waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 2450
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door ria jongman » 29 sep 2023, 14:37

Uitgangspunt is deze akte, die hier al eerder geplaatst is in een ander topic.

ZWK f253 - 1 nov 1617 - Coram Richter Adriaen van Gellre.
Keurnoten Wichman Wijnter en Arent Arentsen.
Compareerden Gerrijt Heijnck vanwege zijn broer Jan Dercxsen, voor wie hij de rato caveert, en Cornelis Janssen vanwege zijn huisvrouw [niet genoemd], [en] Derck Evertsen vanwege zijn huisvouw, als erfgenamen van zaliger Alijt then Sande, hun moeder. Zij verklaarden tesamen en apart voor hun en hun erfgenamen ten enenmale voldaan en betaald te zijn van then Sande de somma van 200 goudguldens en 7 stuivers, zoals de comparanten uit dit testament "p. restie" nog competeerde, "daer dese acte op geteeckent is", zo wel de hoofdsom als de "penzionen" van dien. Bedankende derhalve zij comparanten voorschreven Jan then Sande voor de goede betaling. Zonder argelist.

Aaltje then Sande was getrouwd met ene Derk NN
haar kinderen
1]Gerrit Heijink = Gerrit Derks
2]Jan Derks
3]Derk Derks
4]Grietjen Derks


nr 3
Zwolle 04-05-1608 Derck Dercks woenende met s. Johan Remmelts w. tot Langenholte ende Catarina Lubbers woenende met Geert Cornelis tot Langenholte
HERTROUW Zwolle 22-02-1616 Cornelis Jansen, dienende int H. Geest en Catharina Lubberts, sa. Derck Dercksen n.w. wonende tot Langenholte

ZWK f262 - 9 mei 1618 - Coram Richter Cornelis van Dongen.
Keurnoten Adriaen van Gellre en Willem Jonasen.
In het Gericht is verschenen Aleff Henricksen, voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Elsien Jans, voor wie hij de rato caveert. Hij verklaarde aldaar in dit gericht voor hem en zijn erfgenamen te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk hij comparant alsnog doet zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen ten genoegen voldaan en betaald, [aan] Gerrijt Derxsen Heijnck te Wijtman en Derck Evertsen [Euertsen] te Langenholte, als mombers over zaliger Derck Derxen [zijn] kinderen, met name(n) Derck en Lubbert Derxsen, en dat alles tot profijt van de voorschreven kinderen een zekere losrente van 6 goudguldens jaarlijks uit en over zeker vijf vierendeel [virendel] morgen land tot Langenholte buitendijks gelegen, zoals de verkoper [deze] zelf in gebruik heeft, waarvan de eerste pacht zal verschijnen op mei 1619. En als de betaling jaarlijks niet wordt betaald, dan zal de aankoper op dat voorschreven onderpand mogen penden en met de panden "voort faren" volgens Landrecht. En hij beloofde "dselue" te wachten en te waren "als recht was". Maar [edoch] deze rente zal losbaar zijn met de somma van 100 goudguldens en "de volle pensioen", wanneer de losse een half jaar tevoren zal zijn opgezegd. "ende genge des alsoe vuijt met hant met mont met aller oplatinge ende vertichenisse als sulcks behoortt".
- Van Gellre zal mede zegelen.


nr 4
Zwolle 31-10-1602 Gerridt Cornelisen van Langenholte woenende up Millingen in Mastebroek ende Gretien Dercks s. Derck uijt Laers n.d.
HERTROUW
Zwolle 17-09-1609 Derck Everts s. Evert Clasen n.s. woenende tot Wijtman ende Grete Dercks s. Gerriet Cornelis n.w. woenende tot Langenholte

Hoort nog bij
ZWK DL603 f252 - 1 nov 1617 - [geen Richter en keurnoten vermeld].
Verklaarde Geert Berentsen, voor hem en zijn erfgenamen van Jan then Sande van deze brief voldaan en betaald te zijn, waarvan deze akte op "het principael testament" en mede ten prothocolle [op]getekend is.
- "Orkont" mij ondergeschreven gezworen gerichtschrijver van het Scholtambt Swolle.
- [Getekend:] Adrijaen van Gellre, 1617.

Geert gaat mogelijk als Tellevoren door het leven en zou zijn vrouw Aaltjen Derks kunnen heten

f324 - 11 mrt 1620 - Coram Richter "Substituijt" Adriaen van Gellre.
Keurnoten Henrick Rolefssen, burgemeester, en Plechman Keilen J.v.Doctor.
Compareerde Joffer Jusina Splijtloefss genaamd Scherff, met de Ed. Hubert van Hemert als momber. Zij verklaarde aldaar in dit Gericht voor haar en haar erfgenamen te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk haar Ed. met haar voorschreven momber alsnog doet zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen ten genoegen voldaan en betaald, [aan] Derck Everts zijn huisvrouw Griete [-], Geert Tellevorens zijn huisvrouw Aeltien [-] en hun erfgenamen een zekere "made" land genoemd het Rowebroeck, daar in Langenholte buitendijks gelegen, de erfgenamen van de zaliger Drost Wermeloo aan weerszijden gelegen, zoals zaliger Marcus Thomas Dicker voor dato dezes in gebruik heeft gehad, kommervrij van alle onraad, alsmede vrij van alle uitgaande renten, naast 3 goudgulden en 11 stuiver jaarlijks. De verkoopster beloofde de voorschreven "made" te willen wachten en waren volgens Landrecht. Zonder argelist.
- De momber van Heemerden zal mede zegelen.

Van Gerrit Heijnk alleen dit gevonden. Maar die is dan overleden.
Zwolle 30-04-1598 Derck Lucassen wonende in de Voorstraet, met z. Jan Jochums w. ende Bertien Geerts, z. Gerit Heijincks d. tot Berckman

In Wijthem wordt later nog wel een Gerrit Jansen Heijink genoemd. [1674]

vragen
Is ten Sande een naam van 'buiten'?
Is er over deze Jan Derks meer bekend?
Laatst gewijzigd door ria jongman op 01 okt 2023, 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 29 sep 2023, 20:06

De weduwe van Derck Dercksen ( Catharina Lubberts te Langenholte) hertrouwt 22-2-1616 en ondertrouw in febr. 1616. Zij trouwt dan met Cornelis Jansen, dienende int H. Geest. ( zie gegevens van Ria in dit onderwerp)

Helaas geen momberstelling voor zoontjes Derck Dercksen jr. en Lubber Dercksen gevonden. Die trouwen in 1635 en 1636. Voor beiden de ondertrouw in april. Derck jr. met Aaltje Willems, wede. Egbert Arents en Lubbert met Elsijn Willems, dochter van wijlen Willem Rotgers te Genne.


Wat betreft Jan Dercksen: nog niets gevonden. Er wordt wel een Derck genoemd in Langenholte in 1561. Of die met deze familie iets te maken heeft weet ik niet. Derrick, vader van Derrick Joerdinck, was eigenaar van een vijfde deel van een erve en goed te Langenholte 12 sept. 1561 Register van erfuitingen blz. 14. Wat daar staat weet ik niet.

ria jongman
Berichten: 2450
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door ria jongman » 30 sep 2023, 19:20

Janny bedankt.

Ik denk dat dit hier een verbinding zit?

Zwolle 09-03-1606 Geert Berentsen tot Ittersum ende Griete Jansen s. Johan Remmelts n.d. tot Langenholte

Zwolle 04-05-1608 Derck Dercks woenende met s. Johan Remmelts w. tot Langenholte ende Catarina Lubbers woenende met Geert Cornelis tot Langenholte

11-03-1621 Albert Mensen woenende bueten die Camperpoorte ende Aeltgen Jansen zal. Johan Remmelts n.d. dinnende bij Gert Berndtsen up het
Sant

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 20:25

Dat zou dat Then Sande bij Alijt kunnen verklaren. Was dat Sand soms aan de overkant van de IJssel? Bij Hattem of zo?

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 20:33

Bericht 2.

Ik weet niet of het dezelfde Albert Mensen is maar

otr. Zwolle in mei 1603 en getrouwd 24 mei 1603:

Albert Mensen woenende met Stine up den Syll bueten den Camperpoorte
ende
Fenne Hendricks s. Berent Voermans n.w. bueten die Camperpoorte

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 20:42

Bij Zalné is ook een plek die 't Sand heet.

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 20:51

doopboek Zwolle 695/49 Jan Remmelts te Langenholte laat dopen zoon Remmelt op 2 aug. 1586. Getuigen: Gerdt Dercksen, Rotger Tyemenssen en Else Janss.

ria jongman
Berichten: 2450
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door ria jongman » 30 sep 2023, 22:08

Het klopt, het hoort inderdaad bij elkaar.

Zwolle 09-03-1606 Geert Berentsen tot Ittersum ende Griete Jansen s. Johan Remmelts n.d. tot Langenholte

Zwolle erfuitingen Sassenstraat
f805 dd. niet ingevuld [staat tussen 23-07-1733 en 3-01-1634 genoteerd]
Alzo Geert Berents op het Sandt zal trouwen met een vrouwspersoon, zo ist dat hij tot momberen heeft gesteld over zijn vier kinderen geprocreerd bij zijn zal. vrouw Grietgen Jansen, Jan Jansen der kinderen oom en Albert Mensen, en heeft geaccordeerd wegens hun moederlijk goed aan zijn vier kinderen met namen Jan Geertsen, Derckijn, Berentijn en Fenneken Geerts, te geven 90 car.gl. een bedde met toebehoor, een kiste, en daartoe elk kind wel gekleed en gereed, bij versterf voor de helft op de vader en voor de helft op de andere kinderen zal versterven. Is ook verder bij de momberen bescheiden dat de twee oudste dochters Derckien en Berentijn Geertsen hun geld elk nu toekomende Mei 1628 toekomen en betaald krijgen met de rente van 5%, en dat de twee minderjarige kinderen Jan en Fenneken Geertsen het geld over vier jaar met rente krijgen, en als de zoon Jan tot zijn jaren is zal hij nog van zijn vader een "goet vullen" krijgen.
Coram Schepen Arent Buijs. Actum A° 16 [niet vermeld]
[kantlijn] Dese acte van erfuiting is bij ..ijsen ingestelt.

Ik kon ook geen hertrouw vinden.

Wel dat zijn weduwe hertr.

Zwolle 29-10-1637 Jan Roleffs, Roleff Henricks sone op de groote luijr en Fennichen Jansen Geert Berents N.W. opt Sant

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 22:21

Rond sept. 1581 trouwen te Zwolle Gerlich HeijJurk(?) en Aleidt Reiners. Kan dit toch nog een 1e huwelijk van Aleidt then Sande zijn met eventueel de vader van haar oudste kind, nl. Gerrit Heijink?

Janny Lalkens
Berichten: 2606
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: waar komt Aaltjen then Sande vandaan?

Bericht door Janny Lalkens » 30 sep 2023, 22:39

Bericht 2.

Van Geert Berents staat in 1606 als hij met Griete Jansen trouwt dat hij te Ittersum woont en we weten dat hij op't Sant woonde. Na 1700 woont er familie van mij in Ittersum op 't Sant, dus daar in Ittersum was ook een plek die 't Sant heette.

Griete Jansen is dochter van Johan Remmelts uit Langenholte.

Otr. Zwolle september 1583 en getrouwd 20 aug. 1583 Johan Remmeltsen Remmelt Jansens sohn en Lamme salige Gerrijdt Jochems n. weduwe.

Dit zouden de ouders kunnen zijn van Griete Jansen. De tijd klopt: een trouwen in 1583 en een eventuele dochter die trouwt in 1606.

Plaats reactie