Wessel van Ulsen

Alles wat met genealogie te maken heeft.
eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 06 Dec 2022, 19:05

verwijderd
Laatst gewijzigd door 1 op eppe, in totaal 7 keer gewijzigd.

eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 07 Dec 2022, 06:01

verwijderd

ria jongman
BerichtenCOLON 1341
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door ria jongman » 07 Dec 2022, 13:11

Waarom heb je het bericht verwijderd?
Ik was aan het zoeken..

eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 07 Dec 2022, 21:09

Hallo Ria,

ach ik was er wel een beetje klaar mee. Ik heb de afgelopen tijden wel 5 onderwerpen aangedragen, maar niemand die ook maar iets meldde. Of mijn vragen waren te moeilijk, of niet interessant genoeg.
Dank je wel voor je moeite. Ik zal proberen het opnieuw op te stellen.

eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 07 Dec 2022, 21:15

Etstoel Drenthe Deel/folio/datum 7/73/7-5-1627
Eiser: Claes Hinrix op Dunninge bij De Wijk
Verweerder: Wessel van Ulsen
Onderwerp: erfgoederen
Inhoud: van wijlen Marjen Martens. Verdaagd naar de volgende lotting

proces duurt tot 1630 en uit latere gegevens blijkt dat hij uit Zwolle kwam

idem 11/217/18-1-1643
Eiser: Wessel van Ulsen te Zwolle voor wie dr. Lambert Oostinck
Verweerder: Hindrick Hindrix Kick te Nijeveen
Onderwerp: panding
Inhoud: 50 goudgulden en rente wegens lening door Luitjen Hindrix aan Jan Derx Kuipper gepasseerd d.d. 1572. Volgens verweerder heeft de eiser alleen een kopie van de leenbrief. Hij moet het origineel volgende lotting laten zien.

En dit: Zwolle testamenten
f107 dd.13-01-1596
Heeft Griete Oestingk nagelaten weduwe van zalige Johann Haecke den Olden, met Johann Haecke den Jongen nu den Olden als momber, testaments wijze gegeven na haar dood, Gerdt Schuirman en erfgen. 150 glgl. eens, vooruit uit al haar goederen die zij nu heeft en nalaten mag, en wat ze verder nog nalaat als die 150 glgl. geeft zij voor de helft aan haar zalige broeders Wessell van Ulsens vier nagelaten dochteren, met den bescheide dat deze dochteren wederom daarvan uitkeren en betalen alzodane schulden als zij nalaten zal. Voorts wil ze dat genoemde dochteren uitkeren zullen aan Derrick Wessels 1 1/2 glgl., aan Jan Wessels vier kinderen 6 glgl., aan haar zalige broeder Gerdtz kinderen 1 1/2 glgl., aan haar broeder Jans kinderen 1 1/2 glgl., en ook aan haar zuster Gesen kinderen 1 1/2 glgl. eens, en aan de wezen alhier 2 glgl.

(Derk Wessels en Jan Wessels te Meppel)

mijn vraag was wie weet meer over Wessel van Ulsen, zijn vrouw etc. hij heeft veel relaties naar Drenthe.
bvd

eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 08 Dec 2022, 07:02

er zijn dus ws 2 Wessel van Ulsens; een als halfbroer van Grietje Oosting uit Meppel, ws iets van 1540 geboren schat ik en een van ongeveer 1580 schat ik.. Beide vermeld te Zwolle terwijl er veel banden zijn met Meppel.

Die broers Derk en Jan Wessels vermeld op de Werkhorst in Meppel schat ik van ong. 1590/1600, dus hoe die dan familie zijn?

en die Gerrit Schuurman was ik al eerder tegen gekomen bij het uitzoeken van de Stolte familie in Zwolle,. op een of andere manier is hij ook familie.

Egbert_
BerichtenCOLON 3428
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door Egbert_ » 08 Dec 2022, 10:28

trouwboek Zwolle:
 • 31-07-1603 Wessel van Ulsen s. Jochum van Ulsen s. ende
  Swaentien Jansen s. Johan Gerridtsen d.
In de GI:
- 1612, 1614, 1615: Wessel van Ulsen, zijn kind is begraven
- 06 01 1621: Wessel van Ulsen, is lidmaat
- 04 1627: Fijken van Ulsen, dochter van Wessel van Ulsen, doet belijdenis
- 12 1639: Jan van Ulsen, zoon van Wessel van Ulsen, doet belijdenis
- 12 1641: Henrijck van Ulsen, j.m., doet belijdenis
- 1643: Wessel van Ulsen, schultes, gekozen tot ouderling
- 10 07 1649: Wessel van Ulsen is begraven

trouwboek Zwolle:
 • 09-11-1628 Engbert Jansen Jan Tobijas n.s. Stadtsmit in den Sassenstrate en
  Fijtien van Ulsen Wessel van Ulsens d. van den Marckt
 • 05-10-1647 Henrijck van Ulsen schultes Wessel van Ulsen sone, ende
  Aleijda van Bevervoorde Reijner van Bevervoorde N.D. tot Ootmersen
En dit zou de broer van Aleijda kunnen zijn:
 • 09-05-1644 Gerrijt van Bevervoorde Reijnt van Bevervoorde sone tot Ootmersen, ende
  Fenneken Alberts Gerrijt Foeking N.W.
Van Jochum van Ulsen heb ik niets gevonden, dan de trouwinschrijving van zijn zoon,

eppe
BerichtenCOLON 312
GeregistreerdCOLON 06 Okt 2007, 00:00

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door eppe » 08 Dec 2022, 12:51

Egbert bedankt,

Ik had gehoopt dat Wessel van Ulsen Jr. familie had in Drenthe, maar ws handelde hij uit zijn functie als schulte.

Wessel van Ulsen Sr. is vermeld in 1576/77. 0700 stadsbestuur Zwolle. Zal hij weer de vader van Jochum zijn?

De grootmoeder van de vrouw van Rutgerus van Ulsen, genaamd Clementia (de) Steenkerk, maakt in 1691 haar testament op in Amsterdam. Er is o.a. sprake van een obligatie ten laste van de weduwe Jochum van Ulsen in Zwolle. Rutgerus heeft een dochter Jochemina.

Amsterdam, notaris Jacob de Winter. 26 mei 1687, Huwelijkse voorwaarden Rutgerus van Ulsen x Johanna van Brugge. Hij is predikant te Hellendoorn en geassisteerd met zijn moeder Anna Pieters wed. van Jochem Rutgerus van Ulsen en zijn oom Hendrik Dapper.

ria jongman
BerichtenCOLON 1341
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door ria jongman » 08 Dec 2022, 13:29

Jochem is een zoon van onderstaande Hermen van Ulsen

Zwolle RA001-110 Testamenten 1541-1590
Nieuw nummer: 0700-2117

f514-f515 dd.04-09-1588
Hebben Herman van Ulsen en Joest [-] zijn huisvrouw, met Berendt van Ittersum als haar momber, de voors. Joest zwak aan lijve doch haar verstand wel machtig, met goeden voorbedachte rade en hun vrijen wille, hun testament gemaakt, en elkaar over en weer betuchtigd in al hun goederen, rede en onrede, niets uitgezonderd, die zij nu hebben of nog namaals verkrijgen zullen mogen, om bij de langstlevende gebruikt te worden ter lijfstucht, zonder inventaris daar van te geven, en in geval van nood door de langstlevende te worden verkocht of te verzetten tot nooddruftig onderhoud, en zullen hun beider kinderen tot het afsterven van de laatste, met hetgeen zij elk van hun ouders alhier reeds hebben ontvangen tevreden wezen. Mits dan nog Alijdt hun dochter, nog bij hun zijnde, zo zij komt te huwelijken of met de huishouding van de langstlevende begeerde te scheiden, ongeveer gegeven zal worden als de anderen die getrouwd zijn. En hebben voorts Herman van Ulsen met Joest zijn huisvrouw, geïnstitueerd tot hun erfgenamen in al hun goederen, hun drie kinderen Jochim, Alijdt en Henrich, en het nagelaten kind van het zalige dochter Else, en bij afsterven van één van hen, derzelver kinderen in hun plaats, alzo nochtans dat hun zoon Henrich om zodanige oorzaken hen daartoe bewegende, boven hetgeen hij reeds ontvangen, en testatoren buiten gekost heeft, bedragende wel over de 200 gl., niet verder hun beider erfgenaam wezen zal dan ter somme van 25 glgl. aan geld of rente, willende dat hun andere 2 kinderen Jochim en Alijdt met het nagelaten kind van hun zal: dochter Else al hun andere overgeblevene goederen na dood van de langstlevende, niets uitgezonderd, alleen zullen hebben en genieten, zonder enig wederzeggen van de zoon Henrick. Indien het kind van hun zal: dochter Else zonder wettelijke geboorte natelaten mocht komen te sterven, dan zal het goed welk dit kind van bestevader en bestemoeder genoten zal hebben, wederom erven op de naasten van die zijde daarvan het gekomen is. Laatstelijk hebben testatoren gegeven de arme wezen alhier 1 glgl. eens.
Schepenen Gerhardt van der Helle, Melchior de Wrede.

ria jongman
BerichtenCOLON 1341
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Wessel van Ulsen

Bericht door ria jongman » 08 Dec 2022, 13:44

bericht 2

Zwolle testamenten f299 dd.15-01-1575
Is erschenen Johan Haecke die Olde en heeft met goeden voorbedachte rade en zijn vrijen wille tot zijn erfgen: gesteld en geïnstitueerd zijn beide zonen en dochter, sampt zijn zalige dochter Aliden zoon, te weten Johan en Henrick Haecke, gebroederen, met Femme echte huisvrouw van Wessell van Ulsen, en Goert Henrickss zijn neve, alzo dat de voors. vier zijn nagelaten goederen gelijkelijk zullen delen en genieten. Beholtlijk en met den bescheide dat indien genoemde Geert Henrixsz zonder echte wettelijke geboorte natelaten aflijvig wordt, dat dan zijn quota van de goederen erven en komen zal op Johans voors. kinderen, te weten in de boesem daar dat heengekomen is.
Schepenen Henrick van Holthe, Andries van Lijnner.

Zwolle transport
f7-f8 dd.04-11-1592
Bekende Femme [-] nagelaten weduwe van zalige Wessell Derricks Unstein [=Ulsen], met Geert Schuijrman als haar momber, verkocht te hebben aan Johan Haecke en Catharine [-] zijn huisvr. en hun erfgen. 12 glgl. jaarlijks uit hun huis en were gelegen in de Vorstestraete, naast Daniel Moll ter ene en Aloff inden Cleerbessem ter andere zijde, strekkende voor van de straat tot achter aan zalige Willem Galewijen were, wezende de eerste rente naast 5 glgl. jaarlijks, losbaar met 200 glgl.
Borgr. Johan van Bolten.

f44 dd.27-06-1593
Bekende Fenne [-] nagelaten weduwe van zalige Wessel van Ulsen, met Nicolao Buis als momber, verkocht te hebben aan Wolff Saelmaicker en Gese [-] zijn huisvrouw en hun beider erfgen., 4 glgl. jaarlijkse rente uit haar huis en were gelegen in Voorstrate naast Derck Mell ter ene en Aleff Jansen Inden Kleerbessem ter andere zijde, wezende de eerste rente daar uitgaande naast 17 glgl., losbaar met 54 glgl. hoofdsomme.
Schepen Voerst.

transcripties Peter Klunder

BUTTON_POST_REPLY