Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Alles wat met genealogie te maken heeft.
BUTTON_POST_REPLY
Rob B
BerichtenCOLON 1
GeregistreerdCOLON 25 Nov 2022, 19:28

Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Bericht door Rob B » 25 Nov 2022, 19:49

Al een tijdje ben ik op zoek naar de voorouders van Joannes Brandhof, maar ik kom niet verder. Ik probeer al een tijdje een verband te zoeken tussen (mogelijke?) familielijnen en denk middels het achterhalen van zijn voorouders, deze aan elkaar te kunnen verbinden. Gaat om twee familielijnen Brandhof uit Zwolle.

Informatie die ik over hem weet is dat hij zeer waarschijnlijk Rooms-Katholiek is, twee maal getrouwd is en vele kinderen heeft nagelaten. Woonachtig geweest in Spoolde (volkstelling 1748). Waarschijnlijk overleden na 1771.

Verdere informatie over Joannes Brandhof
21-2-1745 getrouwd met J(o)anna Herms in de R.K. Koestraat.
Zei is waarschijnlijk gedoopt op 19 mei 1720 in de R.K. Spiegelsteeg.
Kinderen:
1747 - Hermina
1749 - Eva


14-12-1749 getrouwd met Woltera Herms in de R.K. Koestraat
Zei is waarschijnlijk gedoopt op 4 januari 1726 in de R.K. Spiegelsteeg.
Kinderen:
1751 - Joannes
1753 - Martha
1755 - Hermes
1758 - Euphemia
1761 - Gerardus
1763 - Henricus
1766 - Joannes
1771 - Harm/Hermannus

Ik hoor graag of iemand mij kan helpen. Bij voorbaat dank.

Mvg,
Rob

ria jongman
BerichtenCOLON 1317
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Bericht door ria jongman » 25 Nov 2022, 20:04

Bij deze

Zwollerkerspel invnr. 622 [oud nummer]
f207 - 16 okt 1745 - Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Lambert Reinders en Jan Jansen.
In het Gericht zijn verschenen Jan Willems en Annegien Bartels, ehelieden, de laatste tutore marito. Zij verklaarden geconvenieerd en geaccordeerd te hebben met hun neef en nicht Jan Brandhof en Janna Herms, ehelieden, wegens het overdoen van de gehele boedel van hun comparanten, en zulks in dier voegen, dat namelijk de halfscheid van de gehele boedel zonder onderscheid "van wat soort, aard ofte natuur de goederen mogen sijn", alsmede van de erfpacht van het land die door hun in erfpacht wordt gebruikt, met het getimmerte dat daarop staat en thans door hun samen wordt bewoond, van nu af aan in volledig eigendom zal of zullen overgaan aan hun voornoemde neef en nicht J. Branthof en Janna Herms, en dat de overige halfscheid daarvan na de dood van de langstlevende van de comparanten mede zal overgaan aan deze hun neef en nicht. Waartegen de neef en nicht de beide comparanten hun leven lang niet alleen zullen moeten onderhouden, maar ook jaarlijks betalen de erfpacht van het land en alle verdere boedelschulden.
Waarop mede in het Gericht gecompareerd zijn Jan Branthof en Janna Herms, eheluiden, de laatste tutore marito. Zij verklaren de gehele inboedel van hun oom en moeij [= tante] op de bovenstaande condi¬ties te hebben aangenomen en zulks nogmaals te doen in en vermits dezen, en voor de nakoming daarvan hun personen en goederen en dit overgenomene in het bijzonder [in specie] te verbinden.
Zij comparanten verzoeken gezamenlijk dat deze hun conventie en aanneming ten prothocolle wordt geregistreerd en aan hun daarvan extract wordt verleend. Quo concessum.

ZWK invnr 623
f57 - 25 nov 1749 Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Karel Jukema en Laurens Westerhof.
In het Gericht is verschenen Jan Brandhof, weduwnaar van Johanna Herms te Spoolde. Hij heeft over zijn twee onmondige kinderen (Hermina en Eva Jans), bij wijlen zijn voorschreven ehevrouw verwekt, tot mombers verzocht en verkregen Wessel Herms, oom van moeders zijde, alsmede [beneffens] Rijkelt van Raalte, nabuur, vermits van zijn zijde alhier geen verwanten waren. Zij zijn daarop persoonlijk in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap met handtasting aangenomen.
Waarna hij comparant ter presentie van de genoemde mombers voor de erfuiting aan ieder kind heeft bewezen 25 gulden en een bed met zijn toebehoren, "in 't gemeen" ook het linnen, de wol, het zilver en het goud, die tot de lijfdracht van de moeder hebben behoord; alles uit te keren als zij meerderjarig of getrouwd zullen zijn; en er zal van het ene kind op het andere versterven.
Hij comparant belooft verder zijn voorschreven kinderen in kost en kleren te onderhouden, en hun verder lezen, schrijven en het naaien te la¬ten leren na behoren, en bij ziekte of zucht uit huis dienende altijd weer in te nemen en te verplegen.
Waarmee hij comparant verklaarde een oprechte en sincere erfuiting te hebben gedaan, waarvoor hij verbindt zijn persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.
- Jus jurandum per tutores remissum est.

[aktes getranscribeerd door wijlen Jan Rientjes]

Egbert_
BerichtenCOLON 3414
GeregistreerdCOLON 06 Feb 2017, 22:55

Re: Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Bericht door Egbert_ » 25 Nov 2022, 22:30

volkstelling 1748, Spoolde
21 | Jan Willems bij ingetrouwt Jan Brandhof | Annigjen Bartels, Janna Harms | - | Harmina | - | Pieter Nieuwenhuisen

Register van inwoners 1741-1748
Register van Spoolde
f213:
 • A - Huis No. : 21
  - Eigenaren der Huizen : Jan Willems [en]
  zijn Vrouw Annegien Bartels
  - Huerluiden en bewoners: Selven
  - waar van : Van Spoolde
  - hoe lange gewoont : ,,
  - hoe veel kinderen : ,,
  - koswinninge : daghuren
  - Religie : Rooms
  A - Huis No. : 21
  - Eigenaren der Huizen : 1742 Meij - inw.
  - Huerluiden en bewoners: Willem Braakman
  - waar van : van Zwol
  - hoe lange gewoont : 30
  - hoe veel kinderen : 3
  - koswinninge : daghuurder
  - Religie : R
  (transcriptie G.J.A. Rientjes)
dopen statie Koestraat:
 • 20 maart 1747 Hermina
  Joes Branthof
  Joanna Herms
  Gerardus Branthof
  Anna Bartels
 • 1 april 1749 Eva
  Joannes Branthof
  Joanna Herms
  Joes Willems
  Alena Herms
trouwinschrijving Zwolle NG
 • 21-02-1745 Jan Branthof jonkman op het Nieuwe merk met
  Janna Herms jongdogter in Spoolde
  SG Jan Willems
  HG de huisvrouw van Cristoffer Krutters [Knittters]
  [haar] de vaders heeft consent gegeven

klunder
BerichtenCOLON 432
GeregistreerdCOLON 19 Mei 2006, 00:00

Re: Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Bericht door klunder » 26 Nov 2022, 16:22

Jan Brandhof wordt oud, maar ook in zijn besloten testament staat verder niets over zijn afkomst:

ORA Zwolle 0700-2152, f299-f301:
Zwolle 19-07-1795: Jan Brandhof, ziek op stoel zittende, maakt zijn testament. Hij vernietigd alle tevoren gemaakte testamenten, doch het contract opgericht met zijn kinderen augustus 1793 ten aanzien van zijn overleden huisvrouwen goed laat hij in volle waarde, doch zullende het goed dat hij in het huis van zijn schoonzoon Derk Kortenhorst en zijn dochter Fennetje Brandhof gebracht heeft daar moeten blijven, mitsgaders zijn beddegoed met het toebehoren, voor het goede oppassen dat zijn dochter en schoonzoon voor hem doen. Na zijn dood maakt hij aan de Roomse Armekamer 100 gg. en eens 40 gg. aan de kerk tot jaarlijkse diensten 20 jaar lang. Voorts institueert hij als boedelredder Egbert Dikkers.
24-05-1797 wordt dit besloten testament geopend in presentie van Gerrit Jeunink nomine uxoris Fenna Brandhof, Hendrik Brandhof, Jan Brandhof en Clement Zwakenberg nomine uxoris Marta Brandhof.

Joop Jansen
BerichtenCOLON 266
GeregistreerdCOLON 28 Jun 2018, 13:00

Re: Voorouders gezocht Joannes Brandhof Zwolle

Bericht door Joop Jansen » 27 Nov 2022, 10:55

Hier een transcriptie van Dopen Zwolle RK Koestraat met een heleboel Brandhofjes.

https://sallandsdtb.files.wordpress.com ... open-1.pdf

Wij zien dus bijv de volgende doop
19 december 1755 Hermes zoon van Joannes Branthoft en Woltera Herms getuige Anna Branthof --> vaders zuster

6 november 1766 Joannes zoon van Joannes Branthof en Woltera Herms getuige Hermina Branthof ---> zuster

Joop groet

BUTTON_POST_REPLY