1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 12 Dec 2022, 15:16

bericht 4

Is deze Wijcher Gerrits soms de broer van Cornelisjen Gerrits de weduwe Benier Herms?

Egbert_
BerichtenCOLON 3476
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 12 Dec 2022, 16:26

Benier Herms had een zus Diewertien Herms. zij was getrouwd met Wijcher Gerrits

Van Cornelisien Gerrits heb ik drie zussen, geen broer.

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 12 Dec 2022, 19:10

Leuk vervolg.

Hoort deze Harmen Beniers er ook bij?
Oud rechterlijk archief Zwollerkerspel, bewerking door J. Rientjes:f207 - 13 mrt 1709 - Richter Wilhelm Vriesen. Keurnoten Berent Eckelhoff en Willem van Megen. In het Gericht is verschenen Marrechien Peters, weduwe van Arent Lubbers aan de Veghte, in dezen met Wolbert Meijer als momber geas­sisteerd. Zij heeft over haar drie onmondige kinderen (Aeghte, Pe­tertien en Lubbert Arents), bij haar voornoemde eheman zaliger in echte geprocreerd, tot mombers verzocht Harmen Beniers, aangehuwde oom van vaders zijde, en Jochem Claesen, aangehuwde oom van moeders zijde. Beiden zijn mede in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap bij handtasting aangenomen. Waarna zij comparante aan haar voornoemde drie kinderen erfuiting heeft gedaan en aan dezen voor hun zaliger vaders goed bewezen on­der hun drieën een somma van 60 Caroli gulden, aan hun uit te keren als zij 18 jaren oud geworden zullen zijn. Dit aan hun bewezen goed zal bij voorafsterven van één of meer van deze kinderen niet op de moeder, maar op de langstlevende(n) van de kinderen erven en ver­sterven tot aan de dood van de laatste. Verder belooft zij erfui­terse de genoemde haar kinderen tot die tijd van 18 jaren toe in kost en kleren te zullen onderhouden en hun ondertussen lezen en schrijven te laten leren na behoren. Waarmee zij comparante ver­klaarde een oprechte en "sincere" erfuiting aan haar voornoemde kinderen te hebben gedaan, waarvoor zij verbindt haar persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 12 Dec 2022, 19:29

Ja inderdaad. Ik zag het later ook, hoort bij Louwe Hendriks en Jacobjen Gerrits.

Dan vermoed ik dat Wicher voogd is als oom - en is Jan Herms zijn zwager?
Met wie was dan Jan Herms getrouwd?
Met een NN Stevens?
Weet jij dat?

Dieuwertje Herms x Wicher kan ik zo 1,2,3 niet traceren in mijn gegevens.

Egbert_
BerichtenCOLON 3476
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 12 Dec 2022, 20:29

Herman van der Bent schreefCOLON
12 Dec 2022, 19:10
Hoort deze Harmen Beniers er ook bij?
Deze Harmen Beniers x Geertje Lubbers is een zoon van
Benier Herms x Cornelisien Gerrits.
f179 - 8 juli 1702 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Henrick Sonnius en Henrick Kisvelt.
In het Gericht zijn verschenen Harmen Beniers en Geertien Lubbers, tutore marito, eheluiden, woonachtig op de Nieuwe Weteringe in het Vossien. [-]

Egbert_
BerichtenCOLON 3476
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 12 Dec 2022, 21:25

Van Derck Stevens en Jan Stevens in de Rijsebosch heb geen zus gevonden.

Een Jan Herms die 26 juli 1676 overleden is uit IJsselmuiden, Mastenbroek, kan ik niet vinden.

Egbert_
BerichtenCOLON 3476
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Egbert_ » 12 Dec 2022, 21:37

Dieuwertje Herms x Wicher Gerrits
hebben een docher Willempje Wichers:
trouwboek Zalk
  • 1676 Jan Hendrix Posjen jm Vecaten Willemtjen Wichers jd Mastebroek den 9 apr tot Mastebroek getrouwt
  • 09-02-1679 Reinder Peters [de Leeuw] Wilsum en Willemtjen Wichers Vecaten
Wijcher Gerrits is een zoon van Gerrit Jansen x Marrechien Jacobs.
f113 - 23 juni 1660 - Richter Bernardt Holt.
Keurnoten Bernardt Holt, gerichtschrijver, en Rodolff Crans.
In het Gericht zijn verschenen Louis Henricksen en Jacobien Gerrijts, tutore marito, verder Derck Gerrijtsen voor hem zelf en als man en momber
van Merregien Driessen, en als vader en voogd van zijn twee voorkinderen, bij zijn gewezen huisvrouw zaliger Grietien Jansen in echte geprocreerd, alsmede Louis Henricksen als momber van dezelfde kinderen, dan nog Geerlich Gerrijtsen voor hem zelf en als vader en voogd van zijn vijf kinderen bij zijn zaliger huisvrouw Gerregien Dubbelts in echte geprocreerd, voor wie hij de rato caveert, item Wijcher Gerrijtsen voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Diewertien Herms, alsmede Claes Claessen voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Henrickien Gerrijts, en Lambert Hansen voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Petertien Gerrijts [-]
zie ook: Jacob Klaassen "van der Maaten"

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 12 Dec 2022, 21:57

Jan Stevens was getrouwd met Berentje Jochems.
19-09-1673 Jan Stevensz, j.m., in de Rijsbosch, en Berentien Jochems, Jan Jansz N.W., te Langenholte

Kan daar een link zitten?
Jan Herms x met NN Jochems?

Ik zag wel in IJsselmuiden ene Jan Herms die gekozen wordt als voogd over de kinderen van wijlen Andries Hendriks en Trijntje Gerrits.
Maar Jan Herms weigert dat.
datum akte 07-08-1675

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 12 Dec 2022, 22:48

bericht 2

Als Jan Stevens dezelfde is als die uit Langenholte en dus getrouwd met Berentje Jochems, dan is deze Berentje een dochter van Jenneken Geers. Berentje heeft dan een zus Geesje die met Willem Jansen trouwt.
Deze Willem is nl voogd over de kinderen van Jan Stevens als van MZ, -als aangehuwde oom

Zwolle 17-07-1677 Willem Jansen j.m. van Langenholt en Geesien Jochems j.d. mede aldaer

ZWK f61 - 16 mrt 1678 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Lambertus Greven, Doctor, en Antoni de Vis, Procurator.
In het Gericht is verschenen Jan Stevens, woonachtig tot Langenholte. Hij heeft over zijn onmondig kind, bij wijlen zijn huisvrouw Berentjen Jochims in echte verworven, genaamd Jan Jansen, tot mombers verzocht Willem Jansen, woonachtig tot Langenholte, aangehuwde oom van de moeders zijde, en Derk Stevens aan de Hasseler Dijk, oom van de vaders zijde

en zou Jan Herms de broer zijn van Dieuwertje Herms
en zou Jan Herms getrouwd zijn met een NN Jochems.
Nog een dochter van Jenneke Geers [die met Gosen Herms hertrouwt, deze is bij Janny Lalkens bekend.

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2230
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 12 Dec 2022, 23:58

ORA Zwk. f104 - 4 juli 1686 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Derck Henricks en Gerrijt Albers.
In het Gericht is verschenen Jennighjen Geers, gezond van lichaam en bij goed blijkend verstand, in dezen met haar eheman Gosen Herms te Langenholte als haar momber geassisteerd. Zij maakt een testament.
Ten eerste institueert en nomineert zij testatrice tot haar enigste en universele erfgenamen vooreerst haar zoon Willem Henricks en de kinderen van wijlen haar zoon Jan Henricks in plaats van diens vader, en dan nog haar dochter Jannighjen Jochums, getrouwd aan Eghbert Jansen op de Nieuwe Weteringe, Geesjen Jochums getrouwd aan Willem Jans, die thans bij haar in huis woont, en haar zoon Gerrijt Jochums, nog ongetrouwd zijnde, en bij voorafsterven van dezen hun kinderen in hun plaats, en dan nog de kinderen van Henrickjen Jochems en de kinderen van Berentjen Jochums, om tesamen haar gehele nalatenschap in zeven gelijke delen te verdelen, prelegaterende alleen aan haar bovengenoemde zoon Gerrijt Jochums een somma van 300 Caroli gulden eens, en legaterende tenslotte aan de armen alhier een som van 25 gulden, mede eens, direkt na haar dood te ontrichten. Zonder argelist.
- Gerrijt Holt, gerichtschrijver, zal op verzoek van de comparante voor deze tekenen en zegelen.

Jenneke Geers noemt hier de namen van de beide zonen van haar eerste man Hendrik en de namen van de kinderen van haar 2e man Jochem Jansen. Ondertussen is ze voor de 3e keer getrouwd, nu met Gosen Herms.

BUTTON_POST_REPLY