1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Alles wat met genealogie te maken heeft.
ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 nov 2022, 20:23

bericht 2

Hier ook een Gerrit Wijchers genoemd

Zwolle 08-03-1664 Hendrick Jansen, j.s. van Velthuijsen inde Koestraat, ende Stientien Jansen j.d. in Assenderp

Zwolle 03-09-1665 Hendrick Jansen van Velthuisen wedr in de koestrate, en Merrichjen Asjes j.d. te Schelle hij moet erfuit. doen getrout op ordre vande Magistraat voor sijn bedde vermits sijn groote kranckheijt

Zwolle erfuitingen f228 dd.21-07-1666 [!]
Momberen over Stijntjen Jans dochter: Tonnis Jansen en Jan Frerix.
Hendrick Jansen heeft aan zijn dochter Aeltje voor moeders goed bewezen 210 k.gl., onder des kinds bestevader Jan Hannes berustende, een bedde met zijn toebehoor en linnen tot des moeders lijf behoord hebbende, zilveren gordel en oorijzer, alles uit te keren als het kind 13 jaar is, hebbende voorn. Jan Hannes voor de opkomsten van het geld met toegift van een half ducaton van de vader het kind aangenomen te onderhouden.
Schepen Rhijen.

Zwolle erfuitingen f41 dd.21-12-1675
Momberen over Henrick van Velthuisens nagelaten minderjarig kind: Jan Hannes en Gerrijt Wichers.
Marrechien Assies heeft aan haar dochter Aeltien Henriks bewezen voor haar vaders goed een somma van 6 car.gl., verbindende haar persoon en goederen.
Actum coram Schepen Arnold Buis.

Henric Velthuisen, van
Datum:1675-11-20
- zijn weduwe Mergien Assies, wonende in de Koestraat, gaat in ondertrouw met Anthoni Jansz van Louwhoudt jm ruiter onder de ritm. .. broeck tot Campen (de geboden gaan ook te Campen; getrouwd op 13-03-1676)

GEEN ONDERTROUW in Kampen gevonden

Marrighie Assies
1682-01-06 Tekst: en haar man Anthony Janssen laten hun dochter Anna dopen

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 nov 2022, 22:41

ria jongman schreef:
23 nov 2022, 18:56
Ja maar je weet toch al wie Gerrit Everts Westerveld zijn vrouw is?

Stijntje Gerrits is de dochter van Gerrit Wichers en Jennigjen Warners.
Het bewijs zit in stift Essen wat je hier al geplaatst hebt.
Uit het Stift Essen volgt inderdaad dat Stijntje Gerrits de vrouw is van Gerrit Evers Westerveld, maar zij is dus ook de nicht van Maria Lamberts, wat betekent dat één van de ouders van Maria Lamberts broer/zus is van haar ouders, dus van óf Gerrit Wichers óf Jannigje Warners. Dat kan helpen om de ouders van Gerrit Wichers of Jannigje Warners te vinden.

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 nov 2022, 22:42

Bericht 2
ria jongman schreef:
23 nov 2022, 18:56
Zwolle transport f195-f196 dd.08-05-1710
Erschenen Lambert Harms en deszelfs huisvrouw Engetien Berents, Jan Koeleman en zijn huisvrouw Jennechien Jansz, Teunis Harms [= van Slooten] en zijn huisvr. Geesje Wilhems, tutoribus maritis, en dan nog Reintje Teunis wed. van Jan Hansen Koeleman voor haarzelf en als moeder van haar kinderen waarvoor allen de rato caveren, wezende Reintje Teunis geassisteerd met Jan Koeleman als momber, en bekenden voor een welbetaalde somma penningen te hebben gecedeerd en getransporteerd aan Gerrijt Wichers en zijn huisvrouw Jennechien Warners een huis en hof met het recht tot de Stege, zijnde gelegen in Assendarp naast de wed. van Warner Ter Stege aan de ene en Gerrijt Jansz aan de andere zijde, wezende bezwaard met twee waren Assendarper onraad van dijken en wegen, voorts met een endje onraad om de Sant en Steensweteringe achter Sajens land, en dan nog met 13 st. jaarlijks van de Geestelijkheid, en dat boven dus de wed. van Warner Ter Stege het recht heeft om de stege met varen en anders te mogen gebruiken.
Mooie akte! Ik heb nog geen idee of die wed. van Warner ter Stege de moeder is van Jannigje Warners.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 nov 2022, 23:02

Ze is helaas niet de dochter van Warner ter Stege, ik kan daar geen bewijs voor vinden.

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 23 nov 2022, 23:12

Ik was inderdaad ook zover. Die Warner ter Steege trouwt pas in 1669. Te laat om een dochter Jannigje in 1683 te laten trouwen. Ook geen doop van te vinden, zie onder.
1669-02-20 Anna Berents van Raelte j.d., wonende bij de Camperpoorte, gaat in ondertrouw met Warner Hendrix ter Steege (getrouwd op 09-02 ? -1669)
1671-11-19 Anna van Raalte en haar man Warner ter Stege laten hun zoon Hendrick dopen
1677-07-12 Anna van Raalte en haar man Werner ter Stege laten hun zoon Henrick dopen
1682-11-17 Janna van Raalte en haar man Werner ter Stege laten hun zoon Henrik dopen
1684-06-15 Anna Berents en haar man Werner ter Stege laten hun dochter Egbertje dopen
1685-08-06 Anna van Raelte en haar man Werner ter Stege laten hun dochter Theuntie dopen
1687-05-15 Anna van Raalte en haar man Werner ter Stege laten hun zoon Werner dopen
1688-12-07 Anna van Raalte en haar man Warner ter Stege laten hun zoon Antonij dopen

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 nov 2022, 23:19

Zwolle erfuitingen f140-f141 dd.20-10-1718
Momberen over Jan Hendriksz van Diepenheims dochtertje: Hermannus van Diepenheim en Gerrijt Everts Westervelt.
Maria Lamberts wed: van Jan Hendriks van Diepenheim heeft aan haar dochtertje voor vaders goed bewezen een somma van 300 car.gl., een bedde met toebehoor, 12 hembden, 6 neusdoeken, een tas met een zilveren beugel en zilverwerk op de zijde met zijn toebehoor, belovende haar dochtertje in kost, kleren en verdere lijves nooddruft te onderhouden en ook lezen, schrijven en een half jaar naaien te laten leren en als de dochter mondig wordt, gaat dienen of komt te trouwen, krijgt ze boven haar dagelijkse kleren een zondags kleed.
Actum coram Schepen Molkenbour.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 23 nov 2022, 23:37

bericht 2

Zwolle transport f49 dd.23-09-1717
Erschenen Jan Hendriks van Diepen en deszelfs huisvrouw Maria Lamberts en bekenden wegens verstrekte penningen aan de Lt: Henrik Borcherink schuldig te wezen een somma van 100 car.gl. tegen 5% rente, stellende daarvoor tot onderpand een akker bouwland op de Assenderper Enk, omtrent een mudde gezaai groot, de Heer Kamr. Greven ter ene en Theunis Masschap ter andere zijde, zijnde vrij en onbezwaard.
Actum coram Schepen Crans.
[kantlijn:]
1736 den 19 Octob. Erschenen de E. Engelbert van Muiden nomine ux. erfgenaam van wijlen de Lr. Borcherink en bekende van binnenstaand kapitaal met de renten door Hermen Hendrix Wagteveld als thans getrouwd aan Maria Lamberts, te wezen voldaan.
Actum coram Schepen Wilh: Greven.

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Herman van der Bent » 24 nov 2022, 09:53

Dit nog gevonden in de contentieuze zaken Zwollerkerspel. Maar helpt ook niet echt. Die Gerrijt Wichers en Jannetje Warners zijn ook weer eens lastig te vangen. Ik kan ze ook niet vinden in de vuursteden 1682 en zoutgeld 1694 van Langenholte. Kan zijn dat ze op het Westerveld zitten, het landgoed dat ook van een Van Haersolte is.

ZK CZ 1686-1688 fol 56
Anno 1686 den 5 November
Righter Herman meuwsen, Keurnoten Jacobus Crouse doctor en Joan Tobias doctor
Gerrijt Berens en Gerrijt Wijchers hebbende doen citeren Eghbert Pleghtinck poseerden dat selve haar hadde geweigert eenigh goed in zijn heis gebraght te restituere en concludeerde dat deselve zouden worden gecondemneert om anstont te restitueren, ende daar en boven vergoeden alle kosten, schaden en interesten bij haar over geleden en angewend, of nogh vorders te lijden en an te wenden onder reserve van de actie van de Hoogheit. waar tegens de ged: van de anlegger als uitheemsen zijnde eyste cautie na landreghte, ende verklaarde voorts zyne reconventie te bestaan in een actie van injurie, om dat geregte zouden hebben, dat de geciteerde een hospes was, niet als een koper behoorde te zyn. De arrestanten heden tegen den eijsch van cautie zeggen, dat dit geen formele procedure ware maar dat zij als spoliatie ante ommin mogten worden gerestitueert. Het Gerighit na verhoor van saken verstaat, dat partien ter weer zijden hiers intentoe tegens sondagh na de voormiddagh predicatie zullen hebben te beursen ende dese beide actier als van te gelijke worden gehoort en afgedaan.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door ria jongman » 24 nov 2022, 12:03

Deze Gerrit kan wel de gezochte Gerrit zijn.
Er is een Gerrit Berents getrouwd met Jannichjen Sarris.
Een zus van Geertien Sarris die getrouwd was met Evert Peters, de vader van Gerrit Everts Westerveld.

Over die akte zouden meer gegevens in de cont. zaken kunnen zitten?

Er is nog een Gerrit Wichers, dat maakt het ook lastig.
1698-04-09 - Gerrit Wijchers, jongman, en Derkje Jans, jonge dogter - proclamatien gaan mede te Wijhe - alhier getrouwd den 19 Julij 1698 - S.G. de oom en stieffvader, H.G. de suster - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 727, f176.
Maar dit wordt Santhuis.

De moeder van Stijntje leeft in ieder geval nog wel als ze trouwt

12-05-1711 Gerritt Eevers [Westerveld] j.m. ende Stijntien Gerrits j.dr.
Zijn getuijge d: vaeder haar getuijge de moeder

en haar moeder deed belijdenis als w. te Langenholte
Jannetie Warners
1681-09
Tekst: wonende te Langenholte, doet belijdenis

Assendorp is Zwolle, hij zal daar zijn vermeld in de diverse registers

Janny Lalkens
Berichten: 2533
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: 1683-02-17 Zwolle: Gerrit Wighers X Jannetje Warners

Bericht door Janny Lalkens » 24 nov 2022, 16:47

Jannigje wordt aan het eind van haar leven op Bergklooster begraven als Jannigjen van Assendorp. Begraven 4-11-1719. Terwijl ze bij belijdenis doen en huwelijk uit Langenholte afkomstig is. Bergklooster 812/ 99 Er werd voor haar betaald, 13 stuivers.

Ook voor haar man, 13 stuivers betaald: 812/115. Gerrit Wiggers buiten de Sassenpoort 3-2-1722 begraven.

Ze woonden dus mogelijk in een van die huizen in Assendorp die in 1700 al in het bezit van het gezin van Wijcher Gerrits en Juttien Egberts waren. .

Plaats reactie