Lambert Wolsink uit Langenholte

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door Willemijn Hofstra » 13 Jun 2024, 20:59

Ik vond onderstaande akten van het huwelijk van Lambert Wolsink. Hij komt uit Langenholte. Ik weet niet waar ik dan moet zoeken naar zijn doop.
Zijn vrouw Henrikien Derks Waterhuijs overlijdt te Wijthmen en wordt begraven in Zwolle op 09-12-1796. Dan is Lambert nog in leven.
Kent iemand zijn doop en overlijden?

Bron: Transcriptie RK-trouwen Spiegelsteeg Zwolle 1690-1799
01-05-1774
Lambert Wolsink en
Hendrikin Derks
getuigen: Joanna Valkenbergs en Aleijdis van Hattum

en

Bron: HCO Generale Index
3 Derks
Bron: Overig
Achternaam: Derks
1774-04-16
Tekst: DERKS
Hendrikje, weduwe van Henricus van Sichem, R.K., doende boerenwerk, wonende te Wijthmen, gaat in ondertrouw met
Lambert Volsink (=Wolsink) (huwelijk 01-05-1774 te Zwolle)
Bron: Ondertrouwboek nr.73^ blz. 18-19

en

Bron: HCO Generale Index
20 Volsink (=Wolsink)
Bron: Overig
Achternaam: Volsink (Wolsink)
1774-04-16
Tekst: VOLSINK (=WOLSINK)
Lambert, J.M.,timmermansknecht (timmermansknegt), R.K., wonende te Langenholte, gaat in ondertrouw met Hendrikje Derks (huwelijk 01-05-1774 te Zwolle)
Bron: Ondertrouwboek nr.734 blz. 18-19

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 13 Jun 2024, 21:37

Als hij werkelijk in Langenholte is geboren dan zal de doop in Zwolle te vinden zijn.
Heb je zijn huwelijk gecontroleerd op VpNd?

naam Wolsink komt vooral voor in twente en omstreken

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door Willemijn Hofstra » 14 Jun 2024, 10:41

Inderdaad de huwelijksakten gecheckt in de trouwregisters.

Ik zal eens kijken in de Zwolse doopboeken. Ik heb heb hem al wel trachten te vinden in de Generale Index, maar daar komt alleen het huwelijk uit. Mogelijk dat Lambert niet onder Wolsink maar onder een andere naam of patroniem is te vinden.

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 14 Jun 2024, 13:13

verwijderd
Laatst gewijzigd door 1 op ria jongman, in totaal 14 keer gewijzigd.

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2617
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door Janny Lalkens » 14 Jun 2024, 14:22

De enige Lambert die ik uit die tijd in Langenholte kan vinden is een Lambert Jacobs, die genoteerd staat in NH Lidmaten deel 4/239 1 april 1776. Lijkt erop dat die Lambert dan belijdens doet,wat vreemd combineert met de RK timmermansknecht die een katholieke weduwe trouwt.
Dus Jacobs is niet het patroniem van Lambert Wolsink?

Lambert Wolsink kan bij de weduwe zijn gaan wonen na hun huwelijk.

Tot zijn huwelijk of ook nog daarna kan hij de knecht zijn geweest van:

In Langenholte had je de timmerman Gerrit Berghuis ( was die RK?) en de timmerman Jan Derks Meulink, waarvan iemand beweerde dat het een timmerman was die was gespecialiseerd in het bouwen en herstellen van molens, vandaar die naam. Ik weet niet of dat verhaal klopt. Meulink was meen ik protestant

Gerrit Berghuis werd op Bergklooster begraven volgens 813/164 en wel op 24-12-1772. Natuurlijk kon een RK knecht bij een protestantse baas werken en eventueel inwonen. Maar men zocht ook nogal eens iemand uit die van dezelfde kerkelijke richting was.

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 14 Jun 2024, 17:09

verwijderd
Laatst gewijzigd door 1 op ria jongman, in totaal 14 keer gewijzigd.

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 14 Jun 2024, 17:15

bericht 1
In Zwolle zit eerder wel een Gerrit Wolsink - te vinden via de GI
Laatst gewijzigd door 1 op ria jongman, in totaal 14 keer gewijzigd.

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 14 Jun 2024, 19:40

bericht 2

Gerredina van Sichem x Hermannus Bisschop woont samen met Lambert Wolsink
Lambert maakt eerst nog wel een testament volgens ZWK 633 f174 - 28 okt 1797 - waarin hij hen als zijn enige erfgenamen stelt, met een aantal voorwaarden.

Maar de boel wordt geexecuteerd en gekocht door Hermannus Alberts Mol.

ZWK - 50e penning
F297 - Op 29 september 1797 geeft Herm Mol aan dat hij in publieke veilinge op 5 september 1797 heeft aangekogt een caterstede vanouds de Witten Belt genaamt gelegen in Wijthmen met de daarbij gehorende landerijen voor de somma van 1370 gulden.

Lambert is in ieder geval na 1 mei 1798 overleden

ZWK f244 - 1 mei 1798 - Verw. Sch. C.J. Zebinden.
Keurnoten Jan Schutte en Derk van Sichem.
Verschenen zijn Lambert Wolsink, alsmede Herm.s. Bisschop aen zijn vrouw Gerridiena van Sichem, tutore marito. Zij verklaren om een welbetaalde somma van penningen te cederen en in volledig eigendom te transporteren aan Hermannus Alberts de comparanten hun eigendommelijke katerstede den Witten Belt, gelegen in de boerschap Wijthmen, onder het Schoutambt, echter [edog] met een bezwaar van een kapitaal van 700 gulden daarop gevestigd, bij akte van hypotheek de dato 14 november 1791 tot profijt van Mr. Wilhelm Roijer en Mr. georg Roijer. De comparanten beloven "overigs" het gecedeerde en getransporteerde te zullen wachten en waren voor alle evictie en opspraak als na rechten.
Waarop mede verschenen is Hermannus Alberts. Hij verklaart het bovenstaande transport met het daarbij vermelde bezwaar "also" te accepteren en dien ten gevolge de voorschreven hypotheek voor zijn rekening te nemen. Hij belooft het daarin vermelde kapitaal voortaan jaarlijks op primo mei aan de voornoemde renteheffers te zullen verrenten met 3 3/4 procent, zo dan nog, dat hij uiterlijk 14 dagen na de termijn de rente betalende zal mogen volstaan met 3 1/2 procent.
- In kennis der waarheid etc.
- Z.W. Hartman heeft mede getekend

Gerredina woont ergens anders

RK Dalfsen
29 October 1797 juncti matrimonio Hermannus Bischop uit den Marschhoek et Gerridina van Sichem ex Wietem. Praesente communitate op de Ommes Haar.

Rk dpbVilsteren
10 Maji 1799 - Hendrica F.L. Hermanni Bischop [Bisschop] Hospes op de Haar et Gerridina van Sichem. L.V. Derk van Sichem - Ommen.
8 Martii 1801 - Arnoldus F.L. Hermanni Bischop Hospes op de Haar et Gerridinae van Sichem. L.V. Joanne Bischop fratre Patris.
[Voor de doop geschreven:] Stad Ommen.
27 Martii 1803 - Henrica F.L. Hermanni Bisschop Hospes op de Haar et Gerridina van Sichem. L.V. Henrico Fratre Patris.
HERTROUW
4 Martii 1811 - Gerridina F.L. Hermani Bischop et Wilhelminae Eekwijlen op de Haar bij Ommen. L.V. Gerridina Sorore Patris.

Zal vermoedelijk Lambert Wolsink in Ommen zijn begraven?

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door Willemijn Hofstra » 15 Jun 2024, 14:29

Mooi, Ria.

Mogelijk is Gerredina van Sichem (uit Wietem = Wijtmen) een dochter van Henricus Lambert van Sichem en Henrikien Derks Waterhuijs waarvan de laatste hertrouwde met Lambert Wolsink. Hij laat dan alles na aan zijn stiefdochter Gerredina en diens man Hermannus Bisschop.

Maar..... ik heb nog een kinderen gevonden van Henricus Lambert van Sichem en Henrikien Derks Waterhuijs. En daar zou dan ook een Derk bij moeten horen die doopgetuige is bij het oudste kind van Gerredina en Hermannus.

ria jongman
BerichtenCOLON 2610
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Lambert Wolsink uit Langenholte

Bericht door ria jongman » 15 Jun 2024, 14:34

De dopen zullen in Dalfsen zitten, vermoed ik. RK in Wijthem laten in Dalfsen dopen en ook trouwen
Maar hier is het bewijs dat er kinderen zijn.

ZWK f94 - 26 mrt 1774 - Richter E. Scriverius.
Keurnoten Jan van Ommen en Michiel van der Span.
Verschenen is Hendrikjen Derks, weduwe van Hendricus Lamberts uit Wijtmen, zij met Andries Verhagen als momber gesterkt. Zij heeft over haar vier kinderen (Lambert, Dirk, Jan en Gerridina Hendricus) tot mombers verzocht en geobtineerd Dirk Jansen, aangetrouwde oom van vaders zijde, en Hendrik Waterhuis, de kinderen hun aangetrouwde oom van moeders zijde. Zij zijn in het Gericht gecompareerd en zij hebben de voorschreven momberschap door [bij] handtasting aangenomen.
Daarna tot de erfuiting tredende, zo bewijst zij aan haar voorschreven drie zoontjes ieder 26 gulden en het "timmerluiden knegten gereedschap", zo [zij] verkiezen mochten in dat ambacht aangebracht te worden. En aan het meisje 25 gulden, met een bed en een paar lakens; uit te keren als [zij] meerderjarig of getrouwd zullen zijn. Verder belooft zij dan nog deze kinderen in kost en kleren te zullen onderhouden, en hun lezen en schrijven en het meisje het naaien te zullen laten leren, en uit huis dienende bij ziekte of zucht weer in te nemen en te verplegen. Tot nakoming van dit verbindt zij haar daarvoor bij dezen haar persoon en goederen.
- Jus jurandum per tutores remissum est.

BUTTON_POST_REPLY