van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Janny Lalkens
Berichten: 2193
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Janny Lalkens » 21 jul 2022, 14:59

Juist omdat het me niet lukte om via al die mensen wat verder te komen probeer ik het via grondaankoop. Of dat dan nog een weggetje kan zijn.

Want Annegje/Arentien en Jacob Gerrits kan ik niet als broer en zus bewezen krijgen en dat geldt ook voor Gerrit, Roelof en Griete Jacobs. Wel heb ik om aan te geven dat Griete ook Jacobs als patroniem heeft haar voorop gezet. Gevolgd door "en hun echtgenoten". Dus haar mans naam expres weggelaten. Maar ook de echtparen als combinatie zie ik nog niet ergens staan.

Altijd heel jammer dat de bronnen van Mastenbroek niet eerder beginnen. Maar dat Annigje Gerrits eigenlijk Arentje Gerrits had moeten zijn blijf ik een kansrijke theorie vinden.

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 21 jul 2022, 15:30

Daar ga ik ook vanuit, dat haar voornaam niet correct is. Maar dat was niet het doel hé..
En proberen om haar afstamming te vinden is zeker een klus.
Dus alle wegen / manier dan maar proberen.

Dit vond ik in stift Essen

393. Schoutambt IJSSELMUIDEN / Mastenbroek - Pinksteren 39. - blz. 582

Vierdehalve margen lants, genaemt Vrenswegenlant, gelegen in de Sopperye in Isselmuyderslach in Mastebroeck.
In 1740: "drie en halve margen landt, gehorende in ses margen ...".
N.B. Afgespleten van nr. 391.

1661 aug 31 (viii:43)
Everhard Veltcamp genaemt van Sonsbeeck, met toestemming van zijn moeder Helena van Sonsbeeck, met haar man Herman Veltcamp als haar voogd.

1712 aug 10 (xi:65v)
Jan Lubberts op 't 's-Heerenbroeck, na de dood van Gerrit Dercks, gelijk daarmee op 31 augustus 1661 Evert Veltcamp werd beleend.

1739 jul 30 (xiii:275)
Margita van Haarst onder hulderschap van haar man Lucas Brevoort, na de dood van haar vader Jan Lubberts.

Voor alle duidelijkheid - Jan Lubberts van Haarst was gehuwd met Mergjen Derks de zus van Gerrit Derks.
We hoeven dat verder niet uit te zoeken, maar het duidt echt wel richting IJsselmuiden wat ligging betreft.

Nou weet ik niet of de Sopperije ook het Hutkampje insluit. Die akte is in ZWK opgemaakt, maar ik vroeg me dus af of die Jacobsen dus uit Ijsselmuiden kunnen komen. Tot nu toe niets gevonden

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 21 jul 2022, 15:46

bericht 2

ZWK
f10 - 2 nov 1762 - Richter T. van Muijden.
Keurnoten Willem Noorink en Marten Forbus.
Verschenen zijn Albert Arents en zijn vrouw Hendrikjen Jans, tutore marito, wonende tot Campen. Zij verklaren wegens ten genoegen ont¬vangen penningen schuldig te zijn aan de E. Jan Bijsterbos, zijn ehevrouw Geesje van Detten en hun erfgenamen een somma van 800 Caroli gulden ad 20 stuiver ieder. De rente is jaarlijks 3 1/2 procent. De comparanten stellen voor het bovengenoemde kapitaal boven een generaal verband van hun personen en goederen tot een speciale hypotheek en onderpand 6 morgen land, zijnde 2 morgen bouwland Huiten [of Luiten?] Campjen genaamd, in 't Voorsterslag, en 4 morgen weideland Appeldoorns Land in [het] Hasselerslag, beiden onbezwaard, en gelegen in de polder Mastenbroek onder dit kerspel van Zwolle.
- Gerichtschrijver F. Ram zal op uitdrukkelijk verzoek van de com¬paran¬ten dit voor dezen tekenen en zegelen.
[IS AFGELOST Kantlijn hierbij op f10:] 27 okt 1767

Het vetgedrukte is het land wat ze gekocht hebben van Berent Martens en Arentien Gerrits.

f404 - 20 nov 1734 - Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Karel Jukama en Jannes Kuiper.
In het Gericht zijn verschenen Berent Martens en zijn huisvrouw Arentjen Gerrits, tutore marito. Zij verklaren om een welvoldane somma van penningen te hebben verkocht, gecedeerd en getranporteerd, zulks doende bij dezen, aan Albert Arents en zijn huisvrouw Harmpjen Jansen [=in VOT 1748 Hendrikjen Jansen] ongeveer twee morgen land het Hattekampjen [= Huttecampje? ]genaamd, in 't Voorster Slagh onder dit kerspel van Zwolle gelegen, Juffer Aleida Greven ten oosten, ten noorden de comparanten, Warnar Gerrits ten westen, en de erfgenamen van Jan Lubberts van Haarst ten zuiden, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad, vanouds daartoe behorende.
- Dr. A.G. Vriesen, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten voor dezen tekenen en zegelen.

VOT 1748
[Mastebroek] Bisschops Weteringe

Vermeld zijn telkens:
a - mans.
b - vrouwen.
c - kinder boven tijn jaar.
d - kinder onder tijn jaar.
e - dienstboden.
f - vrije personen bij iemand in kost sijnde of andersints inwonende.

1 a - Albert Arents.
b - Henrikjen Jans.
c - Willempjen, Janna.
d -
e - 1 knegt, 1 meijd.
f -

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 21 jul 2022, 20:05

harm56 schreef:
20 jul 2022, 22:07
Nu ik er weer mee bezig ben kwam het idee op, is de weduwe van Jan Egberts Rietberg hertrouwd met Berent Martens.

Doopboek van Zalk

21-06-1668 Roelof Jacob Jansen Vecaten

03-02-1689 Jacob Gerrit Jacobs
10-08-1690 Harmen Gerrit Jacobs
00-09-1692 Geertje Gerrit Jacobs
09-09-1694 Jan Gerrit Jacobs
25-02-1700 Willem Gerrit Jacobs
12-02-1702 Geertien Gerrit Jacobs

Lidmatenboek Zalk
1691 Aaltjen ? Harmens vr. Gerrit Jacobs
1693 Aaltje Harmens vr. van Gerrit Jacobs obiit
Harm ook bedankt!

BERICHT 3

Is hij dezelfde als onderstaande?

f237 dd.09-04-1673
Gesubstitueerde Richter Johannes Noortbergh.
Erschenen zijn Roelof Hendrix, Hendrik Derks Possien, Albert Jans en Jan Herms als momberen van de onmondige kinderen van zal: Jacob Jans, en bekenden in een erfkoop, gecedeerd en getransporteerd te hebben voor een welbetaalde somme van 440 car.gl., aan Evert Geerts en zijn huisvrouw Annegijn Hendriks en hun erfgen. zeker huis gelegen in Vecaten, met een berg en alles wat in dezelve aard-, muur-, paal- en nagelvast is of bevonden word, alsmede het houtgewas en de aankleef van doen, zoals het van wijlen Jacob Jans bewoond is en dat met de recht en gerechtigheid daartoe behorende.
Keurnoten Jacob Hendriks en Benjamin Noortbergh.
Gedaan binnen Sallik.
Dit is Roelof Hendrix eigen getrokken merk [handmerk 1].
Dit is Albert Jansz merk [handmerk2].
Hendrik Derksen, Jan Hermensen.

harm56
Berichten: 412
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door harm56 » 21 jul 2022, 22:33

Het vinden van de akte uit 1695, f137, 1695.05.11 was natuurlijk wel erg belangrijk

Lidmaten Zalk

beleidenis
1669 Griete Roelofs vrouw van Jacob Jansen in Vecaten

Erschenen zijn Roelof Hendrix, Hendrik Derks Possien, Albert Jans en Jan Herms als momberen van de onmondige kinderen van zal: Jacob Jans,

Zou zeggen dat Roelof Hendricks de vader is van Griete Roelofs, maar is het niet. Roelof Hendricks is burgermeester van Wilsum.

f530 dd.[datum niet leesbaar, waarschijnlijk 1680 of 1681]
Wij Engbert Hermsen en Jogem Heijmerigsen Schepenen in Wilsem, doen kond en betuigen dat voor ons zijn gekomen en erschenen de erfgenamen van zal: Roelof Henricks Cattenbelt en de erfgenamen van zal. Hermtien Geerts, met namen Henrick Cattenbelt, Jan Coenders, Claes Egbertsen, Jan ten Oever, Gerrit en Jan Jacobs, en Henderick Cattenbelt, van zal: Roelof Henricks zijnde, en van zal. Hermtien Geerts zijde Jogem Heijmerigh, Gerrit Roelofsen, Peter de Gijter als momb: over de kinderen van zal: Jacob Rijcksen, en Bijgien Henricksen voor haarzelf, welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan Berent Engbertsen en Beerte Gerrits en hun erfgenamen, een zeker huis, hof en land daartoe behorende, met zodanig recht en gerechtigheid en uitgangen van thinsen daartoe zijnde, zoals het in eigendomsrecht van genoemde Roeloff Henricks is gebruikt geweest, strekkende ten westen aan de rijncolck aan stad land, noordwaarts aan de weg, zuidwaarts de erfgen. van zal. Egbert Jansen, oostwaarts aan de scheitvoore, daarnaast bij 2/3 parten van een akker land op den Enck, waarvan de stad Wilsem het 1/3 part van toekomt, en dat voor een welbetaalde somme penningen.
Gerrit J: Noorel Secret.

[transcriptie Peter Klunder]

Roelof Hendricks is waarschijnlijk een broer van Geertjen Hendricks de eerste echtgenoot van Jacob Jansen.

Jacob Jansen, geb. omstr. 1635, † vóór april 1673, tr. 1e Geertien Hendricks, † vóór april 1667; tr. 2e Grietje Roelofs.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Jacobs.

2. Gerrit Jacobs, geb. omstr. 1660, tr. Aeltjen Herms.

3. Jennigjen Jacobs.

Uit het tweede huwelijk:

4. Roelof Jacobs, ged. Sallick 21 juni 1668, tr. Fennigje Herms.

5. Grietjen Jacobs, geb. omstr. 1670, tr. Derck Hendricks.


Deze wilde ik nog even kwijt

22-12-1675 Arentjen vulgo Rouwentwijg Harmen s Herenbroek

Komt de voornaam Arentje uit de familie van Aeltje Herms. Harmen Rouwentwijg op 's Heerenbroek.

Harm

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 21 jul 2022, 23:09

ZALK DL 13 f53 dd.18-03-1658
Schultis Gerhardt Noortbergh.
Erschenen zijn Wigbelt Hendricks en Hermtien Gerrijts eheluiden, en bekenden om een welbetaalde somme penn: te hebben gecedeerd en getransporteerd aan Jacob Jans en Geertien Hendricks eheluiden, hun huis, berg en holtgewas, staande op de heer van Zallicks grond in Vecaten, zoals datzelve door henzelf gebruikt is geworden, met recht en gerechtigheid daartoe behorende.
Keurnoten Jan Jansen en Tonijs Jans.
Gedaan binnen Zallick.

Dat huis wordt dus verkocht

ZALK f237 dd.09-04-1673
Gesubstitueerde Richter Johannes Noortbergh.
Erschenen zijn Roelof Hendrix, Hendrik Derks Possien, Albert Jans en Jan Herms als momberen van de onmondige kinderen van zal: Jacob Jans, en bekenden in een erfkoop, gecedeerd en getransporteerd te hebben voor een welbetaalde somme van 440 car.gl., aan Evert Geerts en zijn huisvrouw Annegijn Hendriks en hun erfgen. zeker huis gelegen in Vecaten, met een berg en alles wat in dezelve aard-, muur-, paal- en nagelvast is of bevonden word, alsmede het houtgewas en de aankleef van doen, zoals het van wijlen Jacob Jans bewoond is en dat met de recht en gerechtigheid daartoe behorende.
Keurnoten Jacob Hendriks en Benjamin Noortbergh.
Gedaan binnen Sallik.
Dit is Roelof Hendrix eigen getrokken merk [handmerk 1].
Dit is Albert Jansz merk [handmerk2].
Hendrik Derksen, Jan Hermensen.

Was Geertien Hendriks soms eerder getrouwd en wel met Berent Derks uit 's Herenbroek?

Iig - conclusie; zouden deze de ouders zijn van Arentien / Annegien Gerrits
- en niet behorende bij Schrotenboer.
Accoord?

ria jongman
Berichten: 981
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door ria jongman » 22 jul 2022, 13:47

ria jongman schreef:
21 jul 2022, 23:09

Iig - conclusie; zouden deze de ouders zijn van Arentien / Annegien Gerrits
- en niet behorende bij Schrotenboer.
Accoord?
Ik mis wel een doop Arentien - als d.v. deze Jacob.
Uberhaupt de naam Arent in deze lijn.

Het is dus nog niet duidelijk.

Janny Lalkens
Berichten: 2193
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Janny Lalkens » 22 jul 2022, 15:10

Precies, ik kon ook geen gedoopte Annegien of Arentien Gerrits binnen dit gezin vinden. Maar toch vind ik dat we dit onderzoek wel goed doen. Ik zou niet weten hoe we het totaal anders zouden moeten aanpakken. Of we hebben te weinig bronnen, óf we gaan haar nog vinden! De kans dat we haar kunnen koppelen aan Jacob Gerrits in Schelle schat ik laag in.

Al doende mis ik via deze Annigje/Arentje Gerrits wát voor lijntje dan ook naar de Jacob Gerrits in Schelle, die daar als getrouwd man van Fennigje Willems Bosch in ieder geval van 1717 ( jaar dat hij trouwde) tot 1733 ( sterfjaar) woonde.

Een paar opmerkingen uit Hoofdgeld 1723 te Schelle:

Jacob Gerrit is één van de beide gesworens. Hij moet een eed afleggen dat hij eerlijk de inwoners van Schelle zal opgeven. Hij geeft voor wat betreft zijn eigen huishouding 4 personen op, vanaf 17 jaar.

Als laatste laat hij van Schelle noteren: Arent Peters. Ook 4 personen. " en bij de selve 2 die geen seventien jaer souden sijn. "

Daarna volgt en daar gaat het me om: "Een oude vrou van 60 jare bij Jacob Gerrits , die in veele jaren niet heeft gegen"
[ Dat laatste moet "gegeven"zijn. J.L.]

Wie zijn die 4 personen daar bij Jacob Gerrits? Twee ervan zijn Jacob zelf en zijn vrouw Fennigje Willems.

Was Jacob Gerrits in mei 17 17 ingetrouwd bij Lambert Berents van Keulen en Elizabeth Abrahams? Lambert als zijnde de 3e man van Elizabeth Abrahams. Lambert werd in aug. 1717 begraven. En op 4 febr. 1728 werd Elizabeth Abrahams, de moeder van Fennigje Willems, begraven. Zij trad in 1678 in het huwelijk met Remmelt Willems Bosch. Als ze toen ongeveer 20 was, is ze geboren in ongeveer 1658 en kan ze in 1723 65 jaar of ouder zijn geweest. Ook als Elizabeth nummer 3 was van de 4, wie is die 4e? Een personeelslid? Twee personeelsleden, bijv. dat Jacob al bij voorbaat de oude vrouw eraf heeft gehaald? Of een inwonende schoonmoeder en moeder van Jacob Gerrits?? Hier krijgen we denk ik geen antwoord op.

Woont er mogelijk nog een broer of zus , ongehuwd, van Fennigje Willems bij hen in in 1723? Dat zou dan Remmelt, Herman, Gerrit of Jennegien Willems kunnen zijn. Die heb ik nog niet verder bekeken. Eventueel kan Jacob Gerrits ook nog bij iemand hiervan voogd geweest zijn, als dat nodig was. Dat 1 van deze 4 de partner verloor en een voogd nodig had.

Fennigje haar zusje Geesje Willems was in 1721 met Gerrit Gerrits getrouwd en ze woonden op de Venusboerderij op de grens van Schelle met Spoolde. Onder Schelle staat in 1723 Gerrit Gerrits en met een ander handschrift staat daar Schroten achter. ik zie o.a. aan de letter R dat het een andere manier van verbinden van de R is met wat daarna komt. Deze Gerrit Gerrits staat genoteerd met 2 volwassenen, hijzelf en Geesje dus. Daar geen Elizabeth in huis.

En dan staat er in Hoofdgeld Schelle ook nog een Hendrik Gerrits met 2 volwassenen genoteerd. Dit hoeft niet de gezochte voogd van vaderszijde van Geesje Willems en Gerrit Gerrits hun kunderen te zijn , maar ik weet niets van deze Hendrik Gerrits, dus dat ligt open.

Janny Lalkens
Berichten: 2193
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door Janny Lalkens » 22 jul 2022, 15:18

Bericht 2.
De oudste broer van Fennigje Willems en Geesje Willems is Remmelt, die van 1679 tot 1741 leefde. Ik vermoed dat hij herbergier/boer was in de Kikvorsch.

harm56
Berichten: 412
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst

Bericht door harm56 » 22 jul 2022, 17:10

Was Geertien Hendriks soms eerder getrouwd en wel met Berent Derks uit 's Herenbroek?
Blz. 94, 1650.02.13
Berent Dercks en Geertien Henricx woonachtig op 's Heerenbroek
Berent Dercks weduwnaar zal: Jenneken Tonnis, twee onmondige kinderen Tonnis en Derck Berents
Bewijs op 19.02.1642 gedaan, voogden Egbert Jansen en Jan Lieferts.

15-02-1642
Berent Dercksen Derck Jansen N.S. tot Assendorp, ende
Geertijn Henrijcks Henrijck Snel in den Vos N.W.

Het lijkt er op dat door Roelof Hendricks en Jan en Gerrit Jacobs als erfgenamen van Roelof Hendricks, Geertien Hendricks eerder uit Wilsum afkomstig is.

Harm

Plaats reactie