Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
Egbert_
BerichtenCOLON 3339
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door Egbert_ » 27 Mei 2022, 11:20

Als ik één ding geleerd heb van genealogisch onderzoek: zeg nooit, en zeker niet over iets van voor 1800, zo zit het.

Er kan altijd een document opduiken, dat een compleet ander inzicht geeft. Vaak zijn dat testamenten of voogdij-aktes.

Dus, met de gegevens tot nu toe bekend, is dit de meest waarschijnlijke uitleg. Hoogst waarschijnlijk klopt het.

En ik zal nog contact opnemen met de persoon met wie ik een mail-wisseling voerde. Die is de werkelijk belanghebbende.

Ik vond nog een topic terug op https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/9790/0
Bijzonder dat Sacha verwijst naar: een verslag (binnengekregen) van een historicus die de verdere voorouders heeeft onderzocht (al in de zestiger jaren).
Waarschijnlijk verwees mijn bron naar dat zelfde onderzoek.
Laatst gewijzigd door 1 op Egbert_, in totaal 27 keer gewijzigd.

karst1
BerichtenCOLON 498
GeregistreerdCOLON 29 Okt 2006, 00:00

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door karst1 » 27 Mei 2022, 11:25

Precies zoals je zegt Egbert.
Genealogie is een goedaardig virus waar je nooit vanaf komt. Als ik kijk naar mijn eerste onderzoeken jaren terug en nu zie ik een enorm verschil. Gelukkig zijn er steeds meer archieven op internet te vinden en kan je nu veel verifiëren.
En natuurlijk niet te vergeten de bereidheid om elkaar te helpen.
Vroeger vroeg men geld voor een onderzoek en nu zie je enthousiaste mede zoekers.
Top.

karst1
BerichtenCOLON 498
GeregistreerdCOLON 29 Okt 2006, 00:00

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door karst1 » 27 Mei 2022, 12:11

Zoals je ziet heb ik zelf een reactie geplaatst op het stamboom forum waar jij naar verwijst. Daar komt het echtpaar Portman x Fedderen vandaan.
Maar ja inzichten veranderen dus.

Egbert_
BerichtenCOLON 3339
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door Egbert_ » 27 Mei 2022, 12:14

Mee eens, dat het onderzoeken jaren terug heel anders was.

In de voorzomer van 1983 het ik veel uren doorgebracht in wat toen nog het provinciaal archief heette. Eigenlijk alleen maar onderzoek in dtb boeken. Die moest je speciaal aanvragen. En als het document gevonden werd, werd het op een tafel gelegd, van waar je het kon oppakken en inzien. De wachttijd doodde ik dan maar met het bestuderen van microfiches van de burgelijke stand. En zo nu en dan omkijken of het gewenste boek er al lag. In mijn herinnering waren dat wel de originele boeken. En dat ik er in heen en weer bladerde om het handschrift te vergelijken.

En dan thuis de gegevens verwerken, bijschrijven in je kaartenbak etc. Heb er goede herinneringen aan !

En nauwkeurig kon het onderzoek, ook enkel met dbt-boeken, wel zijn. Heb ik ontdekt.
Toen ik later op internet ging zoeken kwam ik het volgende tegen:
Jan Buyter (Berents) is geboren op 24-03-1684 in Vollenhove, zoon van Berend Buyter (zie I) en Hendrix op ’t Heetveld. (http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Buter.htm). Destijds schreef Piet Heres zijn bron erbij.

Dat was niet wat ik gevonden had. Toen ben ik, 30 jaar na mijn onderzoek, in contact gekomen met de bron van Piet Heres. Haar eerste reactie was: heh, die gegevens die jij hebt, zijn dezelfde die ik van ... heb gekregen. Dus ik contact opnemen met ... Die reageerde: alles wat ik heb, heb ik van jou.

We, de bron van Piet Heres en ik, hebben nog een tijdje lang mails uitgewisseld. En tot de conclusie gekomen dat mijn bevindingen toch de juiste waren. Maar de fout blijft voortleven op internet! En niemand leest de documenten blijkbaar. Bijvoorbeeld dat hij in Hasselt als weduwnaar uit de Wijk in ondertrouw ging. En dat er ook een ondertrouw in de IJhorst/de Wijk was. Zijn eerste huwelijk heb ik nooit gevonden. Wel de aantekening gemaakt dat er een hiaat is in het trouwboek van Rouveen van hiaat van 1706 tot 1723. En dat zijn vader niet Berend Buyter heette, en ook niet in Vollenhove geboren was. Maar dat Jan hoogstwaarschijnlijk naar de opa van moederskant is vernoemd. Zijn ouders laten ook een Jan Twente dopen. En in het lidmatenboek is terug te vinden: 1692, op Kerstijdt: Aeltjen Jans, N. Wed: van Twenten Bere…

Dus, zeker een voordeel dat er veel beschikbaar is op internet, maar de eis van zorgvuldigheid is gewoon gebleven. En mogelijk nam je in de vorige eeuw meer de tijd om bronnen zorgvuldig te bestuderen.

ria jongman
BerichtenCOLON 1190
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door ria jongman » 27 Mei 2022, 12:16

Ik heb de foto in het inwonersregister 1742 nogmaals bekeken en Gerrit ter Poorten komt ook van Witmarsum.
- Wijk buiten de Diezerpoort
folio 346

karst1
BerichtenCOLON 498
GeregistreerdCOLON 29 Okt 2006, 00:00

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door karst1 » 27 Mei 2022, 12:36

Het lijkt wel een hele volksverhuizing onder de familie Van Poorten /Portman in diverse schrijfwijzen.

Ik zal de Sacha van het stamboom forum op onze discussie attenderen. Oh die is als lid uitgeschreven zie ik

Wat het speuren vroeger betreft zoals Egbert beschrijft is herkenbaar. Ik zie mijzelf nog in de jaren 90 rondstruinen in het Amsterdamse archief. Van kaartenbak naar kaartenbak en dan naar de fiches. Nostalgie.

Egbert_
BerichtenCOLON 3339
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door Egbert_ » 27 Mei 2022, 14:59

ria jongman schreefCOLON
27 Mei 2022, 12:16
Ik heb de foto in het inwonersregister 1742 nogmaals bekeken en Gerrit ter Poorten komt ook van Witmarsum.
- Wijk buiten de Diezerpoort
folio 346
Volgens datzelfde register is hij vertrokken naar nr. 45, en daar staat dat hij van Ootmarsen is. Dezelfde kleermakersbaas, die dan 30 jaar in Zwolle woont.
f353
(volgens gegevens die ik gekregen heb)

ria jongman
BerichtenCOLON 1190
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door ria jongman » 27 Mei 2022, 15:03

• Zwolle Inwonersregister 1742
• Buiten de Diezerpoort

• [nr 38 folio 344] in 1742 Gerrit ter Poorten is samen met Jan Tijdink eigenaar en bewoner - vertrokken naar nr 45 - Ootmarsum - 3 kinderen - kleermakerbaas en RK - woont 30 jr in Zwolle, eigenaar daarna [zwager] Jan Tijdink nevens zijn beide zoons
• [nr 39 folio 346] -eigenaar wed. Hooencamp en Borlent Tooren -huurder Gerrit ter Poorten - Witmersen - aantal jaren gewoond niet ingevuld - 4 kinderen - kleermaker en rel. R
• [nr 45 folio 353]- eigenaar voorschreven [=kinderen Brinkhuis [- huurder Gerrit Berents [vertrokken in 46] - augustus 1743 [niet duidelijk bij wie dit hoort] -daaronder of naast vermeld Gerrit ter Poorten- komt uit nr 38 wat staat vermeld onder kopje eigenaar - Ootmarsum - 30 jr - 2 kinderen - kleermakersbaas en RK

Zwolle transport f143 dd.22-06-1729
Erschenen Hendrik Tidink en zijn kinderen Jan Tidink en zijn huisvrouw Janna Willems, en Gerrit Ter Poorten en zijn huisvrouw Maria Tidink, en bekenden wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan Joannes Morgenster een somma van 100 car.gl. tegen 5% rente, stellende daarvoor tot onderpand hun huis bestaande in 2 woningen en de annexe hof, staande en gelegen op de Nijstad buiten de Dieserpoort over de tweede Put, Jan Claasz ter ene en Hermen Jansz ter andere zijde.
Actum coram Schepen Scriverius.

Ik hoop dat de informatie nu volledig is.

ria jongman
BerichtenCOLON 1190
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door ria jongman » 27 Mei 2022, 19:15

BERICHT 2

Een vraag

In het topic wat Jan Rientjes ooit maakte over van Poorten staat deze vermelding

Zwolle resol.schwp. en raden 1789-1791 - AAZ01-00096
f39 - Woensdag den 30 Decbr. 1789
Op het request van Albert van Poorten, verzoekende om daar daar bij geallegeerde redenen permissie om binnen de tijd van 5 maanden na het sterven van zijn vrouw te mogen hertrouwen.
Is goedgevonden in [het] voorschreven verzoek te difficulteren


Volgens de GI is zijn vrouw begraven 26-8-1789 Bergkloosterkerkhof RBSO 815 blz 49


Dat is wel in tegenspraak met dit [tenzij hij nog een Maria trouwde?]

Maria Scholtendik
Datum: 31-10-1807
Tekst: weduwe van A. van Poorten, oud 78 jaar, wonende te Westenholte, nalatende 3 zoons, is overleden
Bron: Begraafboek RBSO 825, blz. 22

Hoe zit dit eigenlijk?

Egbert_
BerichtenCOLON 3339
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Consent bij trouwinschrijving 1768 Zwolle

Bericht door Egbert_ » 27 Mei 2022, 19:47

Dat is een andere Albert van Poorten:
 • Poorten, van
  Bron: Overig
  Achternaam: Poorten, van
  Tekst: POORTEN, VAN 1812
  Albert
  geboren 24-02-1756, gehuwd, koemelker,
  zoon van Berent van Poorten, wever
  vrouw van Getruijd, gewoond hebbende te
  Raalte, ouders overleden
  Bron: Reg, van alle huizen, 1812
  wijk Voor de Sassenpoort 184, blz. 123-124 (bron: Generale Index)
Dit is een rk familie, doopinschrijvingen in de Hoornsteeg en de Koestraat.
Parenteel van Berend van Poorten

I. Berend van Poorten, tr. Gertrudis Jansen.

Uit dit huwelijk:
1. Hermannus Berens, volgt IIa.
2. Antonia Berens van Poorten.
3. Gerrit Berends, volgt IIb.
4. Albert, volgt IIc.


IIa. Hermannus Berens van Poorten, begr. 4 mei 1796, tr. Zwolle 28 april 1782 Henrica Jansens Krismans.

Uit dit huwelijk:
1. Bernardus van Poorten, ged. Zwolle 18 april 1785.
2. Joanna van Poorten, ged. Zwolle 15 jan. 1787.
3. Theodorus van Poorten, ged. Zwolle 3 okt. 1789.
4. Gerrit, volgt IIIa.

IIIa. Gerrit van Poorten, ged. Zwolle 19 dec. 1791, † ald. 24 jan. 1830, tr. Zwolle 29 april 1824 Janna Jansen.

Uit dit huwelijk:
Hermannus van Poorten, geb. Zwolle 20 april 1829, tr. Zwolle 24 jan. 1856 Maria Louisa Bonke, geb. 18 jan. 1827, dr. van Gerhardus en Gerridiena Brillard.


IIb. Gerrit Berends van Poorten, tr. 1e Zwolle 28 april 1771 Margrieta Wellenberg, dr. van nn; tr. 2e Zwolle 6 dec. 1778 Hendrina Huurman, begr. Zwolle 17 sept. 1785.

Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna van Poorten, ged. Zwolle 11 maart 1773.
2. Theodora, volgt IIIb.
3. Maria van Poorten, ged. Zwolle 2 jan. 1778, † vóór 17 nov. 1778.


IIIb. Theodora van Poorten, ged. Zwolle 11 dec. 1775, † ald. 26 febr. 1838, tr. Zwolle 8 mei 1812 Henricus Rijntjes, geb. Dalfsen 30 nov. 1765, † Zwolle 2 jan. 1840, zn. van Wilhelmus en Johanna Munter.

Uit dit huwelijk:

Willem Rienties, geb. Zwolle 4 juli 1815, † ald. 17 maart 1847.


IIc. Albert van Poorten, geb. 24 febr. 1756, † 11 maart 1812, tr. Janna Jans van Heeten, geb. omstr. 1754, † Zwolle 12 jan. 1830.

Uit dit huwelijk:
1. Bernardus van Poorten, ged. Zwolle 24 juni 1791.
2. Joanna van Poorten, ged. Zwolle 29 dec. 1792, begr. 31 juli 1797.
3. Phenneke van Poorten, ged. Zwolle 11 nov. 1794, † 4 dec. 1875, tr. Zwolle 11 nov. 1814 Hendrikus Hendriks Nieuwhof, ged. 19 sept. 1792.
4. Joanna, volgt IIIc.

IIIc. Joanna van Poorten, ged. Zwolle 28 jan. 1798, † Dalfsen 25 febr. 1858, tr. Zwolle 7 febr. 1828 Jannes Jansen, geb. omstr. 1793.

Uit dit huwelijk:

1. Alberdiena Jansen, geb. Zwolle 29 nov. 1828.
2. Johanna, volgt IV.


IV. Johanna Jansen, geb. Zwollerkerspel 16 sept. 1832, tr. Dalfsen 21 april 1860 Cornelis Damman, geb. Ankum (Dalfsen) omstr. 1830.

Uit dit huwelijk:

Johanna Damman, geb. Dalfsen omstr. 1862, tr. Zwollerkerspel 1 febr. 1894 Gerrit Willem Niens, geb. Dalfsen omstr. 1856, zn. van Roelof en Antonia Schurink.


Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 27 mei 2022 19:41:21
En bij vader Berent heb ik dit nog genoteerd, maar helaas niet waar ik dat gevonden heb:
 • Mogelijk is hij deze:
  (Onder)trouw Gericht Deventer, RBSO 165:
  1787-07-21 - Bernardus Harmanus Poortenaar, wedr. van Geertruij Meijerink, in Deventer, Gesina Rientjes, [-] te Raalte - Beide Roomsch - Blijven hier wonen - Attest. na Raalte gegeven, en is weder vertoond - Getrouwd den 8 August. 1787.

BUTTON_POST_REPLY