Cattenbelt

Alles wat met genealogie te maken heeft.
harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Cattenbelt

Bericht door harm56 » 24 jul 2022, 14:55

Verplaatst van "van Keulen en Everts"

Roelof Hendricks Cattenbelt is voogd over de onmondige kinderen van Geertjen Hendricks (x Jacob Jansen). De twee nog levende zonen van Geertjen Hendricks behoren bij de erfgenamen van Roelof Hendricks Cattenbelt.


Geertien Hendricks, † vóór april 1667, tr. Jacob Jansen, geb. omstr. 1635, † vóór april 1673, zn. van Jan; hij hertr. (ondertr. omstr. april) 1667 Grietje Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobs.

2. Gerrit Jacobs, geb. omstr. 1660, tr. Aeltjen Herms.

3. Geesjen, ged. Sallick 27 juli 1662, begr. ald. 17 juli 1666.

4. Jennigjen Jacobs.

Wanneer ik naar de namen van de kinderen kijk is de naam Gerrit vreemd, Mijn gedachte is Geertien Hendricks als weduwe van een Gerrit NN ca. 1657 getrouwd met Jacob Jansen?
Ook vreemd vond ik dat Roelof Hendricks Cattenbelt ca. 1640 trouwt en Geertien Hendricks ca. 1657.
Henrick Cattenbelt, Jan Coenders, Claes Egbertsen, Jan ten Oever, Gerrit en Jan Jacobs, en Henderick Cattenbelt, van zal: Roelof Henricks zijnde
2 maal een Hendrick Cattenbelt in 1680.

f504 dd.20-12-1676
Wij Engbert Hermsen en Jogem Heijmerighs als Schepenen in Wilsem, doen kond en betuigen dat voor ons is erschenen in eigen persoon gezondes lijves de E. Roeloff Hendericksen Cattenbelt, geassisteerd met Gerrt J: Noorell als zijn momber, en heeft zijn testaeìment gemaakt. Ten eerste geeft hij eens na zijn dood uit zijn nalatenschap aan de kerk te Wilsem 12 car.gl. en de armen ook 12 car.gl. Voorts geeft hij aan zijn broeder Gerrtiììit Hendericks toe Wijhe vooruit zijn gerede goed de somme van 50 car.gl. zo hij langer als testateur leeft en anders niet. Zo mede geeft hij ook aan zijn nicht Jantien Roelofs of haar erfgen.,ì vooruit zijn goed mede 50 car.gl. Daarna stelt hij tot zijn universele erfgenamen zijn naaste bloedverwanten ten zijnen zijde, te weten zijn broeders en zusters kinderen, hoofd voor hoofd. Voorts revoceert hij al zijn vorige testamentaire dispositien hiervoor gemaakt.
Gerrit J: Noorel

[Transcriptie Peter Klunder]


Ik ben totaal niet bekend met R. A. Wijhe of Dalfsen, wanneer we hier moeten zoeken, zal het helemaal van jouw afhangen Ria.

Harm

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 24 jul 2022, 14:58

Direct maar een eerste reactie.

Jenneken Martens woont ca. 1627 al dicht bij Veecaten. [wijziging iets verder weg]

09-04-1627, Zwolle
Gerrijt Berents Berent Willems n.s. en
Janneken Martens n.w. van s. Henrick Dercks beijde tot Westerholte [Volgens bericht van Ria Wechterholt]

Harm
Laatst gewijzigd door harm56 op 26 jul 2022, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 24 jul 2022, 15:22

Wanneer ik naar de namen van de kinderen kijk is de naam Gerrit vreemd, Mijn gedachte is Geertien Hendricks als weduwe van een Gerrit NN ca. 1657 getrouwd met Jacob Jansen?
Er zijn nog twee mogelijkheden
eerste, de broer Gerrit Hendricks [lijkt me erg onwaarschijnlijk voor een eerste of tweede kind].
tweede, de stiefvader is vernoemd.

Harm

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 24 jul 2022, 16:12

Sorry, foutje
Laatst gewijzigd door ria jongman op 25 jul 2022, 21:42, 2 keer totaal gewijzigd.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 24 jul 2022, 19:49

Ik kan in Wijhe geen aansluiting vinden op een broer Gerrit Hendriks als zijnde een Kattenbelt. Ook niet met een zoon Hendrik.
Maar .. via de dochter van Steven Kattenbelt heb ik wel een erfgenaam gevonden die dezelfde naam draagt als de man waarmee die dochter is getrouwd. Namelijk de erfgenaam Claas Egberts. De 2e man van Wobbigien Stevens, waarover dus de stiefvader werd Jacob Willems Gansepanne.
Wobbigien trouwt 1e met Hermen Lamberts Dijk. Zowel Wobbigien als Claas leven nog in 1716 in Dalfsen.
zie akte hieronder

Als Geertien dus de zus is van Roelof Hendriks en Gerrit Hendriks dan zal ze geboren zijn voor 1624.Want dan hertr de wed van Hendrik Cattenbelt alias Bergkamp.
En is ze vermoedelijk wel eerder is getrouwd met ene Gerrit.
Laatst gewijzigd door ria jongman op 25 jul 2022, 21:51, 3 keer totaal gewijzigd.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 25 jul 2022, 11:10

bericht 2

Ene Jan Coenderts komt voor in Wijhe, wonende op het Wolgers en getrouwd met Willemtjen Jacobs.
Dit is Herxen
Jan is de broer van Arent Coenderts en beide zijn de broers van Cornelis Coenderts die met Hendrikje Roeberts was getrouwd én die bij Remmelt Willems een testament laat maken.
Janny Lalkens wel bekend.
Laatst gewijzigd door ria jongman op 25 jul 2022, 21:42, 2 keer totaal gewijzigd.

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 25 jul 2022, 15:03

[eerder geplaatst in de discussie "van Keulen en Everts - afkomstig van Haerst]

f530 dd.[datum niet leesbaar, waarschijnlijk 1680 of 1681]
Wij Engbert Hermsen en Jogem Heijmerigsen Schepenen in Wilsem, doen kond en betuigen dat voor ons zijn gekomen en erschenen de erfgenamen van zal: Roelof Henricks Cattenbelt en de erfgenamen van zal. Hermtien Geerts, met namen Henrick Cattenbelt, Jan Coenders, Claes Egbertsen, Jan ten Oever, Gerrit en Jan Jacobs, en Henderick Cattenbelt, van zal: Roelof Henricks zijnde, en van zal. Hermtien Geerts zijde Jogem Heijmerigh, Gerrit Roelofsen, Peter de Gijter als momb: over de kinderen van zal: Jacob Rijcksen, en Bijgien Henricksen voor haarzelf, welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan Berent Engbertsen en Beerte Gerrits en hun erfgenamen, een zeker huis, hof en land daartoe behorende, met zodanig recht en gerechtigheid en uitgangen van thinsen daartoe zijnde, zoals het in eigendomsrecht van genoemde Roeloff Henricks is gebruikt geweest, strekkende ten westen aan de rijncolck aan stad land, noordwaarts aan de weg, zuidwaarts de erfgen. van zal. Egbert Jansen, oostwaarts aan de scheitvoore, daarnaast bij 2/3 parten van een akker land op den Enck, waarvan de stad Wilsem het 1/3 part van toekomt, en dat voor een welbetaalde somme penningen.
Gerrit J: Noorel Secret.

[transcriptie Peter Klunder]

[Deze akte uit R. A. Wilsum deel 1 hier nogmaals volledig neer gezet.

Harm

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 25 jul 2022, 19:11

Ik heb dus geprobeerd de erfgenamen van zijn kant te lokaliseren en daaruit blijkt dat er 2 namen bij zijn als mannen bij 2 dochters behoren van de Gansepanne, waarop Steven Hendriks Kattenbelt dus boerde.
Als je daarbij de namen Jan en Gerrit Jacobs rekent, dan heb je al 4 erfgenamen van Roelof Hendriks zijn kant.
Roelof heeft dan in ieder geval 3 zussen, met nakomelingen die dan nog leven.

Jan ten Oever kan ik [nog] niet plaatsen.

1e Hendrik Kattenbelt - zal de zoon Hendrik van Gerrit Hendriks de broer van Roelof zijn
2e Henderick Kattenbelt - de zoon van Marten Kattenbelt, de broer van Roelof
Laatst gewijzigd door ria jongman op 25 jul 2022, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 25 jul 2022, 21:46

harm56 schreef:
24 jul 2022, 14:58
Direct maar een eerste reactie.

Jenneken Martens woont ca. 1627 al dicht bij Veecaten.

09-04-1627, Zwolle
Gerrijt Berents Berent Willems n.s. en
Janneken Martens n.w. van s. Henrick Dercks beijde tot Westerholte

Harm
Dit moet Wegterholt zijn.

Wijhe invnr 2
f344 - 16 jan 1630 - Pieter van Sonsbeeck, Schultz tot Wijhe.
Gerichtskeurnoten Johan Bruininck en Albert Mensen.
[op een open verzegelde brief].
Binnen Zwolle / alwaar de Schultz de aarde vergund is / zijn persoonlijk in het Gericht gecompareerd en verschenen Gerrit Berentz en zijn huisvrouw Janneken Marthenss, hij als haar man en momber, en Steven Hendrixen in de Gansepanne tot Lente en Marthen Hendrixen, burger tot Zwolle, de rato caverende voor hun respectievelijke huisvrouwen [niet genoemd], verder Steven Dercksen als momber van de onmondige kinderen van Hendrick Dercksen Cattenbelt. Welke voorschreven comparanten, als respectievelijke erfgenamen van zaliger Cattenbelt voornoemd, verklaren bij openbare opslag en de "keersen vuijtganck" verkocht te hebben, en te verkopen krachtens dezes, aan "den Erenfesten" David Scholier, burgemeester van de stad Deventer en zijn huisvrouw Joffer Haijken Scharfs en hun erfgenamen een ze-ker stuk land, genoemd het Doorslach, gelegen in het kerspel Wije in de buurtschap Wechterholte, aan de noordzijde gelandet aan 't Gagell en zuidwaarts aan den Duijteler [west- en oostwaarts zijn niet vermeld], met zijn oude en nieuwe toebehoor, recht en gerech¬tig¬heid, zijnde een vrij eigenlijk goed, vrij van tienden, dijken en dammen, uitgezonderd een eindje wetering bij den Elshof gelegen, mede bezwaard met 200 daalders kapitaal volgens zegel en brieven, die daarvan zijn, welke penningen tot laste van de koper staan, en dat voor een somma van penningen, waarvoor de respectieve¬lijke ver¬kopers de koper bedanken voor de goede en volledige beta¬ling. En hij heeft hiervan in de voorschreven kwaliteit gerichte¬lijk cessie en transport gedaan tot erf-eigendommelijke possessie van de ge-noemde koper, zijn huisvrouw en hun erfgenamen, en hij belooft deze erfkoop te staan wachten en te waren op en tegen al degenen, die dit rechte komen willen en pro evictione te caveren, zoals dit volgens het Landrecht van Overissel behoort, alles buiten kosten, hinder en schaden van de genoemde burgemeester en zijn huisvrouw en hun erfgenamen.
(De Schults heeft zij zegel hier aan gehangen en ondertekend, en tot meerdere ratificatie heeft de Ed. Johan Huijerninck op ver-zoek van de verkopers voornoemd / aangezien zij geen zegel gebruiken / zijn zegel hier aan gehangen).


HERTROUW 2e man van de wed. Cattenbelt

1638-09-18 - [getrouwd] den 18 7br. 1638 - Gerrit Berents op de Berchkamp in de buirschap van Westenholte [=Wegterholt RvB] ende Eefse Henricx op den Duijvelaer uijt het kerspel van Dalfsen - sijn bij ons met attestatie van Wijhe getrout - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 722, f74.

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 25 jul 2022, 21:48

bericht 2

Dalfsen deel 3 f128-f128v
Anno 1643 den 6e febraurij
coram Richter Alb: Albers
Cornoten Anth: van Beverfoerde, .... Werners
Erschenen Jacob Willemsen Gansepanne te Lente als vader en voocht van sijne onmondige kinderen geprocreert bij Geessien Henricx sijn zalige huisvrouwe en, also hij Gansepanne nu weder in den echten staet getreden is met Mechteltien Willems, so heeft hij over de vores onmondige kinderen, mit namen Willemtien Jacobs, bij hem en sijn zall: huisvrou Geessien vores geprocreert tot mombers genomineert Marten Cattenbelt en Albert Gerrits, en over t'onmondige kint Wibbichien Stevens, sijn zall: huisvrouwen voorkint bij zall. Steven Henricx geprocreert, tot momberen genomineert en vant Gerichte neffens de vores mombers, daer toe geauthoriseert Marten Cattenbelt vors ock, en Gerrit inden Hagen, met welcke momberen de vores Jacob Gansepanne van derselve twee onmondige kinderen zall. moeders nagelatene goederen offte Erfenisse, Erfuitinge gedaen hebbende, avercommen en veraccordeert zijn, als dat de voores. Gansepan an de vores mombers tot behoef van de twee onmondige kinderen sal uthreiken en betalen de summa van eens twaalf hondert en viftich gulden, het stucke van twintich stuver met welcke penn: de kinderen af sullen staen van haer moederlijke angestorven roerende en onroerende goederen, en daerenboven sal de vores Gansepan de kinderen in cledinge en redinge onderholden, tot dat sij tot haer vier tien jaeren sullen gecomen wesen, waerentegens de vores Gansepan ock soo lange de renthen of vruchten van de vores twaalfhondert en viftich gl. sal genieten en bij aldien de vrunden van Wibbichien Stevens geraden vunden t'selve van Gansepan (: des kindes stiefvader :) na sich te nomen, so sal den vores Gansepan geholden zijn vores kints beloofde en angestorven goederen ... den vores ..... mombers vant voors. kin.... ..... ......... mede de vores Gansepan soo twee v....... kinderen wanneer sie totten houwlijcken .......... uth hebben, also met kiste, een bedde ........ mitsgaders rocken en cledingen, als een huis.... dochter toebehoort. Noch sal vors: Gansepan an sijn stiefdochter Wobbichien Stevens, als tot sijne mindige jaeren gecomen sal sijn, uthkieren twintich daler van haer vaderlijke Erffenis in plaatse van haar uthsettinge, en bij aldien Wobbichien quame te overlijden, eer sij tot haer mondige jaeren waer gecomen, so sal de vores Gansepan van de vores twintich daler untslagen sijn. Noch sall de vores: Wobbichien genieten het silvere gordel van haer zall: moeder, waerentegens Willemken Jacobs genieten sal de silveren kleerhaecke en so veele deselve cleerhake in weerdije minder is, als het vores gordel, sal gesuppleert worden uth het vores: angestorven goet, waermede dat de vores kinder van haer moederlijcke angestorven goederen ten eenemael erflijck affgescheiden sullen sijn en blijven. Tot nacominge van desen verbindet en verhijpotiseert Gansepan vores sijne tegenwoordige hebbende en eijgende roerende en onroerende goederen.
Alles sonder argelist.

HIER HOORT BIJ
1659-04-19 - Deze volgende sijn met attestatie van elders aangekomen, alhier getrouwt - Harmen Lamberts, wed. te Lenthe, en Wobbichjen Stevenss, j.d. op de Gansepanne, sijn bij ons getrout den 19 April 1659 - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 724, 346.
1663-03-28 - 28 Martii (1663) - Klaas Egberts i.g. te Berkmen, en Wobbeghjen Stevens, Hermen Dijks n.w. te Lente - procl. gaan te Dalfsen - gegeven attestatie gegeven om te Dalfsen [doorgestreept is: Heijno] te trouwen - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 724, f176.

Plaats reactie