Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Alles wat met genealogie te maken heeft.
HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 08 mei 2022, 14:38

Ik dacht inderdaad dat Willem en Anthonij broers konden zijn. Willem zou ergens tussen 1710 en 1715 geboren kunnen zijn. En Anthonij had in 1742 drie kinderen, waarbij ik ervan uitging dat zij minderjarig zouden zijn. Anthonij zou dan uit dezelfde periode komen. Maar ik heb blijkbaar gemist dat de kinderen al de deur uit waren.
Overigens is het patroniem Teunis afgeleid van Anthonij.

HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 08 mei 2022, 14:41

ria jongman schreef:
07 mei 2022, 10:34
bericht 3

Doop van Willem Scholten gevonden !!

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miad ... mip2=anton*

1710-02-21
Bron:
Retroacta
Voornaam:
Antoni
Achternaam:
Willems
Aangenomen:
Nee
Datum:
1710-02-21
Tekst:
en zijn vrouw Margareta N.N. laten hun zoon Guilielmus dopen
[ Guilielmus = Willem]
RK dpb Onder de Boogen

Getuige is weer Hille Willems!

En daarmee is het bewijs geleverd dat Gerrit Scholten uit Wijtem én Antoni Scholten broers zijn.
Hille Willems is hun zus.

Dalfsen Ao. 1708 hebdomada ante paschatis festum - baptizavi Willem filium van Gerrit Scholten et Janna uijt Wietem. Patrina Hille, soror van Gerrit. [soror = zus]

Zwolle 12 april / 28-04-1684 Jan Arents j.m. en Hilleghijn Willems j.d. beijde toe Wijtmen De proclamatien gaen te Mastebroeck getoont en getrouwt

Zwolle 07-05-1709 Anthonij van Wijthem j.m. en Catharina Margreta Elberfelt
SG zijn broeder, HG Gerrit Willems vrouw Sijn met permissie van de magistr: getrouwt
Wat geweldig dat je dit gevonden hebt. Ik heb er nog wel een vraag bij. Bij de geboorte van Willem woont Antoni nog in Wijthem, want hij komt pas in 1732 naar Zwolle. Waarom is Willem dan toch gedoopt in Zwolle en bijv. niet in Dalfsen?

ria jongman
Berichten: 941
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door ria jongman » 08 mei 2022, 15:56

De RK uit Wijthem liet dopen in RK Dalfsen óf RK Zwolle.
Willem Scholt[s]en geeft in 1742 aan dat hij van Zwolle is, dus geboren Zwollenaar.
En dat slaat niet op zijn doop, maar op het geboren worden.
Je kunt in Wijthem zijn geboren en RK worden gedoopt in Zwolle, maar dat maakt je nog geen Zwollenaar.

Antoni zijn vader woonde al in 1712 in Zwolle volgens het inwonersregister van 1742
Mogelijk heeft hij tussentijds buiten Zwolle gewoond, maar er kan toen ook een fout zijn gemaakt. Het zou 30 jaar moeten zijn gerekend vanaf 1712.
Maar er staat duidelijk een 10 op folio 396
De 2e foto heb ik trouwens niet gecontroleerd.

Maar verder klopt alles.

HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 08 mei 2022, 18:55

ria jongman schreef:
07 mei 2022, 10:34
bericht 3

Doop van Willem Scholten gevonden !!

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miad ... mip2=anton*

1710-02-21
Bron:
Retroacta
Voornaam:
Antoni
Achternaam:
Willems
Aangenomen:
Nee
Datum:
1710-02-21
Tekst:
en zijn vrouw Margareta N.N. laten hun zoon Guilielmus dopen
[ Guilielmus = Willem]
RK dpb Onder de Boogen

Getuige is weer Hille Willems!

En daarmee is het bewijs geleverd dat Gerrit Scholten uit Wijtem én Antoni Scholten broers zijn.
Hille Willems is hun zus.

Dalfsen Ao. 1708 hebdomada ante paschatis festum - baptizavi Willem filium van Gerrit Scholten et Janna uijt Wietem. Patrina Hille, soror van Gerrit. [soror = zus]

Zwolle 12 april / 28-04-1684 Jan Arents j.m. en Hilleghijn Willems j.d. beijde toe Wijtmen De proclamatien gaen te Mastebroeck getoont en getrouwt

Zwolle 07-05-1709 Anthonij van Wijthem j.m. en Catharina Margreta Elberfelt
SG zijn broeder, HG Gerrit Willems vrouw Sijn met permissie van de magistr: getrouwt
Toch nog een vraag: Hillghijn Willems trouwt in 1684, Anthonij in 1709. Dan kunnen ze toch bijna niet zus en broer zijn?

ria jongman
Berichten: 941
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door ria jongman » 08 mei 2022, 19:16

Waarom niet dan?
Je weet toch niet hoe oud ze waren toen ze trouwden, en of Hille soms de oudste was en Antoni wellicht de jongste?
Eerder kreeg een vrouw in haar vruchtbare periode van 25 jaar dus kinderen.
Zo ging dat toen in die tijd zonder voorbehoedsmiddelen.
Ik heb in mijn lijn bijvoorbeeld dat de oudste zoon van het gezin zijn kind kreeg - tegelijkertijd met dat zijn vader en moeder nog een kind kregen. Dus voor het eerst zelf vader werd en nogmaals oom.
En ik ben niet de enige die dat in zijn reeks heeft.

We vermoeden dat broer Gerrit Willems de onderstaande is

27-04-1706
Gerrit Willems j.m. en
Janna van Delden j.d.
getuij Jan Bosch en haar Nighte Maria Overmaars
attest. gegeven om op het Raadhuis te trouwen den 4 Maij 1706.

RK Bogenkerk:
05-05-1706 Gerrit Willems et
Johanna van Delden
testes Anna Scholten et Willemtien Berendts

HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 11 mei 2022, 16:03

Als Hille, Gerrit en Antoni zus en broers zijn, zal gezien hun patroniem hun vader Willem heten. En als één van de broers vernoemd is naar zijn grootvader heeft Willem het patroniem Gerrits of Teunissen. Beide namen komen voor in de registers van Hoofdgeld (1675) en Vuurstedengeld (1692) onder de plaatsnaam Wijthmen. Ik ga voor Willem Gerrits. In het register van Hoofdgeld heeft Willem Teunissen een 'eigen huisgesin' van 2 personen, terwijl Hille dan al geboren moet zijn. Volgens hetzelfde register bestaat het gezin van Willem Gerrits uit 3 personen. De broers zullen dan nog niet geboren zijn, maar Gerrit zal dan eerder geboren zijn dan Antoni. Is deze redenering steekhoudend?

Overigens staat op de website https://wijthmen/historie een mooi artikel over de geschiedenis van Wijthmen van de hand van drs. J. ten Hove. In het artikel worden beide namen genoemd als voorbeeld voor het gebruik van het patroniem als achternaam.

HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 11 mei 2022, 16:48

Twijfel toch want lees net dat hoofdgeld alleen verschuldigd is voor 16-jarigen en ouder. Dan zou Hille bij trouwen 25 jaar of ouder zijn, wat natuur lijk wel kan. Maar de redenering wordt toch minder sluitend

ria jongman
Berichten: 941
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door ria jongman » 11 mei 2022, 21:24

1682 is het jaartal van het Vuurstederegister.
Hille trouwt in 1684.

Ze krijgt nog een dochter Antonia 13 jaar later.

Jan Arents
1697-09-24
Tekst: en zijn vrouw Hille Willems laten hun dochter Antonia dopen
RK Zwolle onder de Boogen

Heeft ook nog een dochter Grietje waarvan de doop niet gevonden is

1717-02-20 - Albert Berents j.m. en Grietjen Jans j.d. - Zijn get. Harmen Berents en [-] haar moeder - de geboden gaen mede te Wijhe, en 16 daer van blijk getoont - alhier getrouwt den 9 Maert 1717 - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 729, f268

Dalfsen RK trb
Die 10 Martii 1717- vinculo matrimoniali junxi in Wiettem praesentibus nepte mea Helena Lucia Kattenbelt et ... [leeg], Albert Berents et Grietien Jans.

uit dit huwelijk: RK Dalfsen
Dei 24 9bris 1717 baptizavi Mariam filiam van Albert patris in 't Gagel et Grietien matris. Patrina Hillegien avia matris.
Die 28 9bris 1719 - Jan filius van Albert patris et Griete matris in 't Gagel. Patrina Hille mater matris.
1723 Dnca. Septuagesima die 24 Januarii - Berent filius van Albert patris et Griete matris in 't Gagel. Matrina Janna uxor van Gerrit Scholten in Wiettem.
1727 Die 20 Martii - Arent filius van Albert Berents patris et Griete matris in 't Gagel. Matrina Geesien uxor van Egbert aen de Hoevenbrugge.

Zwollerkerspel
f502 - 21 mei 1730 - Gesurrogeerde richter Abraham Gerhard Vriesen.
Keurnoten de Heer Frerik Gosdeij, gemeensman van de stad Zwolle, en Pouwel Kevink.
Heden is aan het Gericht verklaard, dat Albert Berens in Zalne en diens huisvrouw Grietjen Jans overleden waren, welke hebben nagelaten vier onmondige kinderen (Maria, Jan, Berent en Arent). Verzocht is over dezen mombers aan te stellen. De voornoemde gesurrogeerde Richter heeft met assumtie van de bovengenoemde keurnoten over de onmondigen tot mombers aangesteld Zeijne Berens, oom van vaders zijde, en Hendrik Gerrits, oom van moeders zijde. Zij zijn persoonlijk in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap bij handtasting aangenomen en beloofd niet alleen als goede en getrouwe mombers waar te zullen nemen, maar ook de genoemde kinderen te zullen onderhouden [verplegen], zonder dat dezen ten laste van deze Stadsarmen zullen geraken. Zij verbinden daarvoor hun personen en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.

en een dochter Maria - doop ook niet gevonden

Dalfsen invnr 7 - folio 299 dd 04 01 1728
Scholtus: Mart: Jalink
In den Gerichte gecompareert en erschenen Maria Jansen wed. van wijlen Albert Teunis te Emmen gesint zijnde sig wederom te willen verandersaten met Hendrik Gerrits van Welsum, beijde gehorende onder 't carspel van Dalfsen, sij comparantinnen geasiisteert met haar bruidegom voornt. so is sij comparantin¬ne een en vooraf haar tot het tweede huwelijk heeft kunnen begeven volgens landsregte behoorlijke eruijtinge te doen aan haar vier kinderen met namen Jan, Evert, Teunje en Arent bij haar voornt. man zall. in eghte geprocreert op manieren als volgt:
ten eersten bewijst sij moeder aan ijder kind elk een ducaton makende tesamen 12 gld 12 st.
Verder belooft hij Hendrik Gerrits bruijdegom in desen neffens sij bruijd en moeder Maria Jansen de voornt haar vier kinderen te sullen onderhouden in cost en klederen tot den ouderdom van 16 jaren of tot bekwaam een sienlijk man te kunnen diennen dienende siek of sugtig wordende belooft sij bruijd en bruidegom dese voornt. kinderen te sullen verplegen tot herstellinge toe en heeft sij Maria Jansen moeder tot mombaren gestelt over haar voorn. kinderen Jan Jansen Boddenberg en Albert Berents int Gagel, welke mombaren haar comparanten van gerigt¬swegen sijn toegelaten en alhier in judicio present, sijnde sij mombaren de momberschap hebben aangenomen en belooft sig te gedragen als eerlijke mombaren volgens landsregt schuldig te zijn. In kennisse der waarheid met mij scholt: voornt. aan en over als Ceurnoten Lucas Jansen en Lugien Gerrits hebbe dese getekent en gesegelt.
Actum Oosterdalfsen, den 4 Jann. 17281727-12-20 - Den 20 December 1727 - Hendrik Gerrits J.M. met Maria Jansen, wede. - de proclamatien gaan ook tot Dalfsen, alwaer volgens vertoonde attestatie de inschrijvinge ook geschied is. 't welk gebleken sijnde - sijn hier getrouwt den 5 Jan. 1728 - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 730, f274.

1e huwelijk
1718-02-05 - 1718 den 5 Febr. - Albert Teunis J.M. te Emme onder Dalfse, en Maria Jansen J.D. te Wijtmen - de proclamatien gaan mede te Dalfsen; attest om tot Dalfsen te trouwen gegeven den 20 Febr. 1718 - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 729, f311

ria jongman
Berichten: 941
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door ria jongman » 11 mei 2022, 21:58

BERICHT 2

Willem Gerrits uit Wijthem is de vader van Gerrit Willems die met Lucretia Berents trouwde.
Dat wordt Mulder.
Verwant aan Soesel.

1699 Den 7 Janua. - Gerrit Willems J.M., Lucretia Berens J.D.
S.G. de vader, H. getuijge de suster en broer.
Haer proclamatij gaen mede tot Raelte.
Getrouwt den 7 Febr. 1699.
[Nederd. Geref. (onder)trouw Zwolle RBSO 727 - f206].

Is dus niet de vader van Gerrit Willems x Janna Gerrits van Delden

HermandO3M
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 apr 2022, 11:11

Re: Voorouders Scholts/Schols/Scholtz

Bericht door HermandO3M » 12 mei 2022, 11:13

Inderdaad 1682 ipv 1692, typefoutje

Als Willem Gerrits niet de vader kan zijn, ga ik voor Willem Teunissen. Dan zal Antoni wellicht toch eerder geboren zijn dan Gerrit.

Plaats reactie