Genemuijden

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Plaats reactie
eppe
Berichten: 443
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Genemuijden

Bericht door eppe » 24 feb 2024, 14:48

In een boedelinventarisakte uit 1707 te Amsterdam kom ik tegen:

..Een stukje land op de Oostermaate, volgens brieven van de Scholte van Genemuiden, Asschet (?) en Watersteijn, verkocht in 1660. Genoemd de volgende echtparen:

Jacob Stoffers en Aaltje Cornelis
Toenis Wijchers en Jacobje Arents
Roelof Wijchers en Aaltje Hans
En uit 1653: Hendrik Willemsz Visscher en Jacobje Wijchers te Genemuijden.

De Wijchers verkopen aandelen land, dus zijn ws broers/zus van elkaar.

En uit 1663: Dirk Jans Visscher en Jannitje Rijcx

Hopelijk kan iemand hier wat mee?

Egbert_
Berichten: 4013
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Genemuijden

Bericht door Egbert_ » 24 feb 2024, 16:28

Oostermate.jpg
Oostermate.jpg (168.57 KiB) 168 keer bekeken
Kaart Ten Have 1648 met genoemde plaatsnamen.

Opvallend, dat hier, en in de tekst Watersteijn ten westen van Genemuiden ligt, terwijl in latere tijden een gebied ten oosten van Genemuiden Waterstein heet.

(zie ook: https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... b781be70ae)

Egbert_
Berichten: 4013
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Genemuijden

Bericht door Egbert_ » 24 feb 2024, 16:50

bericht 2

Bedankt voor de informatie:

Jacob Stoffer x Aeltien Cornelissen is bekend.
Zijn ouders Stoffer Hermensen x Trijne Jansen en zijn broer Hermen Stoffers komen voor in mijn kwartierstaat.

Hendrik Willemsz Visscher en Jacobje Wijchers worden hier beschreven.

En komen voor in onderstaande akte:
f433 - 16 mei 1646 - Richter Henrick Ter Cuijlen.
Keurnoten Henrick Dercksen en Derck Jansen.
In het Gericht zijn verschenen Jacob Stofferts, voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Trijntien Arents, voor wie hij de rato caveert, verder Henrick Willems, voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Jacobien Wijcherts, voor wie hij de rato caveert, gelijk hij mede compareert en de rato caveert voor Roeloff Wijchers, en voor Jan Jansen en Lubbegien Wijchers, eheluiden, zijnde respectievelijke zwagers en zuster, alsook voor de onmondige kinderen van zaliger Jan Wijchers als momber over dezen, dan nog Jacob Stofferts voorschreven als momber van Tonnis Wijcherts, nog onmondig zijnde, voor wie hij mede de rato caveert.
Zij verklaarden in die kwaliteit voor hun en hun erfgenamen eeuwig en erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij verkopen, cederen en transporteren mitsdezen, voor een somma van penningen hun comparanten ten genoegen voldaan en betaald, aan Elisabeth Hermsen, weduwe van zaliger Jan Henricksen, "sampt haere" kinderen, bij haar voornoemde eheman geprocreerd, [een] zekere kooi [coije], met de gerechtigheid van 20 voeten land breedte [breete], aan de westzijde langs deze kooi gelegen, "soo sij totte coije mogen aengraeven", gelegen in Mastenbroeck aan de Zeedijck in Lammegiens Slach, oostwaarts Claes Andriessen, zuidwaarts de verkopers, westwaarts de L. Vrouwen kerk [kercke] tot Swolle, en noordwaarts de Geestelijkheid van Campen. Zijnde vrij eigenlijk goed, en onbezwaard van alle uitgaande renten en thinsen, maar met de raad en onraad, en de gerechtigheid daar toe behorende. Belovende "die selve" te wachten en te waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Jacob van Muijden zal voor de comparanten zegelen en tekenen.
(ORA Zwollerkerspel, transcriptie G.J.A. Rientjes)
Jacob Stofferts was eerst met Trijne Arentsen, weduwe van Peter Jansen getrouwd.
Jacob Stofferts heeft een zus Neeltien Stofferts, zij is de weduwe Jan Wijchers.

Egbert_
Berichten: 4013
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Genemuijden

Bericht door Egbert_ » 24 feb 2024, 17:19

bericht 3

trouwboek Zwolle:
 • Zwolle 1655
  den 3 Februarij
  Tonis Wicherts j.g., bij die Venerijt
  in Mastebroeck, en
  Jacobjen Arents j.d. bij de kijck in de Veght

  getrout den 18 Martij

eppe
Berichten: 443
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Re: Genemuijden

Bericht door eppe » 24 feb 2024, 22:12

Hallo Egbert,

mooi dat je er wat mee kunt en aansluitingen hebt gevonden. ik zat nog wel te denken:

En uit 1663: Dirk Jans Visscher en Jannitje Rijcx, zullen zij wellicht dezelfde personen zijn in een stukje genealogie dat eens uitgezocht is met een aansluiting naar IJhorst (waar ik wat meer bekend ben); dan zou Dirk Jans = Jan Dirks zijn. verschrijving of gewoon andere personen..kan chronologisch bijna niet..(?)

I.1 Ryck ROELOFS (Ryck Bolle), geboren ± 1555, vermeld te Mastenbroek 1604
Hoogschoutambt Hasselt, cont. zaken 3085 foto 115, 18-2-1606 Rijck Roelofs van Mastebroek en ...(een) Grietje zijn huisvrouw... 3 mudde rogge van zal. Barteld Jan Pouwels... Willem Hendriks Cuijnderman op Staphorst.
Gehuwd met Lys(beth) STEVENS, geboren ± 1560 te IJhorst? Dochter van Steven JAN BORGERS (Borchorst) en Grietje JANS POUWELS.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof RYCKS, geboren ± 1585 te Mastenbroek?
2. Hendrik RYKS (zie II.2 op blz. ).

II.2 Hendrik RYKS.
Kind:
1. Rijck HENDRIKS (zie III.1 op blz. ).

III.1 Rijck HENDRIKS, geboren ± 1615 te Mastenbroek.
Zwollerkerspel invnr 612 f390 - 24 mei 1684 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Berent Visscher en Gerrijt van Rijssen.
In het Gericht verschenen Eghbert Klaasen en Sije Vos, Hermen Herms Smit en Hillighjen Hilbers, Jan Arens, Jan Rijx, Jan Pouwels en Lijsjen Rijx, Jan Derks en Jentijn Rijx, Aaltjen Teunis weduwe van Jacob Klasen, Andries Cornelis in de kwaliteit als momber over Willemtjen Willems, dochter van Willem Rijx, Meghjen Henricks weduwe van Beule Klaasen, tesamen erfgenamen van Eghbert Klaasen en Sije Vos, dan nog Jan Pauwels en Lijsjen Rijx, Jan Derks en Jentijn Rijx, Jan Rijx en Andries Derks als momber over gezeide Meghjen Henricks, tesamen erfgenamen van Rijck Henricks en Zije Vos voornoemd, de vrouwen met hun mannen en de weduwen van Gerrijt Henricks als mombers geassisteerd zijnde, tesamen de rato caverende voor Claasjen Claassen, huisvrouw van Jan Arents, thans ziek zijnde en mede-momber van Andries Cornelis. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen voor een somma van penningen, hun comparanten voldaan en betaald, eeuwig en erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd aan Ditmer Evers van der Horst en zijn huisvrouw [niet genoemd] en hun erfgenamen hun comparantens huis, berg en houtgewas met 8 morgen land daarbij, gelegen op de Nieuwe Weteringe in Mastebroek in [het] Herculoer Slagh in dit kerspel van Zwolle; zijnde vrij eigenlijk goed, alleen bezwaard met 5 gulden en 18 stuiver jaarlijks ten profijte van de weduwe Tenghnagels tot Campen, welke de koper tot zijn laste heeft genomen; verder met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad vanouds daartoe behorende. Belovende dit altijd te zullen wachten en waren oo alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
Gehuwd voor de kerk ± 1645 met Sije VOS. {Zij is later gehuwd voor de kerk ± 1670 met Egbert CLAASEN.}
Uit dit huwelijk:
1. Jan RIJX.
2. Lijsje RIJX.
Gehuwd met Jan POUWELS.
3. Jentje RIJX.
Gehuwd met Jan DERKS.
4. Willem RIJX.

PS ook wordt nog genoemd: het land buitendijks tussen de Bontemuts en d'Oostermate

Egbert_
Berichten: 4013
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Genemuijden

Bericht door Egbert_ » 25 feb 2024, 21:59

- 1663: Dirk Jans Visscher en Jannitje Rijcx

Dit is niet de dochter van Rijck Henricks x Sijgien Willems Vos.
Hun kinderen Jantijn en Jan Rijx waren in 1665 nog onmondig.

In 1674 is Jantijn Rijx weduwe van Herman Roelofs, in 1681 is Jentijn Rijx, weduwe van Steven Jacobs.

Dan moet zij een andere Jannitje Rijcx dan degene die in 1663 getrouwd was met Dirk Jans Visscher.

Ook hadden Rijck Henricks x Sijgien Willems Vos, en hun erfgenamen bezittingen aan de Nieuwe Wetering, niet langs de Kamperzeedijk.
Op het kaartje hievoor is het erf dat aan Ditmer Evers verkocht wordt ongeveer het middelste erf van het rijtje bij Wo(lfshagen), rechtsonder op het kaartje. Of het erf van Ditmer Evers is ingetekend, is niet zeker. Niet alle erven werden ingetekend op de kaart van 1648.

Dirk Jans Visscher uit 1663 kan ik voorlopig niet plaatsen.

- - - - - - - - - - - - -

In 1723 woont Henrik Berend Bontemutse aan de Kamperzeedijk, ongeveer boven de t van Aschet in de hiervoor geplaatste kaart.
Hij komt ook voor met de naam Lingeman.

ria jongman
Berichten: 2357
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Genemuijden

Bericht door ria jongman » 26 feb 2024, 19:52

Scholtampt Genemuiden 1648-1675
Blz. 852
10 decemb. 1663
Erschenen Dirck Janss: Visscher, Janthijn Rijx eheluiden becanden deughdelijck schuldich te wesen aan de Ed. hooghgeleerde Everhard Ram M. Dr. en Burgmr: der stadt Campen, Maria van Baersdorp eheluiden een somma van 100 golt gl
[stellen als onderpand?] en in maten als Henric Willems Visscher met desselfs huisv: op den 27 sep, desen jaers aen comparanten en transportanten hadden getransporteert, uit en over Roeloff Wijchers en Aelthijn Hanssen vierendeel min het 21e gedeelte van 6 morgen van olts Poteghems landt, gelegen op de Oostermate, waer ten oosten het Gasthuis tot Campen, ten westen Floris Clasens erffgen:

eppe
Berichten: 443
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Re: Genemuijden

Bericht door eppe » 26 feb 2024, 21:56

Mooi gevonden Ria!

die 2 aktes uit 1707 in Amsterdam gingen ook over de boedelinventaris van de dochter van Everard Ram, uit zijn tweede huwelijk. Meer dan 100 pagina's met (oude) aktes/gegevens uit Steenwijk, Amsterdam, Mastenbroek en Kampen etc.

Plaats reactie