geerlich corelisse brinckhuis

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
joke
BerichtenCOLON 4
GeregistreerdCOLON 17 Mrt 2023, 23:07

geerlich corelisse brinckhuis

Bericht door joke » 18 Mrt 2023, 23:30

ik ben op zoek naar de ouders en verdere familie van geerlich corelisse brinckhuis geboren circa 1650 in zwolle
getrouwd op 1 juli 1674 met hendrckje arentsz
overleden op 27 maart 1709

klunder
BerichtenCOLON 436
GeregistreerdCOLON 19 Mei 2006, 00:00

Re: geerlich corelisse brinckhuis

Bericht door klunder » 20 Mrt 2023, 07:27

Ik denk dat met deze info verder gepuzzeld kan worden.

Zwolle 0700-1968 Recognitien
f545 dd.19-07-1664
Compareerde Jennegien Cornelis Brinckhuis en bekende dat haar broeder Geerlich Brinckhuis haar gecontenteerd en voldaan heeft van de erfenis zo haar van haar zall. ouders aangeërfd en aangestorven is, zodat haar broeder de gehele nalatenschap erfelijk en eigendommelijk alleen zal hebben en behouden en daartegen ook de sterfhuizes lasten en schulden alleen zal hebben en betalen.
Actum coram Schepen Wilhelm Roijer.

Zwolle 0700-2119 Testamenten
f497-f498 dd.16-06-1658
Heeft Fenneken Geerlichs wed. van z. Goert Lambers, met Joannes Buis als momber geassisteerd, van haar tijdelijke na te laten goederen disponerende tot haar erfgenamen genomineerd en gesteld haar broeder Gerrit Gerrit Geerlichs [er staat 2 keer Gerrit], of bij gebrek zijn dochter Willemtghe Gerris, item Geerlich Derx, Gerrit Derx, Tonnis Derx, Aeltghen en Griettien Derx, kinderen van haar broeder Derck Geerlichs, item Aeltghen, Geerlich en Derck Herms, Herman Geerlichs kinderen, item aan Janneken en Geerlich Cornelis, haar zusters Marriken Gerlichs nagelaten kinderen, voorts Geertruit Albers dochter van Willemtien Gerris voorn., om haar nalatenschap in 12 gelijke delen te genieten, en prelegateert aan voorn. Jenneken Cornelis haar woonhuis in de Corte Camperstrate gelegen, met haar caste en hetgeen van wullen en linnen daarin bevonden, met nog haar beste bedde, mits dat genoemde Jenneken Cornelis gedurende haar testatrices leven bij haar komt wonen en dienen, en als ze zonder toestemming van testatrice vertrekt vervalt dit prelegaat en zal ze alleen de legitieme portie hebben. De armen geeft zij 30 k.gulden.
Schepenen Th: vander Lawick en Henrick Keiser.

Zwolle 0700-2003 Transporten
f413 dd.02-08-1647
Compareerde Cornelis Brinckhuis en bekende voor hem en Hendrickien Jansen zijn huisvrouw daarvoor hij de rato caveerde, verkocht te hebben voor een welbetaalde somme penningen aan de stad van Swolle, een rente van 5 glgl. jaarlijks uit zijn huis zijnde 2 woningen met een hof daarachter, staande en gelegen buiten de Dieserpoorte op de Nijstadt, naast Marten Albers ter ene en Roerick Albers ter andere zijde, strekkende voor van de straat tot aan Marten Albers hof, wezende de eerste rente naast 100 car.gl. kapitaal en 2 ggl. jaarlijks, losbaar met 100 ggl.
Schepen Thomas vander Lawick.
[onderschrift:]
Opten 8 Februarij 1667 heeft Geerlich Brinckhuis de bovenstaande rente van 5 ggl. jaarlijks aan de Heren Camenaars afgelost en betaald, met 100 glgl. en 1½ jaar rente.

08-01-1615
Derck Gerlichsen, sa. Gerlich Jansen n.s.
Geertjen Gerits, sa. Gerit Petersen n.d. beidje wonende tot Schelle

30-05-1624
Gerrijt Geerlichsen, sal. Geerlich Jansen n.s. Dalfsen ende
Heiltien Jans w. van sal. Willem Jansen woenende buiten die Sassenpoorte

21-01-1625
Hermen Geerlichsen sal. Gerlig Jansen n.soone
Geertien Tonijs w. van sal. Asien Berents bij de Steenporte

19-06-1625
Cornelis Gerritsen op de Nijestat en
Marijken Geerlijcks s. Geerlich Jansen n.d. tot Emmen

klunder
BerichtenCOLON 436
GeregistreerdCOLON 19 Mei 2006, 00:00

Re: geerlich corelisse brinckhuis

Bericht door klunder » 20 Mrt 2023, 08:13

Nog een akte

Zwolle 0700-2002 Transporten
f286 dd.14-01-1634
Compareerde de E. Gerrit Hemminck als volmachtiger van Sr. Gerbrant Brouwer, blijkende bij procuratie in 1633 alhier gepasseerd, en bekende verkocht te hebben om een welbetaalde somme penningen aan Cornelis Gerritsen Brinckhuis en Marregien Geerlichs zijn huisvrouw en hun erfgenamen, een hof genaamd Munters hof, buiten Dieserpoorte bij de Buthoff, de zall. Camener Arendt Buis Willichhagen ter ene en een gemene stege ter andere zijde, strekkende voor van de weg tot achter aan Berent van Deldens hof, wezende kommervrij.
Schepen Hendrick ter Cuilen.

joke
BerichtenCOLON 4
GeregistreerdCOLON 17 Mrt 2023, 23:07

Re: geerlich corelisse brinckhuis

Bericht door joke » 20 Mrt 2023, 14:00

Gewelig super bedankt...
mag ik vragen waar u deze informatie heeft gevonden?

Met vriendelijke groet Joke

klunder
BerichtenCOLON 436
GeregistreerdCOLON 19 Mei 2006, 00:00

Re: geerlich corelisse brinckhuis

Bericht door klunder » 20 Mrt 2023, 15:27

Staat erbij waar ik het gevonden heb. Eerst zelf getranscribeerd.
Vr.groet
Peter

BUTTON_POST_REPLY