haar verdere broers en de zuster, Berent Lamberts, Cars Lamberts en Marrichje Lamberts.
(Naast de Scholtis wordt dit testament bezegeld en ondertekend door de Ed. Herman De Baecke).

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 02 dec 2022, 15:16

Herman van der Bent schreef:
30 nov 2022, 19:38
Dit is Maria Lamberts?
1747-09-16 Maria Wagtevelt is van de armen begraven op het Bergkloosterkerkhof
Ik ben naar haar op zoek. Ze zou in het inwonersregister 1742 moeten zijn vermeld.
Maar ze is niet te vinden in de wijk buiten de Sassenpoort.

Haar kleindochter is daar ook niet te vinden terwijl die belijdenis doet als
Aleida Wagteveld
1745-03
Tekst:wonende buiten de Sassenpoort doet belijdenis

Alleen een Hermannus Wagteveld als van de armenkamer besteed in de VOT 1748 vermeld

= nr. 131 – volgens VOT 1748 Robert Pothof met Jannegien en Engbert boven 10 jr en een dochters kind 8 jr. in kost en H.us Wagtevelt als besteed van de armcamer

wijk buiten de Sassenpoort
nr. 79 folio 734
Eigenaar Roebert Pothof – bewoner selve – Dalfsen – 40 – 1 – koemelker – G
bij in sijn dogter wed. herm: Bos – 1 kind – religie G
Eigenaar Thomas Welsink – selven getrouwt aan de dogter van Roebert Pothof – komt van Mastricht – 10 jr. – koemelker – R
bij in Engbert Pothof

Maar Aleida haar vader heet Hendrik en niet Hermannus

Aleida heb ik wel teruggevonden in de wijk buiten de Kamperpoort
Buiten de Kamperpoort
foto 36/nr 25/ folio 29
eigenaar voors: wed. Krisjaen Heerink
bewoner Albertus van Det en vrouw Maria van der Sweerde – hij van Deventer – zij van hier – 41 jr gewoond – 4 k. – schoolhouder – G
Helmig van der Vegte en Leida Wagterveld – van hier – 1 kind – schoolmr: - G

en dat klopt - haar man is schoolmeester volgens andere informatie

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 02 dec 2022, 16:20

Bedankt voor het stugge doorzoeken. De kans dat het nog wat oplevert wordt steeds kleiner. Ik heb zelf ook nog veel nagekeken. Die Wagteveld in de VOT 1748 had ik ook gezien. En eerder in de tijd heb ik gezocht, HGD 1675 en VS 1675 versie 1 en 2 van Langeholte, maar levert ook niks op.

Wat ik lastig vindt om in te schatten is hoeveel onbekeken bronnen er nog zijn. De bekende registers heb ik nagekeken en in de vrijwillige zaken Zwolle is door forumgenoten in transcripties gezocht neem ik aan. Zijn de contentieuze zaken van Zwolle goed in beeld? Of is dat toekomstmuziek.

Dat geldt ook een beetje voor de bredere zoektocht naar Willem Assies x Annetje Werners. Ik probeer steeds wel nieuwe invalshoeken te bedenken (en deze Jannetje Werners met een dochter Stijntje leek me opzich wel een goede mogelijkheid), maar mijn ideeën om verder te komen raken een beetje op.

Wie weet vind ik het over een jaar of 9 ;)

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 04 dec 2022, 14:40

Maria Wagteveld begraven 1747 is vermoedelijk de dochter van Claas Wagtevelt. Hij heeft 2 kinderen volgens het inwonersregister van 1742 en nog 1 in de VOt 1748.

Janny Lalkens
Berichten: 2533
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 07 dec 2022, 21:51

Met dit onderwerp ben ik nog wel aan het zoeken, maar ik heb nog maar 1 dingetje gevonden. Iets over wat voerliedenveer misschien betekent. Want dat kwam ook voorbij in dit onderwerp.
Omdat we graag een bruggetje wilden slaan naar de familie in Haerst/veerpont, ( woordgrapje) hoopte ik dat via die aanvulling Voerliedenveer te kunnen doen. Zoiets als: familie, die in Assendorpis, is familie van die in Haerst en ook leverden beide families veermannen. Net als nogal eens bij molenaars bijvoorbeeld. Kinderen van molenaars die met elkaar trouwen, soms een paar dorpen verderop. Maar helaas. We hebben de mensen uit dit onderwerp die in Assendorp leefden nog niet kunnen koppelen aan Annetje/Annigje Warners uit Haerst.

Wel was er in Assendorp dus sprake van het recht op het voerliedenveer en een wagen en een span paarden als bezit.

Ik dacht me te herninneren dat er een veerpontje was bij het Weezenland, wat in de buurt van Assendorp is. Maar volgens mijn herinnering leek me dat meer een voetgangersveer, geen voerliedenveer. Een smal bootje nodig.. Maar al lezend denk ik nu, ook gezien dat bij de familie die recht had op het voerliedenveer wel sprake is van een wagen en een span [paarden] en omdat nergens een boot wordt genoemd, dat het om vrachtrijders kan gaan. Dat er misschien aan dit veer geen druppel water te pas komt, of het zou modder op de weg en regen kunnen zijn. Dus vrachtvervoer over land. Dat werd ook wel een veer genoemd.

Janny Lalkens
Berichten: 2533
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 07 dec 2022, 22:05

Een boderijder werd dat later genoemd. Een geregelde rit van A naar B op gezette tijden.

Plaats reactie