willem hendriks

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 2357
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: willem hendriks

Bericht door ria jongman » 05 feb 2024, 10:17

Minie Buit schreef:
04 feb 2024, 18:29
De uitnodiging van Wim Goos voor een "werkbezoek" aan Dalfsen voor een groep van vaste bezoekers in het HCO om eens verder te kijken dan het HCO, was een dag met een gouden randje.
Ja, dat was inderdaad een mooie dag!
Goede herinneringen, mede door de toen genomen foto's. Ik bekijk ze nog regelmatig. Jan was er nog bij.
Mede daardoor heb ik met veel plezier deze zoektocht gedaan.

De moeder van de kinderen Zielman is de nicht van Geertje Geerts.
Hun vaders waren broers en zussen.
Kinderen Willem Hendriks Zielman zijn dan de kleinkinderen van Roelof Roelofs [nazaten zoon Rutger noemen zich van Leussen] én van Gerrit Berents

Wat bedoel je eigenlijk met het gebruik van patroniemen mis ik?

Minie Buit
Berichten: 11
Lid geworden op: 01 feb 2024, 11:52

Re: willem hendriks

Bericht door Minie Buit » 05 feb 2024, 13:33

Daar bedoel ik mee dat het mijn probleem is.

Egbert_
Berichten: 4013
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: willem hendriks

Bericht door Egbert_ » 08 feb 2024, 17:15

Voor de meelezers, een overzicht van de besproken personen in de vorm van een korte genealogie:
Genealogie van Roelof Roelofs

I. Roelof Roelofs, tr. Geertien Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Roelofs, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 17 febr. 1704.
 2. Jan Roelofs, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 5 dec. 1706, † vóór 9 mei 1717.
 3. Geert Roelofs, volgt IIa.
 4. Rutger Roelofs, volgt IIb.
 5. Jan Roelofs, volgt IIc.
IIa. Geert Roelofs, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 24 maart 1709, † vóór 1748, tr. Hendrikje Gerrits, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 6 dec. 1711, dr. van Gerrijd Berents en Wijchmont Lamberts.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertien Geerts, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 10 juni 1739, † Oudleusen 23 nov. 1808.
 2. Wiechertje, ged. Dalfsen 28 april 1743, † vóór 1744.
 3. Wiechemtje, ged. Dalfsen 19 sept. 1744, † vóór 1746.
 4. Wiechemt, ged. Dalfsen 1 mei 1746, † vóór 1748.
 5. Gerrit, ged. Dalfsen 1 mei 1746, † vóór 1748.
IIb. Rutger Roelofs, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 2 april 1713, † na 1764, tr. vóór 1735 Hendrikje Lubberts, dr. van Lubbert.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Rutgers, volgt III.
 2. Lubbigjen Rutgers, ged. Dalfsen 24 dec. 1736, tr. Zwolle 24 mei 1767 Hendrik Jochems de Vries, gesch. echtg. van Willemina Helmus Herms.
 3. Geertien, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 20 dec. 1738.
 4. Jennigien, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 18 febr. 1742.
 5. Jannegien Rutgers, ged. Dalfsen 26 jan. 1744, tr. 30 april 1769 Lubbert Bos.
 6. Roelofje, ged. Dalfsen 12 juni 1746.
 7. Geert, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 22 sept. 1748.
 8. Geertje, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 12 okt. 1749.
 9. Geertje Rutgers, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 5 sept. 1751, tr. Zwolle 24 nov. 1776 Jan Egberts Kralen.
 10. Roelof, ged. 18 nov. 1753.
III. Jan Rutgers van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 13 febr. 1735, † 7 mei 1808, tr. Dalfsen 10 mei 1761 Alberdina Schutte, geb. Op ’t Schroten te Milligen, ged. Dalfsen 25 okt. 1733, † 1808, dr. van Hendrick Willems en Willemtien Snelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikje van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 13 juni 1762.
 2. Roelof Jansen van Leussen, geb. Oudleusen (Dalfzen), ged. Dalfsen 25 maart 1764, † Oudleusen (Dalfzen) 19 febr. 1841, tr. Zwolle 6 mei 1792 (door echtsch. ontbonden 24 jan. 1793) Willemina Gerris, ged. 15 mei 1755, † Zwolle 21 okt. 1823, dr. van Gerrit Derks en Jannigje Jans en wed. van Derk Ester van de Bothof.
 3. Rutger van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 8 juni 1766, begr. 25 nov. 1788.
 4. Hendrik van Leussen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 27 maart 1769, tr. Jennigje Egberts Pothof, ged. Dalfsen 18 okt. 1772, † Milligen 28 nov. 1849, dr. van Egbert Jansen en Gerrigje Berends.
 5. Willem van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 20 jan. 1771, begr. ald. 12 juli 1771.
 6. Willemtje van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 10 mei 1772, † 12 dec. 1788.
 7. Aaltjen van Lusen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 3 maart 1776, begr. 3 jan. 1777.
IIc. Jan Roelofs, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 9 mei 1717, † Oudleusen, begr. Dalfsen 25 nov. 1774, tr. Hendrikje Gerrits, geb. Oudleussen, ged. Dalfsen 15 jan. 1719, dr. van Gerrijd Berents en Wijchmont Lamberts.
Uit dit huwelijk:
 1. Wichemtje Jansen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 6 febr. 1739, † Welsem 24 jan. 1816, tr. Dalfsen 23 juni 1771 Willem Hendriks Zielman, ged. Dalfsen 10 april 1736, † Oudleusen, begr. Dalfsen 8 sept. 1795, zn. van Hendrik Wichers en Marigjen Derks.

Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 8 febr. 2024 16:59:53
Geertien Geerts (IIa 1) laat na aan haar nicht Wichemtje Jansen (IIc 1) en haar drie kinderen.

Minie Buit
Berichten: 11
Lid geworden op: 01 feb 2024, 11:52

Re: willem hendriks

Bericht door Minie Buit » 08 feb 2024, 19:29

Wat een mooi overzicht Egbert van de zoektocht samen met Ria naar de verwantschap van Geesje Geerts en haar erfgenamen het gezin Gerrit Jan Zielman.
Egbert en Ria dank je wel.

ria jongman
Berichten: 2357
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: willem hendriks

Bericht door ria jongman » 11 feb 2024, 10:13

Onderstaande nog gevonden in het ORA.
Ook het ontstaan van de 'fout' gevonden dat Gerrit J. Zielman eigenaar is van het Engberts [zie overzicht van AdL uit 2006]


Dalfsen invnr. 5
f 123v dd 21-05-1717
Keurnoten Gosen van den Dam en Willem Gerrits
Verschenen Willem Boldewijn Willems gehuwd met Fennigjen Henrix, voorts Henrik Schutte en Willem Boldewijns Willems in qualiteit als voogden over de onmondige kinderen Jan Henrix en Henrik Henriksen.
Verkoop van: Het zogenaamde Nijland groot ongeveer 4 schepels gezaaij gelegen onder dese gerichte in de buirschap Old Leusen gelegen, het land van Peter Jannes ten oosten, de kopers ten westen gelegen
Aan: Wijcher Willems en huisvrouw NN

Dalfsen invnr. 9
f170v dd 27-05-1740
Jan Jansen en Geertjen Reutgers ehel. tutore marito
Verkoop van 4/5 part in een stukje zaailand groot 3 schepel gezaaij gelegen in de boerschap Outleussen aan Hendrick Wichers en Maria Derks en erfgenamen en bij ’t huijs van koperen gelegen en cederen en transporteren bij dese, zijnde vrij alodiaal goed en zonder bezwaar of enigen renten. Actum Dalfsen, 27 meij 1740

ria jongman
Berichten: 2357
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: willem hendriks

Bericht door ria jongman » 11 feb 2024, 14:39

bericht 2

Aansluitend op bericht 1 akte 27 mei Jan Jansen en Geertje Rutgers

Dalfsen dl 8 f11-f12 dd.04-07-1728
Scholtus Martinus Jalink
Keurnoten Adriaan Derksen en Jan Westerhof - Actum Oosterdalfsen
Verschenen Geesjen Hendriks wed. Rutgert Jansen, geassisteerd met Jan Roebers als haar verkoren en toegelaten momber, en heeft met haar schoonzoon Jan Jansen en huisvrouw Geertje Rutgert haar dochter genomineerd en geaccordeerd en aan hen gecedeerd en overgedragen met bewillinge van haar compt. andere 4 kinderen als waren Hendrikje Rutgers [andere kinderen niet vermeld – zie hierna ], waarvan de getuigen zijn Jan Ariaans schoolmr. te Outleusen en Hendrik Derksen Croeneweerd [Kroneweerd], al haar mobile goederen, de inboedel des huijses rak en ree bouwgereedschap peerden en beesten niets uitgezonderd alsmede een half mudde bouwland in de buurschap Welsum tussen de landen van Luijsener Schipper en Nijentap gelegen en nog een dito stuk land groot 3 schepel gezaai gelegen int Luijsener Holt aldernaast de Ziel, waaruit gaat jaarlijks een jaarlijkse uitgang van een half schepel zaat aan Gerrit Wilms te Garner, alsmede een halve roede hooiland gelegen in de Route ... Verder gecompareerd Jan Jansen en huisvrouw Geesje Rutgers en hebben aangenomen en belooft sijn schoonmoeder Geesje Hendriks voornt. haar leven lang daarvoor te onderhouden in kost en kleren na staatsgelegenheid en ziek of zuchtig worden behoorlijke gerak is doen en na dode een eerlijke begrafenisse. Verder nemen Jan Jansen en zijn huisvrouw aan nog uit te keren aan Hendrik Rutgers en nog ene Hendrikje Rutgers, en Jannes Rutgers en Willem Rutgers voor ieder een twee jarig beest, hebbende Hendrikje Rutgers getrouwd met Gerrit Jansen haar beloofde beestje al gekregen. In kennis der waarheid en daar dit passeerde waren na mij scholt: voornt. aan en over als keurnoten Juriaan Derksen en Jan Westerhof hebbe dese getekent en gezegelt gelijk ik mede des versogt sijnde uijt namen van comparantinne Geesje Hendrix dese mede hebbe getekent. Actum Oosterdalfsen den 4 Julij 1728.

Hier hoort bij
Lidmaatboek
blz 67 Geessijn Hendricksen vrouw van Rutger Jansen stijfzoon van Willem Berents te Outleussen

trb Dalfsen den 4 Meert 1683 - Rutger Jansen j.m. van Outleussen,
En Geessijn Hendricksen j.d. van Outleussen.
Getrout alhier den 9 apr

Lidmaatboek Dalfsen
Blz 64
Willem Berents op den Wolfcamp

zou dan in de VST 1751 deze zijn?
no. 22
‘t Wolvenvelt
generaal Palland
Freulin van Pallant
½ vuurstedeOPEENVOLGEND VERMELD IN DE VOT 1748 - OL
1 - Hendrik Wichers en Wicher Wilmz.
2 - Marigien Derks.
3 - Henderkien Hendriks.
4 - 3 kinders.
5 -
6 -
= nr 23 de Crone OF nr 21 de Agterenkamp in de VST 1751


1 - Jan Roelofs.
2 - Henderkien Gerrits en [2e] Henderkien Gerrits.
3 -
4 - 2 kinders.
5 - 1 dienstb.
6 -
HIER HOORT BIJ
2e Hendrikje Gerrits x Jan Roelofs -dochter Wiechemtje
6-2-1739 Wichertien dochter Jan Roelofs Aaltien [=Hendrikje ]Gerrits Te Oudleusen
=
VST no. 24
Roelof Roelofs
Generaal Pallant
Heer van Eerde
1 vuurstede


1 - Jan Jansen.
2 - Geertien Rutgers.
3 - Rutger Jansen.
4 -
5 -
6 -
=NR 22 'T WOLFENVELT
[ZIE HIERBOVEN]

Minie Buit
Berichten: 11
Lid geworden op: 01 feb 2024, 11:52

Re: willem hendriks

Bericht door Minie Buit » 12 feb 2024, 16:56

Ria dat zijn weer mooie aanvullingen, dank je wel.

ria jongman
Berichten: 2357
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: willem hendriks

Bericht door ria jongman » 13 feb 2024, 11:06

Je gaf eerder aan dat je de aankoop van het Zielmans niet gevonden had.
Dus dacht ik, laat ik alles nog eens nalopen.

Het vreemde is dat die aankoop kennelijk na 1751 gedaan is. Maar daar zitten geen hiaten meer in de diverse ORA nrs, dus zou de aankoop voor 1751 moeten zijn gebeurd.
Maar .. Hendrik Wichers [of zijn vader] wordt niet vermeld in het VST register van 1751.
Tenzij ze geen vuurstede hadden - dat kan een reden zijn geweest.

Dus heb ik geprobeerd de locatie van het erf vast te stellen, alhoewel ervan uit ging dat jullie dat ook al hebben geprobeerd.
Er is ervaring genoeg bij jullie.
Laatst gewijzigd door ria jongman op 14 feb 2024, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.

Minie Buit
Berichten: 11
Lid geworden op: 01 feb 2024, 11:52

Re: willem hendriks

Bericht door Minie Buit » 14 feb 2024, 10:30

Ria ik kom er nu niet aan toe om mee te denken, morgenvroeg onderga ik een operatie

Janny Lalkens
Berichten: 2533
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: willem hendriks

Bericht door Janny Lalkens » 14 feb 2024, 11:11

Minie, mooi dat je nu een datum hebt. Succes en goede wensen voor een voorspoedig herstel!

Plaats reactie