1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 Nov 2022, 12:08

Trouwen Zwolle:
1683-02-17 Gerrit Wighers j.m., wonende in Langenholt, gaat in ondertrouw met Jannetien Warners (getrouwd op 11-03-1683)

Dopen Zwolle:
1683-12-06 Wycher Gerrits zoon van Gerrit Wijchers en zijn vrouw Annetie (Warners), wordt gedoop
1685-08-30 Styntie Gerrits dochter van Gerrit Wichers en zijn vrouw Jennetie Werners, wordt gedoopt
1689-03-05 Janna Gerrets dochter van Gerret Wichers en zijn vrouw Jennigjie Werners, wordt gedoopt
1691-08-02 Stijntje Gerrits dochter van Gerrit Wiggers en zijn vrouw Jannetje Werners, wordt gedoopt

Is er meer bekend over deze Gerrit Wighers X Jannetje Warners? Ik vind met name Jannetje Warners interessant in combinatie met 2x een doop Stijntje. Mogelijk is te achterhalen wie de ouders van deze Jannetje Warners zijn?

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 Nov 2022, 12:54

2.453. Stadsgericht Zwolle / buurschap Assendorp
Een acker lants, groot omtrent een half mudde gesaey, achter op den Assendorper Enck, aldernaest Jan Rotgers ter eenre ende de erfgenamen van dr. Buis ter andere sijden, gesproten uit het erve Nielsgoedt tot Assendorp in de vrijheyt van Swolle gelegen. In 1723: "... Egbert Roefman suydwaart, oostwaart dr. Buis erfgenamen, westwaart aan de Pirick ...". Afgespleten van nr. 451.

1702-11-11 (x:220) Gerryt Wychers, mede voor zijn vrouw Jannechjen Werners, wonende buiten de Sassenpoorte, na opdracht door Berent Gerrytsen Dumpel en diens vrouw Henrikjen Willems

1723-03-11 (xii:22v) Christina Gerrits onder hulderschap van haar man Gerrit Westervelt, gelijk haar ouders daarmee in 1702 werden beleend

1731-10-18 (xiii:96) Gerrit Westerveld en zijn vrouw Trijntien Gerrits vestigen ten behoeve van Derck Hermen van Mierlo een hypotheek van 600 gulden à 4% 's jaars

1738-04-10 (xiii:231) Berent Hoogenkamp na opdracht door Christina Gerrits, weduwe van Gerrit Westerveld, met Jan Croneman als haar voogd

1738-05-15 (xiii:233) Henderick Hackvoort en Jacob Doyer, als cessionarissen van Derck Hermen van Mierlo, verzoeken de in 1731 gevestigde hypotheek te royeren, die reeds op 16 september 1732 was afgelost

1770-02-26 (xv:83) Jacomina Mulders, weduwe van Berent Hogencamp, onder hulderschap van haar schoonkleinzoon Berent Overweg

1783-03-04 (xv:161v) De gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jacomina Mulders, weduwe van Berent Hogenkamp, Jan Edelin als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij wijlen Willemina van Ankum, Aleida van Ankum met haar man Berent Overweg en Berendina van Ankum [met haar man Christiaen Ruger]; tevens dragen zij gezamenlijk het goed op aan de ambtman ten behoeve van Berent Overweg
1711-04-18 Gerritt Eevers j.m., gaat in ondertrouw met Stijntien Gerrits j.d. sijn getuige de vaeder, haer getuige de moeder (huwelijk 12-05-1711)
1712-02-28 Gerrit Evertsz en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun dochter Geertruijdt dopen
1713-01-17 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun dochter Janna dopen
1714-09-23 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun dochter Geertruidt dopen
1717-01-22 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntie Gerrits laten hun dochter Janna dopen
1718-10-22 Gerrit Everts Westervelt zijn vrouw, nicht van de bruid is getuige bij de ondertrouw van Maria Lamberts
1722-01-11 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntie Gerrits laten hun zoon Evert dopen
1724-10-19 Gerrit Evers en zijn vrouw Styntie Gerrits laten hun zoon Evert dopen
1727-04-13 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun dochter Geertruyd dopen
1729-06-02 Gerrit Everts en zijn vrouw Stijntie Gerrits laten hun dochter Catrina dopen
1730-03-13 Gerrit Westerveld voor hem is een doodkist geleverd
1730-12-20 Gerrit Westervelt en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun dochter Everdina dopen
1732-06-08 Gerrit Westervelt en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun zoon Peeter dopen
1734-02-15 Gerrit Westervelt en zijn vrouw Stijntje Gerrits laten hun zoon Peeter dopen
1738-01-24 Gerrit Westervelt en zijn vrouw Stientien Gerrits laten hun zoon Geerlig dopen
1738-03-14 Gerrit Westervelt is begraven op het Bergkloosterkerkhof

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 Nov 2022, 13:11

Dit lijken de ouders van Gerrit Wighers te zijn:
2.432. Stadsgericht Zwolle / buurschap Assendorp
Eenen acker landes aen 't Pyricksbluck hecke achter op den Assendarper Enck by de santcuyle, aldernaest joncker van Heerde ter eenre ende secretaris Joannes Buis ter andere syden, gehoorende onder Neelsgoet in Assendarp, in de stadtvryheyt van Swoll gelegen, vry van onraet, vermits deselve onraet gelecht ende belast is op syne principalen caterstede genoemt Cuylemansstede to Assendarp ende gecoft by Jan Janssen. In 1720: "... by de sandcoule, oostwaart secretaris Golts, suydwaart Blankvoort, westwaart de gemeene wegh ..."; 1738: "... omtrent een en een halff schepel gesay ... de heer van Werckeren ter enere en juffrouw Golds ter anderen zijde ...". Afgespleten van nr. 431.

1657-11-27 (vii:91) Egbert Janssen te Assendarp na opdracht door Jacob Willem van Luyck, als volmacht van Engelbert van Schrieck toe Aspel
1668-09-17 (viii:102) Wycher Gerrytssen voor zijn vrouw Juttien Egbertssen, na de dood van haar vader Egbert Jansen
1700-12-21 (x:186) Jannechien Egbertsen, vrouw van Henrick Gerrytsen, en Henrickien Egbertsen, vrouw van Arent Rotgers, na de dood van hun zuster Juttien Egbertsen, onder hulderschap van de eerder genoemde Arent Rotgers
1700-12-21 (x:186v) Hermen Henricksen in de Duystere Stege buiten de Sassenpoorte, mede voor zijn vrouw Annichien Janssen, na opdracht door Jannichien Egberts, vrouw van Henrick Gerrytsen, met Wycher Gerrytsen als haar voogd, Arent Rotgers en zijn vrouw Henrickien Egberts, alsmede door Wycher Gerrytsen voor hemzelf en voor de zieke Henrick Gerrytsen, die afwezig is
1720-05-14 (xi:181v) Gerrit Westervelt, mede voor zijn vrouw Christina Gerrits, na opdracht door Hermen Henriksen en zijn vrouw Jannechien Hendriksen
1731-10-18 (xiii:96) Gerrit Westerveld en zijn vrouw Trijntien Gerrits vestigen ten behoeve van Derck Hermen van Mierlo een hypotheek van 600 gulden à 4% 's jaars
1738-04-10 (xiii:230) Jan Middeldorp na opdracht door Christina Gerrits, weduwe van Gerrit Westerveld, met Jan Croneman als haar voogd

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 23 Nov 2022, 14:02

Erfuitingen Zwolle bewerking van Peter Klunder:

f78-f79 dd.11-10-1700
Mombers over de kinderen van Juttien Egberts zaliger: Henrik Hallegraaf en Henrik Gerrits.

Heeft Wijcher Gerrits in presentie van de voornoemde mombers aan zijn minderjarige kinderen, met namen Grietjen, Egbertien, Gerrit, Henrik, Herman, Jan, Berentien, Geertien en Jan, van wijlen zijn huisvrouw Juttien Egberts nagehouden, erfuiting gedaan en aan dezen voor het moeders goed bewezen een huis en hof in Assendorp "aldernaast" erfuiter aan de ene zijde en de weduwe van wijlen de Hr. Bmr. Blankvoord aan de andere zijde, en 100 Caroli gulden aan geld, om van het ene kind op het andere te erven en te versterven, en zal het voorschreven bewezene worden uitgekeerd als de kinderen de ouderdom van 24 jaren bereikt zullen hebben of eerder in de huwelijkse staat getreden zijn [weren]. Belovende deze [kinderen] ondertussen in kost, kleren en andere lijfsnooddruft te onderhouden, en [hen] ook leren, schrijven en een goed handwerk te laten leren.
Actum coram Schepen Wolfsen.

Hij hertrouwt 19 nov. 1700 met Margjen Berens J.D. Haar moeder getuige en zijn getuige Hendrik Hallegraaf.

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 Nov 2022, 14:51

Janny, bedankt. Het zijn helaas toch niet de ouders van Gerrit Wichers. Gerrit gedoopt 1672 is te jong om in 1683 met Jannetje Warners te trouwen. Nog even verder zoeken.
Zwolle:
1667-06-15 Wicher Gerrits j.m., wonende in Assenderp, gaat in ondertrouw met Jutjen Egberts (getrouwd op 30-07-1667)
1668-04-07 Wicher Gerrits en zijn vrouw Juttien Egberts laten hun dochter Derckien dopen
1669-08-22 Melchior Gerrits en zijn vrouw Juttien Egberts laten hun dochter Grietien dopen
1670-12-11 Wicher Gerrits en zijn vrouw Judith Egberts laten hun dochter Egbertien dopen
1672-10-01 Wichem Gerrits en zijn vrouw Jutjen Eghberts laten hun zoon Gerrit dopen
1675-01-26 Reiger Gerrits en zijn vrouw Juttien Eghberts laten hun zoon Hendrick dopen
1676-12-01 Wijcher Gerritszen en zijn vrouw Juttien Eghbertszen laten hun zoon Herman dopen
1678-02-24 Wijcher Gerrits en zijn vrouw Juijtien Egberts laten hun zoon Hermen dopen
1680-03-02 Wigher Gerrits en zijn vrouw Jutte Eghberts laten hun dochter Geertie dopen
1684-06-03 Wicher Gerrits en zijn vrouw Jutje Egberts laten hun zoon Jan dopen
1687-07-12 Wicher Gerrits en zijn vrouw Juttien Egberts laten hun kind dopen
1689-04-04 Wicher Gerrits en zijn vrouw Jutje Egbertsen laten hun dochter Janna dopen
1690-10-21 Wicher Gerrits en zijn vrouw Jutjien Egberts laten hun zoon Jan dopen
1692-03-06 Wijcher Gerritz en zijn vrouw Juttien Egberts laten hun zoon Jan dopen

Janny Lalkens
BerichtenCOLON 2227
GeregistreerdCOLON 10 Jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 23 Nov 2022, 15:05

Misschien was deze vader met 14 kinderen en/of zijn zoon Gerrit Wichers de marsheerder van Assendorp? En/of markerigter van Assendorp? Staat me iets van bij.

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 Nov 2022, 15:06

Verwijderd

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 Nov 2022, 15:11

bericht 2

In 1e instantie schreef ik ook dat Gerrit onmondig is in 1700. Dat bericht heb ik verwijderd.
Maar dat klopt niet met de geboortedatum.

1672-10-01 Wichem Gerrits en zijn vrouw Jutjen Eghberts laten hun zoon Gerrit dopen

Herman van der Bent
BerichtenCOLON 256
GeregistreerdCOLON 30 Jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 Nov 2022, 17:58

Mogelijk is dit een route om te onderzoeken:
1718-10-22 Gerrit Everts Westervelt zijn vrouw, nicht van de bruid is getuige bij de ondertrouw van Maria Lamberts
Hier hoort bij:
1703-01-13 Regest het huis van Jan Henriks van Diepen
1703-11-17 Jan Henderijck van Depen (moet erfuiting doen) gaat in ondertrouw met Marija Lambers j.d. zijn getuige: van der Muelen. Haer getuige: de suster
1704-11-09 Jan Hendrix van Diepen en zijn vrouw Maria Lamberts laten hun dochter Anna Maria dopen
1708-09-11 Jan Henriks van Diepen is borg voor Hermannus van Diepen bij het verkrijgen van het kleine burgerschap
1717-11-11 Jan Hendriks van Diepen is begraven op het Bethlehemse Kerkhof
1718-10-22 Jan Hendriks van Diepen zijn weduwe Maria Lamberts, gaat in ondertrouw met Hermen Hendriks wed tot suthem, sijn getuige de broeder. Haer getuige: Gerrit Everts Westervelt zijn vrouw, nicht van de bruid
Mogelijk is er een erfuiting rond 1718? De dochter van 1704 is nog onmondig en is zelf getrouwd in 1729.
1729-06-26 Anna Maria van Diepen en haar man Hendrik Wagteveld laten hun zoon Jan Lambert dopen

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 Nov 2022, 18:56

Ja maar je weet toch al wie Gerrit Everts Westerveld zijn vrouw is?

Stijntje Gerrits is de dochter van Gerrit Wichers en Jennigjen Warners.
Het bewijs zit in stift Essen wat je hier al geplaatst hebt.

Jennigjen én Gerrit trouwen allebei als uit Langenholte.
Terwijl stift Essen het over Assendorp heeft.

Zwolle transport f195-f196 dd.08-05-1710
Erschenen Lambert Harms en deszelfs huisvrouw Engetien Berents, Jan Koeleman en zijn huisvrouw Jennechien Jansz, Teunis Harms [= van Slooten] en zijn huisvr. Geesje Wilhems, tutoribus maritis, en dan nog Reintje Teunis wed. van Jan Hansen Koeleman voor haarzelf en als moeder van haar kinderen waarvoor allen de rato caveren, wezende Reintje Teunis geassisteerd met Jan Koeleman als momber, en bekenden voor een welbetaalde somma penningen te hebben gecedeerd en getransporteerd aan Gerrijt Wichers en zijn huisvrouw Jennechien Warners een huis en hof met het recht tot de Stege, zijnde gelegen in Assendarp naast de wed. van Warner Ter Stege aan de ene en Gerrijt Jansz aan de andere zijde, wezende bezwaard met twee waren Assendarper onraad van dijken en wegen, voorts met een endje onraad om de Sant en Steensweteringe achter Sajens land, en dan nog met 13 st. jaarlijks van de Geestelijkheid, en dat boven dus de wed. van Warner Ter Stege het recht heeft om de stege met varen en anders te mogen gebruiken.

BUTTON_POST_REPLY