Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
BerichtenCOLON 2118
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door ria jongman » 26 Dec 2022, 17:31

Er is geen erfuiting / voogdijakte kinderen Jacob Kappert te vinden?

ria jongman
BerichtenCOLON 2118
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door ria jongman » 26 Dec 2022, 19:16

bericht 2

Ik denk dat dit de ouders zijn

Invnr 17 f427 - Raalte, 29 sep 1745 - Scholtus Egb. Westenberg.
Keurnoten Hend. van Eerten en Hendrik Sloijseman.
Verschenen zijn Joost Cappert en zijn vrouw Derkjen Gosens, tutore marito. Zij verklaren vanwege hun hoge leeftijd en de onmacht niet in staat te zijn hun plaatsje na behoren te cultiveren en hun brood te verdienen. Daarom cederen en dragen zij hierbij over aan Gerrit Jansen en Maria Jacobs, eheluiden, de halfscheid van al hun gerede goederen, alsook de halfscheid van de katerstede, die door hen bewoond en gebruikt wordt; de andere halfscheid behouden zijn nog, maar na het overlijden van hun beiden zal de andere halfscheid mede op hen vervallen. Dit onder de voorwaarden, dat zij zullen betalen de schulden, en hen na behoren zullen onderhouden in kost en kleren, en na hun overlijden ordentlijk laten begraven.
Verschenen zijn genoemde Gerrit Jansen en Maria Jacobs, die dit aannemen.

Invnr 5 f79 - Geschied binnen Zwoll op vergunder aarde, 5 dec 1746 - Egbert
Westenberg, Scholtus van Raalte.
Keurnoten de Heren Doctoren Jacob Sprakel en Jacob Stolte.In het Gericht zijn verschenen de Heren Doctoren Nicolaas van de Wijck en Arnold Jan Helmich, als daartoe ingevolge resolutie van de Heren Erfgenamen van het Raalter Woolt van 21 september 1745 speciaal geauthoriseerd zijnde. Zij verklaarden voor een wel betaalde somma van penningen te hebben verkocht, gecedeerd en overgedragen, zulks doende bij dezen, aan Gerrit Jansen Cappert een stuk veldgrond van ongeveer één mudde gezaai, strekkende van de achterdeur tot aan de "gemene" weg, zoals die bij de katerstede [-] van de marke is aangegraven. Belovende "deselve" te zullen staan wachten en waren voor de evictie en opspraak volgens Landrecht.
- Ten oorkonde heeft de Scholtus voornoemd dit naast de Heren comparanten getekend en gezegeld.


Invnr 5 f251 - Raelte, 18 aug 1753 - Arnold Westenberg, Scholtus van Holten en
en Bathmen, en Verwalter Scholtus van Raelte.
Keurnoten Henrik Sloiseman en Lambert Jantsen Volbrink.
In het Gericht zijn verschenen Gerrijt Kappert en zijn vrouw Maria Jacobsen, marito tutore. Dewelke verklaarden wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan [zij hebben een hypotheek verkregen van] Jannis Jannissen Klumper en zijn erfgenamen een somma van 250 gulden, van 20 stuivers het stuk. Welk kapitaal zij comparanten jaarlijks en alle jaren [beloven] te verrenten met 8 dergelijke guldens. Voor welk kapitaal de comparanten verbinden hun personen en goederen, en voor een vaste hypotheek stellen hun katerstede, waar zij op wonen, met zijn bijbehorende [onderhorige] landerijen, alsmede het land, zoals zij dat hebben aangekocht van Derk op de Hofste, gelegen in de boerschap Boetele in dit kerspel van Raelte.
- In oorkonde der waarheid heb ik Scholtus voornoemd, de comparant voor hem zelf, en hermannus van Eerten voor de comparante, dit getekend en gezegeld.
[Kantlijn hierbij op f252:] Raalte, 25 aug 1778 - Scholtus L.J. Walraven.
Keurnoten Teunis Heilersich en Gerrit Ten Brinke.
Verschenen is Pr. Joan Beumer als gevolmachtigde van de erfgenamen van Jannes Jansen Clumper, luid volmacht voor het Scholtengericht van Heino de dato 22 april 1778, alhier vertoond en met het exhibitum getekend. Hij comparant in zijn voorschreven kwaliteit verklaarde van de nevenstaande kapitaal ad 250 gulden met de interest van dien tot dato dezes voldaan en betaald te zijn. Mogende derhalve lijden dat dit bezwaar ten prothocolle wordt geroieerd.
- Quod testor, L.J. Walraven, Scholtus.

Blijft nog wel mijn vraag in bericht 1 staan.

mandrea
BerichtenCOLON 5
GeregistreerdCOLON 08 Dec 2022, 17:54

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door mandrea » 29 Dec 2022, 13:32

Hallo Ria

Zeer dank! Ik denk ook dat U de ouders van Jacob Gerrits Kappers heeft gevonden.
De erfuiting / voogdijakte kinderen Jacob Kappert heb ik nog niet gevonden, maar ik heb wel door dat ik niet zo bekwaam in deze registers ben als U.

Jacob Gerrits Kappers en Hendrica Derksen Vellenaar dopen hun kinderen in Olst tussen 1787 en 1796.

1/ Doopgetuige bij doop 2 Dec 1787: ‘Matrina … Soror Patris’. Dit kan Mechtelt Gerrits Kappers zijn (zij trouwde op 15 Oct 1768 te Raalte met Antonie Korenromp).
2/ Doopgetuige bij doop 12 Jul 1789: 'Patrina Derk .. Pater Matris'. Dit is Theodorus (Derk) Jansen "van de Honshorst" Vellenaar, Vellenaarboer die Han had gevonden.
3/ Doopgetuige bij doop 12 Feb 1796: 'Gertuida'. Dit kan Geertien, de zus van Hendrica Derksen Vellenaar, die Han ook had gevonden.
4/ Doopgetuige bij doop 19 Aug 1791: '‘Patrinus … ex Leven Frater Patris’. Dit is waarschijnlijk Jan Gerrits Kappers from Boetele under Raalte, die Gerrit had gevonden.

De 5de doopgetuige (bij doop 11 Oct 1793) was 'Matrima Mijne Jansen Sleef'.
Weet iemand wij Mijne Jansen Sleef is? Was ze misschien getrouwd met broer Evert?

Met vriendeijke groeten,
Martijn

ria jongman
BerichtenCOLON 2118
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door ria jongman » 29 Dec 2022, 14:33

Dag Martijn,

Ik heb gezocht in het ORA Olst en in het ORA Raalte - en ik heb niets kunnen vinden.
Niets kunnen vinden betekent meestal; dat de kinderen of jong zijn gestorven of al zijn getrouwd.

Haar laatste kind is van 1793 en Hendrika hertrouwd in 1808
- de jongste is/wordt dan 15 jaar én die blijft leven en is nog niet getrouwd.
Heel vreemd dat er dus geen voogdijakte is. Maar soms gebeurt dat.

Een Jacob Gerrits is vermeld in het HFG 1795 Olst - in het dorp wonende
De toevoeging Bos-kamer zou dus een kamer kunnen zijn in een huis genaamd Bos.

Ik kom vaker tegen dat men een kamer huurde als gezin.
Meestal uit armoede.

Sleef wordt ook wel Slief genoemd.
In Hengforden [Olst] woont dit gezin in 1811

61 Slief Jan Daghuurder 62 M 1749 J Slief Maria Dood Olst
Traast Janna Huiswerk 64 V 1747 A Traast Jude Jansen Dood Colmschate
Slieft Berts Knegt 27 M Dec 1783 J Slief J Traats Leven Olst
Slief Maria Meijd 23 V 14 okt 1787 J Slief J Traats Leven Olst

Misschien heeft hij een Mine/Jacomine/Hermina etc laten dopen?

g.goorman
BerichtenCOLON 293
GeregistreerdCOLON 03 Jul 2017, 12:48

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door g.goorman » 24 Jan 2023, 13:17

Er was nog een vraag niet beantwoord, nl wie was Mijna Jansen Sleef? Mijn conclusie: zij was een tante van de dopeling Joanna, op Ketelgadt, 11.10.1793, Boskamp RK.

Zij is gedoopt Boskamp RK 2.2.1751 :Wilhelmina drv Jan Berens Slief en Maria Lubbers (van Tangerman of de Tangerije, in Rande)
Overleden Voorst 27.11.1828, 81 jr oud: Willemina Jansen, drv Harmen Jansen en Hendrika Albers (de horen-zeggen factor speelt hier een misleidende rol), weduwe van Evert Gerrits
De huwelijksintekening meldt dat zij een dochter van Jan Berends is: Terwolde20.2/19.3.1784 Evert Garrits znv Garrit Jansen, van Voorst, tr. Willemijna Jansen drv Jan Berends, van Terwolde (ook Duistervoorde RK 20.3.1784). Hieruit 3 kinderen van wie de zoon een uitgebreid nagesclacht Ever(t)s naliet.
Evert Gerrits overleed in Voorst 11.12.1814, 77 jr oud. Ingeschreven als Evert Garrets ev Willemiena Jansen.

Evert is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook een zoon van Gerrit Kappert en Maria Jacobs (Dat zijn tweede dochter Maria gedoopt is, is minder overtuigend bewijs, omdat zowel de moeder als de stiefmoeder van Willemina Sleef ook Maria heetten).

ambruins
BerichtenCOLON 106
GeregistreerdCOLON 26 Jan 2005, 00:00

Re: Plaats of boerderij genaamt 'Leven' in de buurt van Olst?

Bericht door ambruins » 28 Jan 2023, 15:40

Boerderij Ketelgat lag destijds in de wijk Overwetering in Olst.

In het huidige Olst is een straat genaamd Ketelgatstraat in de wijk Eikelhof .

BUTTON_POST_REPLY