Maria Nieuwmeijer wed Kreiken overl. 1812

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Plaats reactie
g.goorman
Berichten: 291
Lid geworden op: 03 jul 2017, 12:48

Maria Nieuwmeijer wed Kreiken overl. 1812

Bericht door g.goorman » 21 mei 2023, 23:30

Ik zoek de afkomst van: Maria Nieuwmeijer, overl. Diepenveen 21.7.1812, Riele 49. (Ingeschreven als Maria de weduwe van Egberg (sic) Kreijken, 87 jaar)
Huwelijk Colmschate: 26-01-1760 Egbert Masman j.m. dienende aan den Pol onder Warnsveld, &
Maria Niewmeijers j.d. wonende aan Kolkmans huijs in Riele O.C.
getroud 24 Febr
Uit de doopinschrijving van twee van haar drie kinderen, geboren op Kreiken in Riele, in Diepenveen blijkt haar patroniem Hendriks te zijn.

Een recent aanknopingspunt is info uit de overlijdensacte van Hendrik Nooteboom in Gorssel, 22.3.1825, gedoopt ald. 5.2.1758. Vlgs de overlijdensacte was hij een zoon van Albert Nooteboom en Gerritjen Kraaikink.
Het huwelijk van deze ouders werd in Colmschate gesloten: 22-02-1749 Aelbert Jansen j.m. soon van wijlen Jan te Borgel, met
Gerritjen Hendricks j.d. van wijlen Hendrick Wessels, voor eenigen tijd gewoont hebbende onder Bathmen, thans beide bij de Winter in Borgel O.C.
getrout den 16. Maart op attest. van Bathmen
IIn Bathmen ook te vinden: 23.02.1749 Albert Janzen jm. en Gerritjen Henriks jd. onder Kolmschate
Het echtpaar krijgt 10 kinderen, waarbij de moeder meestal Hendriks wordt geschreven.
In Deventer, Korte Bisschopsstraat 349 overlijdt op 2.8.1815 Gerritje Nieuwmeijers, 97 jr ev Albert Noteboom. De leeftijd is aan de hoge kant, want dan zou ze als 52jarige haar laatste kind gebaard hebben.

De conclusie: gelet op de namen Nieuwmeijer en Kreijken/Kraaikink en het patroniem Hendriks zijn Maria en Gerritjen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zusters en heette hun vader Hendrik Wessels.

Met deze wetenschap vinden we een kandidaat in Wesepe: gedoopt 24 oktober 1728 Maria drv Hendrik Nieuwenmeijer in Heeten.
Tussen 1724 en 1734 worden nog 5 kinderen Nieuwmeijer gedoopt, waarbij de vader ook met zijn patroniem Wessels wordt genoemd. Onder de kinderen vinden we geen Gerritjen, wel een Gerrit. De doopregisters zijn na een brand opnieuw samengesteld, een fout of omissie is niet uitgesloten.

Een geschikte kandidaat zou kunnen zijn:
Bathmen: 11.01.1721 Henrik Wesselsz soon van wijlen Wessel Henriksz, gewoond hebbende aan den
Aardkamp in Oxe onder Colmschaten en Eefse Dirksz dochter van wijlen Dirk
Jaspersz op Geltink in de Dorterhoek onder Bathmen.
Alhier getroud op attestatie van Ds. Weichman 02.02
Colmschate: 12-01-1721 Hendrik Wessels j.m. soon van w. Wessel Hendriks gewoont hebbende aen den
Eerdkamp in Oxe O.C. met
Eefse Derks j.d. van w. Derk Jaspers op Geltink in den Dorderhoek onder
Bathmen
Attestatie gegeven na Bathmen den […..] Feb:
Dit paar laat een kind Wessel dopen in Bathmen op 23.2.1721
Daarna geen spoor meer in Bathmen.

VRAAG:
Kan een van de geachte forumleden de volgende stelling bevestigen of weerleggen:
Maria en Gerritje Nieuwmeijer zijn kinderen van Hendrik Wessels, die vanaf 1721/1722 woont in het schoutambt Raalte, maar kerkelijk onder Wesepe, en die daarvoor in Bathmen woonde en daar in 1721 trouwde met Eefse Derks, afkomstig van Geltink.

ria jongman
Berichten: 1899
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Maria Nieuwmeijer wed Kreiken overl. 1812

Bericht door ria jongman » 20 jun 2023, 18:18

Excuus, dit niet eerder gezien.

Hendrik Wessels in Heeten is getrouwd met Hendrina Roelofs en ze wonen op de Haverstreng.
kinderen zijn volgens het ORA in 1776
- Kinderen Rense, Gerrit, Geertrui en Teune

f599 - Raalte, 10 mei 1776 - L.J. Walraven, JUDr en Scholtus van Raalte.
Keurnoten Jan Bois en Mannes Bois.
In het Gericht zijn verschenen Hendriena Roelofsen, weduwe van Hendrik Haverstrenk, in dezen geassisteerd met Nuele Bramhaar als [haar] momber, verder Rense Hendriksen, Gerrit Hendriksen, Geertruijd Hendriksen, zijnde deze laatste in dezen geassisteerd met Gerrit Diete Bramhaar als [haar] momber, ter ener zijde, en Jannes Jansen Hietkamp en Teune Hendriksen, sponso tutore, ter anderer zijde. Welke verklaarden met elkaar dit navolgende minzaam accoord te hebben opgericht op de manier als volgt.
Ten eerste geven de eerste comparanten aan de laatste comparanten in volledig eigendom over, cederen en transporteren de gehele voortvaring op de katerstede Haverstrenk van have en vee, mobilia, zaad en zaadgewassen en in het kort alles wat op de gemelde katerstede bevonden wordt, alsmede de katerstede Haverstrenk zelf, met nog een hooilandje 't Nieuwe [-] genaamd, alles kennelijk gelegen in de buurtschap Heten [in het] kerspel Raalte, zo en in diervoegen als [deze] door de comparanten is bewoond en gebruikt, [dit] met alle profitabele en lastige boedels schulden.
Waarop verschenen zijn de laatste comparanten Jannis Jansen Hietkamp en zijn bruid Teune Hendriksen, sponso tutore. Zij verklaarden het voorschrevene aan te nemen en daar voor haar moeder de eerste comparante de tijd van haar leven te onderhouden in kost en linnen en wollen kleren, en na haar dood een ordentlijke begraving aan te doen, en zo lang zij leeft 2 "spint lands" tot haar gebruik te laten houden. En zo het onvermoedelijk mocht gebeuren, dat de oude vrouw met de jonge lieden of vice versa niet kan omgaan of accorderen en zulks met redenen kan (kunnen) bewijzen, dan zullen de jonge lieden aan de oude vrouw eens moeten uitkeren een somma van 300 gulden, om daar uit haar nodig onderhoud te zoeken.
Bovendien beloven de laatste comparanten aan iedere broer Rense en Gerrit eens uit te keren een somma van 60 gulden, te betalen heden over zes jaren of als zij komen te trouwen, en aan hun zuster Geertruij Hendriksen een twillen bed en een linnen bed, 2 kussens, een peuluwe [peulewe], 2 kussentogen, 2 lakens, 12 pond ganzeveren, een kist en 20 gulden aan geld, mede te betalen over 6 jaren of als zij komt te trouwen; en zo lang jaar broers en zuster ongetrouwd zijn ten alle tijden een vrije ingang in hun ouderlijk huis te behouden en "te besnijderen laten".
Al hetwelk de comparanten van woord is voorgelezen. Zij verklaarden dit contract heilig en onverbrekelijk te zullen nakomen.
- In kennis der waarheid is dit door mij Scholtus en op verzoek van de laatste comparanten door Jan van Duuren getekend en gezegeld.
[Transcriptie Jan Rientjes]

g.goorman
Berichten: 291
Lid geworden op: 03 jul 2017, 12:48

Re: Maria Nieuwmeijer wed Kreiken overl. 1812

Bericht door g.goorman » 20 jun 2023, 20:50

Dank u wel, alles wat goed is komt langzaam.
Ik ben gaan googelen op de naam Haverstreng, en vond een site over een Hendrik Wessels Haverstreng uit Raalte (in Losser, of all places!).
https://www.historischekringlosser.nl/g ... 099&tree=1
In hoeverre het daar vermelde juist is, weet ik niet, maar het bevestigt wel mijn gevoel dat uw door Jan Rientjes getranscribeerde acte over een gezin gaat, dat later leefde.
Verder is het opmerkelijk dat de naam Nieuwmeijer zich in een protestants milieu (met een predikant) wel handhaafde, terwijl het door u voorgestelde gezin met de naam Haverstreng veel katholiciteit uitstraalt. Ook met de protestanten familie op (Klein) Haverstreng in Holten in de 18e eeuw zie ik geen verband.

Plaats reactie