Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
BerichtenCOLON 2118
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door ria jongman » 13 Jan 2023, 22:48

Egbert_ schreefCOLON
13 Jan 2023, 16:33
bericht 2

Dit erf, perceel E397, zal het erf zijn waar Reinder Klinck met zijn vrouw Geertje en dochter Anna woonden tijdens de volkstelling 1748.
En waarschijnlijk is Anna er met haar man blijven wonen, omdat haar kinderen de achternaam Klink krijgen.
Anna Reints boerde in Tongeren

Ora Wijhe invnr 19
f66v - 16 okt 1795 - Coram Verw. Scholtus H. Van der Linden.
Keurnoten Roelof Krommendijk en Gerrit Westenberg.
Verschenen is Gerrit Klink, weduwnaar van Margriete Leembroek, wonende op den Stoevenberg in Tongeren, die voornemens is met Everdina Jansse(n) Elskamp een tweede huwelijk aan te gaan. Tot mombers over haar, uit het huwelijk van haar verworven kind (Antonij, oud 5 jaar), worden benoemd Jannes Weijermarsch en Hendrik Berghuis in Herxen. Genoemde Everdina Jansse Elskamp adopteert dit kind als haar eigen kind, dit met dezelfde rechten als de eventuele kinderen, die uit haar toekomstig huwelijk geboren mochten worden. De eerste comparant bewijst aan zijn kind, uit te keren bij meerderjarigheid, 6 Caroli gulden, een nieuwe kist, 1 paar zilveren schoengespen en een kerkboek met zilveren krappen. Wanneer er van grootvaders zijde van zijn overleden moeders kant iets mocht overblijven, versterft dit mede op het kind. De vader zal zijn kind onderhouden, zolang deze ongetrouwd is en niet in staat is elders zijn brood te winnen.
Verder zijn gecompareerd Gerrit Willems Klink en zijn vrouw Anna Reinderts, de man als voogd. Zij verklaren vanwege hun hoge jaren en afnemende krachten, aan hun zoon Gerrit de gehele boedel, voortvaring, vee, etc. over te dragen, echter gedurende het leven van de eerste comparanten hebben beide partijen ieder de helft in eigendom. Voorwaarden zijn, dat hij comparant de eerste comparanten hun gehele leven lang bij hem in huis zal verplegen en onderhouden, en gestorven zijnde ordentlijk laat begraven. Verder moet hij aan zijn broer Marten Klink 10 Caroli gulden uitkeren en aan zijn zusters Geertrui en Hendrina ieder 25 Caroli gulden. Verder hebben deze, zolang ongetrouwd, bij ziekte een vrije ingang in het huis.

en de zoon Gerrit Reints zal deze zijn

HFG 1767 -

f182 / (16)
Vermogene

Mannes Vosman 1
zijn vrouw 1
Hendr. Arents 1
knegt Joannes 1
----- 4
Jan op 't Hogelant 1
zijn vrouw 1
----- 2
Gerrit Klink 1
zijn vrouw 1
vader Reint 1

----- 3
Berent Wijermars 1
zijn vrouw 1
----- 2
Hendr. Slikhuijs 1
zijn vrouw 1
----- 2

RK Wijhe
24 Martii 1754 - Gerhardus Reiners et Joanna Cornelis op de Klink. Testibus Gerhardo Joanne Jansen in Wijhe et Maria Herms.
GEEN NG huwelijk in Wijhe gevonden
RK Wijhe dpb
16 Aprilis 1754 - Wilhelmus F.Lmus. Gerritz Reiners et Joannae Cornelis op de Klinge [= de Klink] in Hengevelderhoek conj. Matrina Anna Reiners op de Klinge sorore patris [zus van de vader]

FRans1950
BerichtenCOLON 11
GeregistreerdCOLON 24 Dec 2022, 09:13

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door FRans1950 » 14 Jan 2023, 10:06

Wat betekend:
HFG 1767 en
PQ 1749 ?

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door Egbert_ » 14 Jan 2023, 12:57

HFG = hoofdgeld
PQ = personele quotisatie

Beide zijn belastingregisters, met bijbehorend jaar. Ingedeeld per straat/regio. Voor genealogie interessant om te weten wie waar ongeveer woonde in een bepaald tijdperk. En de grootte van het huishouden (volwassenen per huishouden in hoofdgeld), of vermogen in personele quotisatie.

Ik heb ook nog een vraag. Van het gezin in de inleiding, van de dopelingen van Willem Reijners en Janna Jansen heb ik enkel nakomelingen van Maria Willems x Egbert Teunis Schutte op Hogeslag gevonden. Maria Willems is de dopeling 22-11-1757; JOANNA MARIA, neem ik aan?

Zijn er nakomelingen van andere kinderen bekend?

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door Egbert_ » 14 Jan 2023, 13:18

bericht 2
ria jongman schreefCOLON
13 Jan 2023, 22:48
Ora Wijhe invnr 19
f66v - 16 okt 1795 [-] Tot mombers over haar, uit het huwelijk van haar verworven kind (Antonij, oud 5 jaar), worden benoemd Jannes Weijermarsch en Hendrik Berghuis in Herxen.
Hendrik Berghuis zal zijn:
 • Zwolle, trb RK onder den Boogen
  28-06-1790 Hendrik Berghuijs
  Joanna Goosen
  Coram testibus Wolter Hisger, Berend Bossink, Maria Rhijntjes
Joanna Goosen:
 • trb RK Dalfsen
  30 december 1760
  Goosen Leembroek en Hendrikjen Evers in de Brookhuijsen
  Derk Evers
  Joanna
Hendrik Berghuis, getrouwd met een zus van de overleden Margretha Gosen Leembroek.

Hendrik Berghuis laat een kind dopen in Zwolle (1790), Heino, Liederholthuis (1793) en daarna vanaf 1795 in Kampen. Waar hij en zijn vrouw ook overlijden.


Jannes Weijermarsch zal dan de voogd van vaderszijde zijn. Maar ik kan geen verwantschap vinden tussen Jannes Weijermarsch en Gerrit Klink.
 • trb Mastebroek:
  Den 8 April op attest. van Wijhe van den 8 April ten Huwelijk geproclameert
  voor de iii maal
  Jannes Berents Wijermars J.M. van Wijhe, met
  Teune Gerrits J.D. wonende onder Mastebroek.
  Den 30 April attestatie gegeven om te Wijhe te mogen trouwen.
Jannes Weijermarsch is gedoopt 11-11-1748 te Wijhe, zoon van Berend Herms Wijermarsch en Joanna Herms
Teune Gerrits heeft bij overlijden de achternaam Holleboom

Jannes Weijermarsch was de buurman, toen het gezin nog op de Klink woonde. Maar waarschijnlijk is hij voogd als verwant, en niet als buurman.

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door Egbert_ » 14 Jan 2023, 13:44

bericht 3
ria jongman schreefCOLON
13 Jan 2023, 22:40
Willem Reints Klink boerde op of bij het Jennewijk.

ORA WIJHE INVNR 24
f91v - Actum Wijhe, 8 jan 1787 [-] te cederen, te transporteren en over te dragen aan Gerrit van Enk en diens huisvrouw een allodiaal perceel groenland, groot ongeveer 2 morgen, zijnde de wederhelft van Klein Jennewijk, gelegen onder dit Gericht en buurtschap dorp aan de Oude Wetering tussen de landen van Overmars en Groot Zwarveld, en de andere helft van Klein Jenwijk [Jennewijk], behorende bij de katerstede van Willem Klink; dit zoals dit perceel tot nu toe bij en onder de katerstede den Zandkamp verpacht is geweest. [-]
.
In kadaster 1832 is perceel E430, een huis en erf met de naam Jannewek, eigendom van Gerrit van Enk.

Gerrit van Enk (±1756-1837) x (1784) Johanna Lammerdina Kattenwinkel (1761-1834). Dit echtpaar zal ook de koper uit 1787 zijn. (Geen verwantschap met de verkopers, of met Willem Klink, gevonden.)

FRans1950
BerichtenCOLON 11
GeregistreerdCOLON 24 Dec 2022, 09:13

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door FRans1950 » 15 Jan 2023, 09:24

Egbert schreef:
"Ik heb ook nog een vraag. Van het gezin in de inleiding, van de dopelingen van Willem Reijners en Janna Jansen heb ik enkel nakomelingen van Maria Willems x Egbert Teunis Schutte op Hogeslag gevonden. Maria Willems is de dopeling 22-11-1757; JOANNA MARIA, neem ik aan?
Zijn er nakomelingen van andere kinderen bekend?"

Ja, Joanna Maria is dezelfde als Maria Willems (ook wel Klink en Hogeslag genoemd) gehuwd met Egbert Teunis (Schutte en Hogeslag genoemd).
Dit echtpaar zijn voorouders van mij.

Van Willem Reinds Klink en Joanna Jansen Oosterbroek zijn mij geen andere nakomelingen bekend dan die van Maria.
Dit is wat ik heb van de andere kinderen:
Anna (~28-5-1759); overleden na 1801, zij is dan doopgetuige van kind zuster Maria
Antonia (~30-8-1760); begraven Wijhe 11-6-1777
Joannes (~25-4-1762); begraven Wijhe 23-6-1784
Geertrudis (~25-4-1762); begraven Wijhe 14-6-1774
Rodulphus (~6-12-1765); overleden Wijhe 3-3-1843, ongehuwd (moeder wordt dan Janna Bloemen genoemd)
Phenenna (~6-12-1765); overlden na 1790, is dan nl doopgetuige van kind van haar zuster maria

FRans1950
BerichtenCOLON 11
GeregistreerdCOLON 24 Dec 2022, 09:13

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door FRans1950 » 15 Jan 2023, 09:40

De zussen Joanna Goossen Leemboek (X Hendrik Berghuis) en Margarethe Gosen Leembroek (X Gerrit Willems Klink)
zijn dochters van:
Heino Geswin Leembroek en Henrikien Evers (Damman). Ook dit echtpaar zijn voorouders. van mij.
Heino Geswin wordt bij trouwen en doop kinderen in Nederland aangeduid als Gosen Leembroek.
Hij komt uit Munsterland en is RK gedoopt 9-1-1727 in Reasfeld.

Egbert_
BerichtenCOLON 3880
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door Egbert_ » 15 Jan 2023, 12:51

Bedankt voor de toelichting.

Want de vraag waarom Jannes Weijermarsch voogd wordt is nog steeds open. Was er geen broer, zwager, oom (al dan niet aangetrouwd) beschikbaar ?

Broers van weduwnaar Gerrit Klink waren overleden, of nog niet mondig. Zussen waren ook nog niet getrouwd. (Gemakshalve ga ik er van uit dat alleen de in voogdij-akte met naam genoemde kinderen van Gerrit Willems Klink en zijn vrouw Anna Reinderts nog leven).

Vader Gerrit Willems Klink was toen ongeveer 70 jaar, en zal wel te oud zijn geweest om voogd te worden. (Volgens de akte leeft hij nog wel.)
Van hem is, mij tenminste, niet bekend of hij broers of getrouwde zussen had.

Van de broers van Anna Reiners leeft dan nog Willem Reijners (begr. 1800). En of haar broer Gerrit Reiners nog leeft, is mij in ieder geval niet bekend. Maar beide zullen voor 1733 geboren zijn, omdat ze niet in de volkstelling 1748 thuis wonen, maar waarschijnlijk elders dienen. Ze zullen 1748 ouder dan 15 jaar geweest zijn, en in 1790 behoorlijk op leeftijd.

Dus waarom is Jannes Weijermarsch voogd? Is het omdat zijn vrouw bloedverwant is? Teune Gerrits woont bij trouwen weliswaar in Mastenbroek, maar ze heet bij overlijden Teune Holleboom. Holleboom is de naam van een erf is Olst. Maar haar ouders zijn mij niet bekend.

Die voogd Jannes Weijermarsch lijkt nog zo ongeveer de laatste strohalm om verder te komen

ria jongman
BerichtenCOLON 2118
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door ria jongman » 15 Jan 2023, 13:57

Mogelijk is Gertrude Wijling[s] op Klink verwant - zij is 3x doopgetuige/hefster bij de Wijermars.
Of mogelijk getrouwd met Reint Gerrits?

Janna Herms, dochter van Hermannus Jans en Joanna Hendrix op Wijermars in Hengeveld onder Wijhe
Trouwt op 3 mei 1744 te Zwolle RK statie Koestraat met Berend Herms, JM onder Wijthem
(ondertrouw op 26 april 1744 op Wijhe NDG


Severinus Berends. Zoon van (I.2) Berend Herms en Joanna Herms. Geboren in 1750 te Wijhe, gedoopt op 20 april 1750 te De Vos/Boerhaar onder Wijhe (551/002). Meter: Gertrude Wijlinks in Klink.

Susanna Berends, geboren in 1752 te Wijhe, gedoopt op 17 mei 1752 te De Vos/Boerhaar onder Wijhe (doopboek 551/005). Meter: Gertrude Wielinks als plaatsvervangster van Joanna Herms uit Wietem.

Maria Berends, geboren in 1757 te Wijhe, gedoopt op 23 juli 1757 te De Vos/Boerhaar onder Wijhe (551/016). Peter: Hermanno Wijhermars, grootvader. Draagster: Gertrud Wielings op de Kling.

FRans1950
BerichtenCOLON 11
GeregistreerdCOLON 24 Dec 2022, 09:13

Re: Voorouders gezocht Willem Reinders Klink en Joanna Oosterbroek

Bericht door FRans1950 » 15 Jan 2023, 14:33

En ik heb in mijn kladaantekeningen nog staan:
RK trouw Wijhe 17-11-1748
Wilhelmus Arendts met Hendriena Hendriks op Fuitplaatse. Get. Reynerus op den Klink en Gertrudis van 't Boerle.

BUTTON_POST_REPLY