Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 568
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door Willemijn Hofstra » 20 Dec 2022, 11:00

Lambert GERRITS Voorhorst wordt gedoopt op 12-02-1699 te Olst als zoon van Garrit Lamberts en Jacomina Harms.

Met Everdina Roelofs laat hij op 21-02-1723 in Olst dochter Hermina dopen. Dit heb ik van haar gevonden:
Hermi(e)na (Harmina) Lambert(z) (Lamberts) Voorhorst (Veurhorst), gedoopt (NG) op 21-02-1723 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te Veessen (Heerde) op 10-12-1813. Trouwt te ? vóór 13-11-1746 (doop zoon Jan te Veessen) met A(a)lbert (Aelbert) Jans Ba(c)khui(j)s, geboren op ? te ? als zoon van ?. Aelbert is overleden te ? tussen 16-09-1759 (doop zoon Gerrit te Veessen) en 10-12-1813.

Dan gebeurt er iets vreemds. Everdina Roelofs wordt daarna vermeld met een echtgenoot Lambert JANSSEN Voorhorst en worden de volgende kinderen gedoopt:
1. Bart(h)a Lammert (Lamberts) Janssen Voorhorst, gedoopt (NG) op 02-07-1724 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te Terwolde op 24-12-1803 (en aldaar begraven op 30-12-1803). Trouwt te ? vóór 24-09-1752 (doop dochter Mechtelt te Terwolde) met Willem Gerrits Schokkenkamp (Schokkencamp), gedoopt (NG) op 30-04-1728 te Olst als zoon van Gerrit Hummen Schokkenkamp en Garritjen Beumers. Willem is overleden te Terwolde op 14-03-1801 (en aldaar begraven op 20-03-1801;
2. Roelof Lambert Janssen, gedoopt (NG) op 20-11-1725 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? op ?;
3. Grietjen Lambert Janssen, gedoopt (NG) op 10-02-1727 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? op ?;
4. Hendrike (Hend(e)rika) Lambert(s) (Lammer(t)s) Janssen, gedoopt (NG) op 20-02-1729 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? na 28-10-1770 (doop zoon Roelof te Olst). Trouwt te Olst op 09-07-1758* (NG-ondertrouw te Nijbroek) met Jacob Gerrits (Kolkman) Meijer (alias Bredenoort), geboren op ca. 1730 te ? als zoon van Gerrit Hendriks Bredenoort en ?. Jacob is overleden te ? op 16-10-1782**;
5. Hendrik (Hen(d)ricus) Lambert Janssen Veurhorst (Voorhorst), gedoopt (NG) op 04-02-1731 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? na 03-01-1768 (doop dochter Aleida te Vorchten). Trouwt te ? vóór 12-04-1762 (doop dochter Aleid te Vorchten) met Hendrica Vos, geboren op ? te ? als dochter van ?. Hendrica is overleden te ? na 03-01-1768 (doop dochter Aleida te Vorchten).

Tegelijkertijd wordt in het doopboek van Olstvanaf 1726 Lambert GERRITS Voorhorst vermeld met Agnieta (Nieta) Beumer(s). De volgende kinderen worden gedoopt:
1. Gerrit Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 17-04-1726 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? vóór 16-02-1732;
2. Gerrit Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 16-03-1732 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? op ?;
3. Aart Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 09-10-1735 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? op ?;
4. Willem Lulofs Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 29-05-1740 te Olst (get. niet vermeld) en overleden te ? op ?.

Mijn vragen zijn nu:
Is de Lambert GERRITS dezelfde persoon als de Lambert JANSSEN die met Everdina Roelofs was getrouwd?

Is de Lambert GERRITS die met Everdina Roelofs getrouwd was dezelfde persoon als de Lambert GERRITS die met Agnieta Beumers was getrouwd?

g.goorman
BerichtenCOLON 284
GeregistreerdCOLON 03 Jul 2017, 12:48

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door g.goorman » 20 Dec 2022, 14:30

Ik denk dat alles minder vreemd is dan je denkt.
Bij de doop van Hermina op 21.2.1723 staat (in de transcriptie) als vader Lambert Voorhorst, zonder patroniem dus, en moeder Everdina Roelofs. Dat de vader van deze Lambert Jan heette, blijkt wel uit het consequente gebruik van het patronien Jansen in alle gevallen dat in het doopboek een patroniem wordt gebruikt.
Dat er een Gerrit Voorhorst geweest is, staat ook wel vast, want er is ook een Reinder Gerrits Voorhorst als vader vermeld.
Ik denk dat het ORA Olst veel kan opleveren, want volgens mij gaat het om tamelijk grote boeren op de klei in Welsum.

ambruins
BerichtenCOLON 91
GeregistreerdCOLON 26 Jan 2005, 00:00

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door ambruins » 20 Dec 2022, 14:48

Willemijn,
Lambert Janssen Voorhorst en Everdina Roelofs kregen kinderen in de periode 1723 - 1731
Lambert Gerrits en Angita Beumer kregen kinderen in de periode 1726 - 1740
Aannemelijk is dat zij twee verschillende personen zijn en wellicht een familieband hebben zoals de vorige schrijver opmerkte.
Overigens : Gerrit Lambert Gerrits is niet gedoopt op 16 maart maar op 6 maart 1732
Groet

g.goorman
BerichtenCOLON 284
GeregistreerdCOLON 03 Jul 2017, 12:48

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door g.goorman » 20 Dec 2022, 14:52

Misschien is de site van Pieter Heres nog interessant?

http://pietheres.nl/Genealogie%20Voorho ... 1099556969

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 568
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door Willemijn Hofstra » 20 Dec 2022, 15:56

Dank beiden.

De site van Piet heres kende ik al wel, toch bedankt.

En... Gerrit Lambert Gerrits is toch wel gedoopt (NG) op 16-03-1732 te Olst. Ik heb het nog even nagekeken.

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door ria jongman » 22 Dec 2022, 20:54

Die doop Lambert Gerrits die je aanhaalde als Voorhorst
hoort bij deze.

OLST den 12 Febr. 1699 Garrit Lamberts Jacomina Harms Lambert

OENE Gerrit Lamberts en Jacomina Herms van Welsum - Lubbertien 22 11 1696

OLST den 8 Febr. 1701 Gerrit Lamberts Jacomina Harms Teunisken

ORA Olst f 61 - 15 Maert 1705 (uittr 19.62)
Ick Joan Tichler der beiden rechten Dr en Verw Scholtes tot Olst stelle tot momberen over Hermannus [doop niet gevonden], Lammert, Lubbertien en Teuntien, onmundige kinderen van Gerrit Lamberts tot Welsum bij wijlen Jacomina Harms ehelick verworven de personen Gosen Gosens en Jan Teunissen om der onmundigen profijt te soeken en schade te weeren, ’t welke door de selve bij handtastinge an den Gerichte is belooft. Daer dit aldus geschiede waeren hier an en over als ceurnoten Gerrit Geerlichs en Willem Willems.
Actum Olst den 15 Maert 1705, w.g. J Tichler Verw Scholtes


*

De gezochte Lambert Gerrits Voorhorst is - volgens mij - deze

OLST
Hiervoor LAMMERT
den 2 Jul. 1700 Gerrit Lamberts Jannetijen Reijners - Reijner
den 8 Jan. 1702 Gerrit Lamberts Jenneken Reijners - Jannis
den 27 Jan. 1704 Gerrit Lamberts Jenneken Reijners - Gesina
HOORT HIER BIJ
f 72 - Welsum, den 22 Januari 1706. (uittr 19.72)
Verw Scholtes J Tichler. Ceurnoten de Weled Hr Tijmen Stuurman tot de Stoltenberg en Gosen Alberts.
Ick Joan Tichler I U D en Verw Scholtes tot Olst stelle tot momberen over Lammert, Reindert, Jan en Gesina, onmundige kinderen van Jenneken Reinderts bij wijlen Gerrit Lamberts Witte ehelik verworven, de personen Jan Lamberts en Jan Alberts beide tot Wesepe, om de onmundigen profijt te soeken en schade te weeren. Voorts erschenen Jenneken Reinderts en heeft de voornoemde kinderen voor vaderlik goet bewesen als volgt [-]

De voogd Jan Lamberts woont volgens het ORA dus in Wesepe en kan om die reden niet die Jan Lamberts Voorhorst zijn zoals Piet Heres op zijn website heeft staan.

HERTROUW VAN JENNEKE
1706-01-23 - Albert Hasselts [Hessels] j.m. van de Groote Peperkoecke in Terwolde met Jenneken Reijnerts wed. v. w. Gerrit Lamberts v. Welsum - Nederd. Geref. (onder)trouw Terwolde

OLST dpb
den 28 Maij 1708 Albert Hessels Jenneken Reijners Gerrit
den 14 Dec. 1710 Albert Hessels Jenneken Reijners Maria
Volgens het ORa is Jenneke daarna weer getrouwd met Gerrit Humme Beumer. Ik heb geen erfscheiding/voogdijakte in mijn gegevens kunnen vinden.

Jenneke Reinders is de dochter van Reinder Gerrits en Jennigjen Jacobs

HIER HOORT BIJ
ORAOlst f 395 20 September 1683 (uittr 3.395a en 3.395b)
Gesubsttueerde J v Rossum - Cournoten Jan Meijer en Jan Jansen de Wit.
Erschenen Reinert Gerrits weduwenaar van wijlen Jennigjen Jacobs, versoekende dat over sijn onmundige kint, met name Jennechien Reijnerts gerichtelijke momboiren gestelt mogen worden. ’t Welck versoek bij de Gerigte in deliberatie genomen sijnde, nomineert en stelt tot momboiren over het voornoemde kint Willem Gerrits Crommendijck en Henr. Jacobs, te fine om de onmundige profijt te soeken en schade te weren.

Jenneke haar vader hertrouwde met Grietje Gosens.
Grietje hertrouwde weer met Gijsbert Gerrits.

ORA OLst f 329 16 Junij 1725 (uittr 14.329)
Ick Joan Tichler der rechten Doctor Verwalter Scholtes van Olst doe kond tuigende hiermede, dat voor mij en Henrik Krosse en Gerrit Winter als coornoten persoonlijk erschenen sij Grietien Gosens huisvrouwe van Gerrit Gijsberts tot Welsum, geassisteert met believen haar ehemans met Mannes Winter als haar versochten en toegelaten momber in desen, liggende krank te bedde, en verklaart te willen oprichten haar testament [-] stelde en institueerde sij testatrice tot haar enige en universele erfgenamen haar broeders en susters kinderen met name Jan Jansen in de Vegt, Gerrit Jansen, Henrik Gerrits op Adelerhof, Gerrit Gerrits, Henrikjen Derks, Berentien Derks en Aeltien in de Vegt, om haar gehele nalatenschap in egale portien te deilen, te erven, euwiglijk en erflijk te behouden en te besitten.
Vorders geeft en legateert sij testatrice, geassisteert als voren aan haar stiefdochters soon Reiner Gerrits [= Voorhorst] haar eigendomelike vierde part in Korten Oevers Hofstede, een vierde part in den Kruilicks Hofstede, een vierde part in het Kerkenlant, mits dat hij Reiner Gerrits sal uijt keeren aan de voornoemde erfgenamen eens een summa van vierhondert en tagentig Car Guldens vrij gelt te betalen na verloop van een vol jaar na den sterfdag van de testatrice, edog het voornoemde land dadelijk na den sterfdag te sullen hebben en als sijn eigen aantasten en gebruiken.[-]. Actum welsum den 16 Januarij 1725. W g J Tichler.

Olst 50e penning

30 December 1729 Reinier Gerrits ’t versterf van Grietje Goossen op hem en daarvoor
uit te keren aan haar broeders en susters kinderen een summa van ƒ 480 bestaande
de gelegateerde goederen in:
- ¼ part in Korten Oevers Hofstede
- ¼ in de Kruilinks Hofstede
- ¼ in twee brandakkers
- ¼ in twee heijakkers en
- ¼ in ’t Kerkenland
w.g. J Tichler

1729
25 Januari Lambert Gerrits tot Welsum gekogt 1/3 in sijn Hofstede van sijn broeder ƒ 400

17 Februari Lambert Gerrits nog een anpart in bovenstaande hofstede voor ƒ 200


19 Otober 1740 heeft Reijnier Voorhorst aangegeven dat hij op den den 5 September deses jaars
van Jannes Voorhorst heeft aangekogt een vierde part in de hofstede Kruilink alsmede
het aanpart in de Kortenovers Hofstede en het aanpart in de Heeff [ergens anders Hees] akkers, dan nog het
anpart in de Brandakkers alle gelegen in deses Carspel buirschap Welsum voor ƒ 180

19 October 1740 heeft Reijnier Voorhorst aangegeven dat hij op den 7 September deses jaars van
Lambert Voorhorst heeft aangekogt sijn aanpart in twee Heeffackkers [ergens anders Hees] in desen Carspel
Buirschap Welsum voor ƒ 20

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 568
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door Willemijn Hofstra » 23 Dec 2022, 10:38

Hoi Ria,

Dank voor jouw uitgebreide toelichting. Toch nog even zodat ik het goed begrijp:

Met mijn vraag wilde ik leren of er sprake was van één of twee Lambert Voorhorsten.
In mijn kwartierstaat komt een Agnieta Beumer die vóór 1726 met ene Lambert Gerrit Voorhorst was getrouwd. Dit echtpaar liet in Olst vier kinderen dopen ( NG):
1. Gerrit Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 17-04-1726 te Olst (get. niet vermeld) en aldaar overleden vóór 16-02-1732;
2. Gerrit Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 16-03-1732 te Olst (get. niet vermeld);
3. Aart Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 09-10-1735 te Olst (get. niet vermeld);
4. Willem Lulofs Lambert Gerrits, gedoopt (NG) op 29-05-1740 te Olst (get. niet vermeld).

Het gaat voor mij dus om deze Lambert Gerrits Voorhorst die m.i. is gedoopt (NG) te Olst op 12-02-1699 als zoon van Gerrit (Garrit) LAMBERTS en Jacomina Harms (Herms) LAMBERT. Is dat juist geconcludeerd volgens jou?

Lambert en Agnieta zijn beiden overleden na 29-05-1740.
Agnieta is de dochter van Jacob Willem Bomer (Beumer) en Gerritje (ter) Meulen (Meulemans). Geen doop van haar gevonden Dit echtpaar kreeg tussen 1670 en 1695 naast Agnieta nog 7 kinderen allemaal geboren rond Twello (Grietje, Lucas, Peter, Elisabeth, Aeltjen, Steventje (1686) en Gerritje (1690)).

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door ria jongman » 23 Dec 2022, 13:35

Deze Agnita heeft het patroniem Berents en geen Jacobs. Zie hieronder

ORA Olst f 321 12 Januarij 1723 (uittr 19.321)
Verw Scholtes J Tichler Dr. Coornoten Jan Lamberts en Willem Egberts.
Ick Joan Tichler der rechten Doctor Verw Scholtes van Olst stelle tot momberen over Berent, Willem, Helena, Bartha, Gerrit en Jennigjen, onmundige kinderen van Agneta Berents, bij wijlen Henricus Beumer ehelik verworven, de personen Jacob Beumer en Lulof Beumer om der onmundigen profijt te soeken en schade te weren.

Agnieta is dan hertr na het overlijden van Hendrikus Beumer met L.G. Voorhorst, zo lijkt het


26 Janr. 1726 Lambert Gerrits Voorhorst en Agnieta Berends - Geertjen

Onderstaande is de dochter van Jacob Beumer

17 april 1726 Gerrit - Lambert Gerrits en AGNIETA BEUMERS gedoopt (NG) op 17-04-1726 te Olst;

en in Oene is genoteerd als ouders [volgens de index]
Jacob Lamberts Gerrits en Agniete Beumers
DOCHTER Jenneken 01 01 1729
[dit heb ik niet gecontroleerd !]

daarna
Gerrit - MOEDER NIETE JACOBS gedoopt (NG) op 16-03-1732 te Olst
Aart -, MOEDER NIETE JACOBS gedoopt (NG) op 09-10-1735 te Olst
Willem Lulofs , MOEDER MITE JACOBS gedoopt (NG) op 29-05-1740 te Olst

Reinder Gerrits Voorhorst, Jannes Gerrits Voorhorst en Lambert Gerrits Voorhorst zijn kinderen van Gerrit Lamberts en Jenneken Reinders Voorhorst. Zie ook mijn bericht hiervoor.

Die Lambert die jij selecteerde als Voorhorst is onderstaande

Olst f 61 - 15 Maert 1705 (uittr 19.62)
Ick Joan Tichler der beiden rechten Dr en Verw Scholtes tot Olst stelle tot momberen over Hermannus, Lammert, Lubbertien en Teuntien, onmundige kinderen van Gerrit Lamberts tot Welsum bij wijlen Jacomina Harms ehelick verworven de personen Gosen Gosens en Jan Teunissen om der onmundigen profijt te soeken en schade te weeren, ’t welke door de selve bij handtastinge an den Gerichte is belooft. Daer dit aldus geschiede waeren hier an en over als ceurnoten Gerrit Geerlichs en Willem Willems.
Actum Olst den 15 Maert 1705, w.g. J Tichler Verw Scholtes.

Gerrit Lamberts de vader hertrouwt dus rond deze datum erfscheiding.
Ik heb alleen deze doop gevonden
OLST den 3 Jun. 1708 Gerrit Lamberts Janna Janssen Teuntjen

En een akte dat Jacomina Harms de nicht is van Marritien Jacobs de vrouw van Wolter Derks
Van Gerrit Lamberts kan ik geen link vinden dat hij een Voorhorst is. Ook niet van zijn kinderen

Waarop baseer jij eigenlijk jouw keuze voor Lambert de zoon van deze Gerrit als zijnde een Voorhorst?
Laatst gewijzigd door 1 op ria jongman, in totaal 30 keer gewijzigd.

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 568
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door Willemijn Hofstra » 23 Dec 2022, 14:58

Goede vraag, Ria.

Ik heb Lambert Gerrits te gemakkelijk aangezien voor Lambert Gerrits Voorhorst. Als ik jouw uitleg zo lees, is er van Agnieta (Niete) Beumers) helemaal geen link met een Voorhorst.
De door mij veronderstelde doop van Lambert Gerrits is dus ook niet op 12-02-1699, want dat betreft wel een Voorhorst.

De juiste doop van Lambert Gerrits kan ik niet uit de doopgetuigen van zijn kinderen opmaken, want die zijn niet vermeld.
Zijn vader zal wel een Gerrit zijn (ook oudste 2 kinderen heten zo) en misschien zijn de namen Aart en Willem Lulofs vernoemingen naar naders en/of moederskant.
De Agnieta Beumers is dan wel dezelfde als Agnieta Jacobs. Maar is zij dan ook wel de dochter van Jacob Willem Beumers en Gerritje (ter Meulen (Meulemans) ?

ria jongman
BerichtenCOLON 1413
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Gerrits Voorhorst (in relatie tot forumdiscussie in 2015)

Bericht door ria jongman » 23 Dec 2022, 15:08

bericht 2

Willemijn

ER zijn 2 Agneta's

nr 1
= deze

Lambert Gerrits op de hofstede de Korten Oever testeert aan zijn vrouw Angenetha Beumers, en aan zijn kinderen Jennegien, Gerrit, Aertien en Willem de gehele nalatenschap - Olst invnr 15 dd 07-09-1761 folio 223

OLST
Gerrit - Lambert Gerrits en MOEDER AGNIETA BEUMERS gedoopt (NG) op 17-04-1726 te Olst;

OENE
Jenneken 01 01 1729 - Jacob Lamberts Gerrits Agniete Beumers

OLST
Gerrit - MOEDER NIETE JACOBS gedoopt (NG) op 16-03-1732 te Olst
Aart -, MOEDER NIETE JACOBS gedoopt (NG) op 09-10-1735 te Olst
Willem Lulofs , MOEDER MITE JACOBS gedoopt (NG) op 29-05-1740 te Olst

nr 2
= deze

Lulof Jans Beumer is overleden en heeft een testament gemaakt wat wordt geopend.
Testeert aan zijn vrouw Angenetha Berents - aan zijn neef Hendricus Lamberts z.v. Lambert Jans en zijn voordochters Helena, Jennegien, Bartha [x Adam Penning] en voorzoon Gerrit Beumer -Olst invnr 15 dd 10-09-1756

Leena Beumers testament - alle haar roerende en onroerende goederen en het gedeelte van wijlen haar STIEFvader Lulof Beumer en haar moeder Angeneta BERENTS - OLst invnr 16 dd 08-08-1782

en dat hoort bij dit
NG OLST
den 13 Febr.1707 Henrijcus Beumer Agnita Berendts Berendt Phlips
den 23 Sept. 1708 Henricus Beumer Agnita Berendts Willem Lulof
hiertussen Helena, Bartha, Gerrit en Jennigjen
den 30 MAART 1721 Hendr. Boemer Agnieta Berends Jacomina

Den 26 Janr. 1726 Lambert Gerrits Voorhorst Agnieta Berends Geertjen

BUTTON_POST_REPLY