Cattenbelt

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 27 jul 2022, 11:21

bericht 3

Overzicht - aansluitend op de gegevens in bericht 2

Geessien Henricx was getrouwd met Steven Henricx Kattenbelt
uit dit huwelijk: dochter Wibbegjen Stevens
Voogden: Marten Cattenbeld en
* Gerrit [Lamberts] in de Hagen[x Hendrikje Jansen wed Hendrik STevens, 2e Hendrikje Carssen ]

Zwolle 20-03-1637 Jacob Willems, Willem Jacobsen s. tot Barckum en
Geesien Henricx, Steven Henricx n.w. in Lente

uit dit huwelijk: dochter Willemtien Jacobs[ X Jan Coenders op ‘t Wolgers - wordt Schultink]
Voogden: Albert Gerrits en Marten Cattenbeld


Voogd
02-06-1622 Albert Gerridts, Gerriet Albers s. ende
Trintgen Willems, Willem Jacobs d. beide woenende tot Harst

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 27 jul 2022, 12:23

Ria ik begrijp de volgende akte niet.

f264 - 10 aug 1715 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Wolbert Meijer en Berent Langkamp.
In het Gericht zijn verschenen Jan Rutgers van Marle en Gerrit Lamberts, beiden als cessionarissen van Lambert Jansen, en in de kwaliteit als mombers over Elsjen Peters, en tenslotte als gevolmachtigden van Jan Herms voor hem zelf en qqa., Jacob Peters mede voor hem zelf en qqa., Gosen Jacobs, Philips Krips, de laatste voor hem zelf en qqa., nog Willem Gerrits, mede voor zich zelf en qqa., en tenslotte Jan Rietberg, als cessionaris van Greve Melchers, allen tesamen erfgenamen van wijlen Jan Berents en Jannegijn Wibbelts in de Nieuwe Kroone op s' Heerenbroek

In "Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam" wordt dit gezien als het verwerven van de Kroone door Jan Egberts Rietberg.

Ook begrijp ik Gerrit [Lamberts] in de Hagen niet, relatie met Hogebeen, Berent Jansen Wint, of Jan Berents

Gerrit in de Hagen [1643]

Gerrit Lambers [1711] en Berent Jansen Wint

Berent Jans Wint was overleden kleiner 1671

20 april 1667

Berent Jans wed: te Vekaten en
Hendrickjen Hendricx j.d. te Berchmen
procl: gaan te Sallick
attest gegeven om te Sallick te trouwen

10-10-1671
Jan Lamberts te Berckem j.m. en
Hendrickin Handricks in Veekaeten weduwe
proklemattsie gaen te Salck

Machtelt Berent was getrouwd met Jan Rutgers van Marle, overleden voor september 1707, Jan Rutgers van Marle hertrouwt de moeder van Berent Martens, ook een Geertien Hendricks weduwe van Marten Jans.

Harm

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 27 jul 2022, 15:38

Ik begrijp jou weer niet, Harm
Dit is toch een hele andere zoekactie ?
En wat is de doelstelling van de vragen, wat beoog je eigenlijk hiermee?

Jan Egberts Rietberg zijn afstamming is duidelijk.

Jan Berents op de Crone is getrouwd met de zus van Jacob Peters

f2 - 18 juni 1712 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Wolter Willems en Henrick Evers.
In het Gericht is verschenen Jacob Peters op s' Herenbroeck, weduwnaar van Willemtien Wighbelts. Hij heeft over zijn onmondig kind Elsien Peters, bij zijn voornoemde huisvrouw zaliger in echte geprocreerd, tot mombers verzocht Jan Berens, aangehuwde oom van moeders zijde, en Gerrit Lambers, als naberman [= buurman]. Waarvan de eerste Jan Berens ziek is, zo is de tweede Gerrit Lambers in het Gericht gecompareerd en hij heeft deze momberschap voor hem zelf en mede uit naam van Jan Berens voor deze bij handtasting aangenomen.
Waarna hij comparant aan zijn voornoemde dochter erfuiting heeft gedaan en aan deze voor haar zaliger moeders goed bewezen een pond groot of zes Caroli gulden, en de linnen en wollen kleren van de moeder, en een stukje doek van 30 enkele ellen, aan haar uit te keren als zij 18 jaren oud geworden zal zijn. Hij belooft zijn dochter tot die tijd toe in kost en kleren te zullen onderhouden en ondertussen lezen, schrijven en naaien te laten leren na behoren. Waarmee hij comparant verklaarde een oprechte en "sincere" erfuiting aan zijn voornoemde dochter te hebben gedaan, waarvoor hij verbindt zijn persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist. - Jusjurandum per tutores remissum est

Deze Gerrit Lamberts is dus de buurman.
En na het overlijden van Jan Berents wordt Jan Rutgers ook als buurman voogd.Over Elsje dus.
De nicht van Jan Berents op de Crone

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 27 jul 2022, 19:06

bericht 2

Gerrit Lamberts in de Hage is weer de broer van Berent Lamberts de vader van Jan Berents in de Krone.
Gerrit en Berent zijn zonen van Lambert Ammerveld.

WIJHE
stamvader Hendrik Lamberts Ammerveld
kinderen:
1. dochter Lijsebeth x Teunis Jansen op de Horst in Raalte
2. dochter Jenneken Hendriks x Jan Berents te Hattem
3. zoon Lambert Hendrik Ammervelde x Albertien Jansen
Uit dit huwelijk :
1. Gerrit Lamberts woont te Lenthe in de Haegen x Hendrikje Jansen wed Hendrik Stevens 2e Hendrikje Carssen
2. Frederik Lamberts wordt Bruggeman x Hermken Jansen d.v. Jan Suitberg
3. Jenneken Lamberts x Jan Berents ; zij is overleden voor 1744 en heeft een zoon genaamd Hermen Jans
4. Aaltien Lamberts x Jan Everts
5. Petertien Lamberts x Hendrik Everts op Noortberg – zij ovl. voor 1637 – zoon Evert en dochter Jenken
6. Jan Lamberts x NN
7. *Berent Lamberts ovl. voor 21-08-1655 x Jenneken Tonissen uit Raalte – [zij hertr Jan van Besten* wordt Ammerveld]
Bron ORA Wijhe deel 4
f152 - 8 mei 1644, oude stijl

WIJHE deel 5 - f179 - Actum Wijhe, 21 aug 1655 - Scholtes [Peter van Sonsbeec¬ke].
Keurnoten de E. rentmr. Bitter Dapper en Gerrijt Henricksen Henge-velde.
In het Gericht is gecompareerd Jennichjen Tonnissen, weduwe van wijlen zaliger Berent Lamberts op Amervelde [Ammervelde], hierbij geassisteerd door haar oom Willem Jansen op 't Velthuijs. De voorschreven weduwe en moeder van haar 4 kinderen (Jan Berents, Tonnis, nog Tonnis [!] en Henrick Berents), bij zaliger Berent Lambertsen in het huwelijk verwekt, heeft met believen van de bestevader van de kinderen Lambert Hendericx tot mombers gesteld de oom Gerrijt Lamberts te Lente in den Haegen [dit is een gebied onder Dalfsen, niet ver van Heino] en Jan Berentsen Muller. Beiden nemen met handtasting onder ede deze momberschap aan.

uit 2e huwelijk met Jan van Besten Rietberg [* wordt Ammerveld]
Berentje - volgens doopboek Raalte
Jan Herms Rietberg - vlgs aktes
Egbert Jans Rietberg - vlgs aktes


Zalk
1687, aangenomen op eigen belijdenis Willemtjen Wibbelts
18-10-1691: Jennegje Wibbels en Willemtje Wibbels na elkaar genoemd, beiden in ’s Heerenbroek
1692 Paasfeest: aangenomen: Jan Berents eigentlik wonende in 's Herenbroek

ZWK f478 - 21 mei 1712 - Richter Wilhelm Vriesen.

Rechterlijk Archief Zwollerkerspel, RA001-00700 (twistgedingstukken):
f287 [tussenliggende van boven afgescheurde bladzijde - geen datum - f286 en f289 is 13 aug. 1714].
[afgescheurd] " ... over geschreven Derck ten Hope gerichtsdienar uit hare name ter requisitien van Lupus [=Philip] Crepus en Jacob Peters en Jan Egberts Riedberg en Jan Herms in den Boxen en Gerrit Lambers op de bisschops weteringe als Momber van wijlen Jannetien Wibbelots susters kint met permissie van Mien Heer Scholtus van Zwolle ten fuis [bedoeld ws. huis] van Jan Egberts Riedberg op S Heerenbroeck geweest en daer verseegelt Ene Kaste soo wielen Jan Berents zaal[.] toekoemt in de Kroene op s Heerenbroeck en al daer door twee Nabers de kaste is bewaart [in de kant het volgende woord] ... weest uit name als boven die bewaerts Lueden Gerrit Willems in d oude Croene en jan jansen in de kamer in feekaten zijn aen gestelt uit namen als boven dese Vrienden de kast zoo lange hebben laten bewaaren tot het gerichte daer quam dat sij sagen dat het versegelt was doe de verseegelinge gedaan was uit naam van Lupus Crepus en Jacop peters en jan Egberts Riedbergh en door Haer order dat zij Lueden Hadde van jan Herms in de Boxen en Gerrit Lambers zoo gau als de kaste versegelt was door het gericht die bewaers lueden te ontslaan Gichte Mits Deesen Derck Ten Hoope Gerischts Dienar."

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 27 jul 2022, 22:46

Ria bedankt voor de uitleg.

Het is ook mijn fout, indertijd 2010 heb ik Rietberg ingevoerd vanaf de website Rietberg. In 2017 heb ik in studiezaal HCO "Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam" gefotografeerd. Normaal maak ik van iedere kwartierstaat ouder een map, maar van Egbert Jansen [op de Rietberg] en Jan van Besten [op Ammerveld] had ik niet. Probeer altijd het hele gezin van een voorouder in te voeren, maar van Jannigje Tonissen had ik het dus niet gedaan, wanneer ik de tekst in kolom 258 van boven genoemd artikel beter had bestudeerd, had ik ook begrepen wie "Gerrit in de Hagen" was.

Nu begrijp ik dat Egbert Jansen [op de Rietberg] een halfbroer is van Jan Berents in de Kroone en dus Jan Rietberg een neef.

De opmerking Jan Rietberg als cessionaris van Greve Melchers begrijp ik nog steeds niet.

cessionaris iemand die een schuldvordering, soms ook een ander recht of een zaak, overgedragen krijgt; partij die een eigendom of recht overgedragen krijgt

Heeft dit te maken, dat in 1715 de vader van Jan Rietberg nog leeft.!

Harm

Janny Lalkens
Berichten: 2203
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door Janny Lalkens » 30 jul 2022, 00:28

Harm schreef: " De opmerking Jan Rietberg als cessionaris van Greve Melchers begrijp ik nog steeds niet."

Jan Rientjes omschrijft Greve Melchers in zijn bewerking van ORA Zwk. als Griete Melchers.

In boek 616 oude nummering ORA ZWK :

" f45 - 5 feb 1707 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Derk Herms en Hermen Gerrits.
Aan het Gericht is verklaard, dat Derck Martens, momber van de kin­deren (Henrick en Jan Berens) van Berent Martens, was komen te over­lijden. Zo is na genomen informatie door het Gericht in diens plaats weer tot momber aangesteld Jan Martens, oom van vaders zij­de. Deze is in het Gericht gecompareerd en hij heeft deze momber­schap aangenomen. "

ria jongman
Berichten: 1172
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Cattenbelt

Bericht door ria jongman » 30 jul 2022, 11:43

Griete Melchers is gewoon erfgenaam. Waarschijnlijk ook een nicht.
En volgens mij van Jannigje als je het testament leest.

Rechterlijk Archief Zwollerkerspel, RA001-00616:
f478 - 21 mei 1712 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Wolter Willems en Berent Jans.
In het Gericht zijn verschenen Jan Berens in de Crone op s' Herenbroeck en zijn huisvrouw Jannechien Wighbelts, zij met Gerrit Lambers als momber in dezen geassisteerd. Zij maken een testament.
Ten eerste institueerden en nomineerden zij testateuren elkaar uit een zonderlinge conjugale affectie en toegenegenheid, de eerststervende de langstlevende, tot erfgenaam van al hun goederen, zo hebbende als toekomende, renten, actien, credieten, levende have, huisraad en huismans gereedschap, niets uitgezonderd, zoals zij deze respectievelijk met de dood zal komen te ontruimen en na te laten, om door de langstlevende al deze goederen in volledig eigendom bezeten te worden, deze zijn of haar leven lang te hebben en te behouden, en tot hun nooddruft zonder overgave van een inventaris te gebruiken, verminderen en vermeerderen, en daarmee hun leven lang te doen, zoals men met vrije eigenlijke goederen mag doen.
Stellende zij testateuren na hun beider overlijden een ieder zijn naaste "vrinden" ab intestato als dan in leven zijnde tot hun enigste en universele erfgenamen, om deze hun beider nalatenschap, of de dan overblijvende goederen, in twee egale porties te verdelen en daarvan aan iedere kant de helft te profiteren.
Zij testateuren legateren beiden tesamen na hun beider overlijden aan Griete Melchers een somma van 100 Caroli gulden, en aan Elsien Peters een somma van 200 Caroli gulden en alle linnen en wollen kleren van haar testatrice Jannechien Wighbelts, verder aan Jan Jansen, oudste zoon van Jan Herms in de Boxen een somma van 100 Caroli gulden en alle linnen en wollen kleren van hem testateur Jan Berens.
En dan nog ten laatste aan de Armen in Mastebroek ieder een ducaton, na hun beider dood aan dezen [deselve] te ontrichten en uit te keren.
- Doctor Otto Meuwsen, gerichtschrijver, zal voor de testateuren, die daartoe door dezen uitdrukkelijk is verzocht, mede tekenen en zegelen.

Het is al heel lang geleden dat dit stuk is gepubliceerd.
Geen laptop. Alles in het hco overschrijven en wat niet ter zake doende was, is inmiddels weggedaan.

Ik vraag me trouwens wel af waarom je wel hierover begint en niet reageert op de gegevens die ik van de erfgenamen Roelof Kattenbeld heb geplaatst.

harm56
Berichten: 413
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Cattenbelt

Bericht door harm56 » 30 jul 2022, 22:59

Aan de erfgenamen van Roelof Hendricks Cattenbelt kan ik niet zoveel aan toevoegen.

Ben de de link naar de Generale Index kwijt. Heb wel gezocht in de trouwboeken van Zwolle naar Marten Cattenbelt burger in Zwolle, maar zonder succes.

In ieder geval mooi dat er een verbinding zichtbaar is tussen Steven Hendricks Cattenbelt en Roelof Hendricks Cattenbelt en daarmee met Geertien Hendricks, moeder van Jan en Gerrit Jacobs. Steven Hendricks in de Gansepanne genoemd in de akte 16 jan. 1630 Wijhe en de onmondige kinderen met Steven Dercks als momber.

Het tweede huwelijk van Gerrit Berents op de Berchkamp, geeft aan dat Janneke Martens is overleden voor september 1638.

Mooi dat je de dochters van Jacob Willems Gansepanne hebt kunnen traceren. Willemtje Willems Snel, weduwe van Jan Geerts [op 't Blik] is de derde echtgenoot van Jacob Willems.

Nog even terug naar die akte 10 augustus 1715, blz. 264,
zoals die in het Forum zichtbaar is, is dit een onvolledige akte De erfgenamen hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd ten erfelijke profijt van Jan Egberts Rietberg en des zelfs huisvrouw, het huis op 's Heerenbroek de nieuwe Kroone genaamd enz.

In mijn bijdrage van 27 juli geef ik aan dat ik de tekst in kolom 258 beter had moeten lezen.

Van uit het testament van Jan Berents is duidelijk dat met Greve Melchers, Griete Melchers wordt bedoeld.

Harm

Egbert_
Berichten: 3337
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Cattenbelt

Bericht door Egbert_ » 31 jul 2022, 11:39

Uit het repertorium op de leenregisters van St. Lebuinus:
WIJHE. Wechterholte Nr. 245

Den Berchkamp, gelegen in 't Kerspell van Wije und buirschapp Wech-
terholte; item, een cotterstede, niet wij darvan op de Weteringe
gelegen, darop tegenwoirdich Gerrit Jochumssen woent; mitt noch denn
thienden aver een cotterstede, oick dairumtrint gelegen, gehieten
den Ruddenhoff, den schulten van Raelte tobehoirende.
N.B. Afgespleten van 242 en naderhand in 246 en 248

1606 november 5.
Hendrick Derxen Kattenbelt, gelijk mr. Johan van Appeldorn, se-'
cretaris van Deventer, als volmacht van Arnolt van Aeswijn, heer
van Ruwiel, is uitgegaan (dl. III, fol. 93v.)

1609 februari 25.
Derck Henrixen Kattenbelt verktrijgt consent om de katerstede voor
325 goudguldens aan Aernt Hermanssen te Wijhe in pandschap te ge-
ven (dl. III, fol. 108v).
WIJHE. Wechterholte Nr. 246

't Leengoet, den Berchcamp gehieten, in de kerspel van Wijhe ende
buyrschap Wechterholt gelegen.
N.B. Afgespleten van 245 en naderhand hieruit 247

1623 april 15.
Hendririck Derixen en zijn vrouw Jenneken Martenssen verkrijgen
consent om ten behoeve van Gerrit Brandernberch, burgemeester
te Swolle, een jaarlijkse rente van 12 goudgulden te vestigen
(dl. IV pag. 5)

1626 april 18.
Jenneke Martens, weduwe van Henrick Derixen, stelt tot hulder
Arent Hermsen (dl. IV, pag 33)

1639 april 3.
Marten Henrixen Cattenbelt, schoenmaker te Swolle, na de dood van zijn vader Henrick Derixen Cattenbeldt (dl. IV, fol. 186v)

1655 februari 2.
Dr. Emanuel van Twenhuysen, als volmacht van Marten Henrixen
Cattenbelt en zijn vrouw Elsjen Jansen, verkrijgt consent om
ten behoeve van r. Cornelis van Twenhuyzen en zijn vrouw Joanna
Lebuina Greven een jaarlijkse rente van 72 caroligulden te
vestigen (dl. IV, fol. 325v).

1660 januari 25
Jochem de Baecke tot de Vellener, mede namen zijn vrouw Judith
van Laer, gelijk Marten Henrixen Cattenbelt en zijn vrouw Elsjen
Tangena zijn uitgegaan (dl. V, fol. 10)
WIJHE. Wechterholte Nr. 246

Ene caterstede, gelijck dieselve Schelle Roluff in 't gebruick ge-
had heeft, met recht und gerecticheit, dijckvrij ene van allea an-
deren beswaert, gelegen in den kerspel van Wije und buyrschap Wechter-
holt, ooswaert op de Nije Weteringe, suytwart ahn Soumans Mars,
westwaert ahn die Haselt und noertwert an den dijck, die nha Hasselt
giet. In 1687: "een caterstede op de Weteringe, genoemt den Bourhoff
...". In het repertorium: "Dese caterstede is voorheen genaamt ge-
weest Rudenhof."
N.B. Afgespleten van 245.

125 januari 8.
Arent Hermssen Buyrhoff en zijn vrouw Henrickien Janssen, ge-
lijk Jennenken Martenssen, weduwe van Henrick Derixen, met Stefen
Derixen als het momber, is uitgegaan (dl. IV, pat. 23).

1639 april 3.
Marten Henrixen Cattenbeltt, schoenmaker te Swolle, na de dood
van zijn vader Henrick Derixen Cattenbeldt (dl. IV, fol. 186v).

1687 februari 20.
Dr. Vriese, verkrijgt consent om het goed namens Henrik Cat-
tembelt en zijn vrouuw Eva van Voorst het goed voor 614 gulden
te verbinden ten behoeve van hun zwager en broer Wyer van Voorst
(del. V, fol. 130)
N.B. Afgelost op 24 maart 1701.

1701 maart 24.
Henrick Lurckeers, na opdracht door Jannes van Berckum, als
volmacht van Henrick Kattenbelt de oude en zijn vrouw Evan van
Voorst (dl. V, fol. 255v.).

1701 maart 24.
Henrick Lurckeers vestigt ten behoeve van Jannes van Berckum,
als volmacht van Joannes Cattenbelt, Martinus Johannes Katten-
belt, diens vrouw Margaretha Heyden, Pieter Kattenbelt en zijn
vrouw Maria Spaermakers, die mede optraden voor hun afwezige
broeder Hendrick Kattenbelt de jongen, alle wonende te Hoorn
(dl. V, fol. 256)
N.B.: bij Nr. 245, 1609 februari 25. Derck Henrixen Kattenbelt: zo staat het in het boek
Laatst gewijzigd door Egbert_ op 31 jul 2022, 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.

Egbert_
Berichten: 3337
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Cattenbelt

Bericht door Egbert_ » 31 jul 2022, 11:48

bericht 2

Erfgenaam Jan ten Oever is waarschijnlijk deze:
ria van bessen schreef:
19 apr 2021, 19:06
f100 - Eodem [24 mei 1679] - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Hermannus Holt en Arent Klaassen.
In het Gericht zijn verschenen Peter Klaassen, woonachtig ten Holten, verder Henrik Peters en Jantjen Willems, tutore marito, eheluiden, Jan ten Oever en Jantjen Peters, tutore marito, eheluiden. Zij verklaarden voor een somma van penningen, hun te danke voldaan en betaald, erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij verkopen, cederen en transporteren mitsdezen, aan Egbert Jansen tot Holten hun gerecht vierde part van zeven akkers bouwland, en nog het gerecht vierde part van 3 morgen weideland, samen gelegen in dit kerspel van Zwolle in de buurtschap Holten. Van welke beide percelen de erfgenamen van Willem Gerrits tot Holten de drie andere vierde parten toebehoren; zijnde vrij eigenlijk goed, maar [dog] bezwaard met een vierde part van 7 goudguldens jaarlijks; verder met zijn raad en onraad, recht en gerechtigheid daartoe behorende. Zij comparanten beloven de voorschreven percelen te wachten en te waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Henrik Queisen, gerichtschrijver, zal ter instantie van
.
Peter Claesen [Stuivenbelt] uit Haerst/Holten, zoon van Claes Jansen Wildeman, hertrouwde (Zwolle):
  • 11-06-1639 Peter Claesen wedenaer tot Haerst, ende
    Janneken Henrijcks Henrijck Dercksen N.D. tot Barkum
Uit dat huwelijk twee kinderen: Henrik Peters en Jantjen Peters.

De vader van Janneken Henrijcks, Henrijck Dercksen, zal dan Henrijck Dercksen Cattenbelt zijn.

Plaats reactie