Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Willemijn Hofstra
Berichten: 584
Lid geworden op: 27 sep 2016, 16:12

Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door Willemijn Hofstra » 28 dec 2022, 14:02

Een poging om de verwarring rond de 2 Jacob Willem Beumers uit de discussie in het onderwerp Lambert Gerrits Voorhorst samen te vatten:

Willem Beumer x Elisabeth Gerrits (?)
Kinderen:
1. Henrick Willem Boimer (Beumer) x Aeltien Herms(en)
2. Peter Willem Boimer
3. Jacob Willem Bo(i)mer (Beumer) x Voorst (NG) 06-11-1670 Gerritjen (ter) Meulen (Meulemans). Uit dit huwelijk in ieder geval 2 kinderen: Steventjen (1686) en Gerritje (1690).
Gerritjen (ter Meulen (Meulemans) hertrouwt (NG) Twello 26-05-1694 met de weduwnaar Berent Hendriks ten Weechel. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Jacob (1695) en Henrik (1697).
Berent was eerder getrouwd met de weduwe Bart(h)a (Betje) Luilofs Beumer (Boemers, Bomer), dochter van Lulof Beumer en NN.
Bartha was eerder getrouwd 1) met Gerrit Hen(d)rix en met 2) Berent Berents.
Bartha is de zus van Willem Luilofs Boemer.

Kinderen van Willem Luilofs Boemer x NN:
1. Grietien Willem Bomers x Derk Harpste
2. Henrik (Henricus, Hendrikus, Henrijcus) Willem Beumer (Bömer, Boëmer, Boemer, Bomers) x vóór 13-02-1707 Agnita Beren(d)ts. Agnita is hertrouwd na 12-01-1723 met Lucas Gerrits Voorhorst
3. Jacob Willem Bomer (Böemer, Beumer) x vóór 13-03-1707 Aertien Berents. Uit dit huwelijk de kinderen: Agnieta (x Lambert Gerrit Voorhorst), Berent, Luilof (x Grietje Arents) en Willemina (X Wolter Derks)
4. Lulof Willem Bomer (Beumer, Bömer) x voor 07-11-1706 Maria Roelofs
5. Willemtien (Willemke) Willem Bomers (Böemers) x vóór 28-02-1708 Warner Willems

Onduidelijk is nog Gerritje Beumers vóór 02-11-1721 Gerrit Harmen Boemer. Is deze Gerritje Beumers de dochter van de hierboven vermelde Jacob Willem Bo(i)mer (Beumer) en Gerritjen (ter) Meulen (Meulemans ?

Als er aanvullingen zijn met aktes, d/t/b/-data of anderszins dan houd ik me aanbevolen.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door ria jongman » 28 dec 2022, 20:22

Bartha was getrouwd 1) met Gerrit Hen(d)rix en met 2) Berent Berents.

Het is net andersom.
1e huwelijk met Berent Berents Gessink - dochters Mechteld, Grietje, Hendrikje [zij x Jan Lamberts Voorhorst]
2e huwelijk met Gerrit Hendriks - dochter Leene [in de erfuiting staat vermeld jongste dochter]

[-] Nog belooft en neemt de moeder aan enige schulden te verrekenen so daar noch uitstaande sijn en oock nog schuldig is om deselve na liquidatie te goede of te quade bevonden worden hetselve in te brengen ten allerspoedigsten. Idem belooft de moeder haar jongste dochter Neeltien Gerrits te onderholden in kost en dranck, kledinge tot 18 jaar toe en hetselve te laten leren naijen, lesen en schriven.
Aldus dese staat en inventaris geexhibeert door Barta Luilofs Boemers en deselve bij handtastinge in eedtsplaatse verklaart also waar te sijn en het vaderlijke goedt aan hare kinderen bij wijlen Berent Berents en Gerrit Hendrix ehelijk etc.

**

2. Henrik (Henricus, Hendrikus, Henrijcus) Willem Beumer (Bömer, Boëmer, Boemer, Bomers) x vóór 13-02-1707 Agnita Beren(d)ts. Agnita is hertrouwd na 12-01-1723 met Lucas Gerrits Voorhorst
NB * Dit is alleen gebaseerd op de doop - Den 26 Janr. 1726 Lambert Gerrits Voorhorst Agnieta Berends - Geertjen
NB * Agnita blijkt [daarna] hertrouwd te zijn met Lulof Jans Beumer

**

EN
3. Jacob Willem Bomer (Böemer, Beumer) x vóór 13-03-1707 Aertien Berents.
Uit dit huwelijk de kinderen: Agnieta (x Lambert Gerrit Voorhorst), Berent, Luilof (x Grietje Arents) en Willemina (X Wolter Derks)

Deze Agnita is niet met een Voorhorst getrouwd - ik dacht eerst van wel maar ik kan daar geen bewijs voor vinden, sorry . Geen enkele keer de toevoeging Voorhorst.

Wel dus getrouwd met Lambert Gerrits.
Lambert Gerrits op de hofstede de Korten Oever testeert aan zijn vrouw Angenetha Beumers, en aan zijn kinderen Jennegien, Gerrit, Aertien en Willem de gehele nalatenschap - Olst invnr 15 dd 07-09-1761 folio 223

Zoon Willem Lamberts wordt ook vermeld als wonende op de Korte Oever volgens f 99 Olst, den 20 Augustus 1790 (uittr 21.99)
[-] Ik Jan Brouwer in dezen tijd Verwalter Scholtus van Olst stelle tot momboiren over Antonij Evers, onmondige kind van Fije Gerrits, bij wijlen Evert Gerrits in egte verwekt, de personen Willem Lammerts van Korten Oever en Jan Jan Veerman onder Oene, om ‘t onmondige haar profijt te zoeken en schade te weren [-]

**

Onduidelijk is nog Gerritje Beumers vóór 02-11-1721 Gerrit Harmen Boemer. Is deze Gerritje Beumers de dochter van de hierboven vermelde Jacob Willem Bo(i)mer (Beumer) en Gerritjen (ter) Meulen (Meulemans ?

Deze ken ik niet. Heb je meer gegevens?

harm56
Berichten: 429
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door harm56 » 28 dec 2022, 21:21

De laatste twee dagen de discussie Lambert Gerrits Voorhorst nauwkeurig gelezen en proberen te verwerken in mijn Aldfaer bestand.
Ben zowel geïnteresseerd in Voorhorst als in Beumer.

Voor mij is het niet duidelijk welk huwelijk het eerst was?

Barta Luilofs Beumer, weduwe van wijlen Gerrit Henrix en nu weduwe van Berent Berents

Hieruit concludeer ik eerst huwelijk Gerrit Henrix en daarna met Berent Berents.

Idem belooft de moeder haar jongste dochter Neeltien Gerrits te onderholden in kost en dranck, kledinge tot 18 jaar

Hier zou je weer iets anders concluderen.

Bij het lezen van het R. A. Zwollerkerspel heb ik Aeltien Herms(en) gevolgd, wel verwerkt in mijn Aldfaer bestand, maar geen map aangemaakt met akten.

Aeltien Herms is gedoopt 13 feb. 1625 te Sallick
Vader Hermen Gosens en moeder Hendrickjen Willems.

1e huwelijk met Evert Jansen Dijck;

2e huwelijk kerk huw. Swolle
11-12-1656
Jacob Lulofsen Boomer, j.g. tot Welsum, ende
Aeltien Hermens Evert Jansen Dijcks N.W. tot Oldeneel
de proclamatien gaan mede tot Olst
attest: vertoont

3e huwelijk
21-03-1669
Hendrick Beumer, wednr. van Aeltjen Luloffs tot Voorst op het Hoen ende
Aeltjen Hermans, wed. van Jacob Lulofs Beumer tot Oldenneel onder Zwoll

Hendrik Beumer j.m. te Voorst, ende
Aaltien Hermens wed. te Oldeneel
procl: gaen te Voorst mede
att: gegeven op Voorst

Er zijn dus meerder Jacob Beumer, Aeltien Herms was getrouwd met Jacob Lulofs Beumer, Gerritien Meulemans met Jacob Boimer.

Ik heb in mijn Aldfaer bestand Bartha Lulofs Beumer, vader Lulof Hendricks Beumer en Neeltje Berents van Werven.

Ik ben al eens naar Arnhem geweest om het Beumerboek te bestuderen, zonder resultaat.

Harm

harm56
Berichten: 429
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door harm56 » 28 dec 2022, 21:41

Hermen Gosens had al eerder een relatie met de familie Beumer

4-10-1604
Hermen Gosens Sallick
Aaltien Jacobs Der Wolde

Jacob Lulofs/ Luilofs is bij leven landbouwer op
erve Grapendal te Terwolde. Veel over hem is er
niet bekend. Hij zal geboren zijn, waarschijnlijk,
Welsum, ± 1550-1555. Hij heeft dus in ieder geval
een dochter Aaltje.[onze voormoeder]
Hun vader is Lulof/ Luilof Stevens, zoon van
Steven Lulofs/ Luilofs. Deze voorouders zijn dus
Ouder dan de familie Beumer.
[stukje tekst gekregen van René Kattenwinkel]

12.06.1632: Aalbert Jacobs, Lulof Henriks Bomer, Hendrik Eskens en Megtelt Bomer, Wilm Henricks Bomer, alle drie ook optredend voor hun kinderen: verder Albert Jacobs en Gerrit Herms van Zallick en Lulof Herms en Stuirman [Steven] Hermsen, allen kinderen van Herman Bogers [Gosens] en wijlen Aaltjen Jacobs; Arent Hendricks als assistent van zijn vrouw Anna Wijers; Verder Gosen Hendriks voor zich en als man van Gerritjen Gerrits, Arent Gerrits, Gerritjen Rutenbarch, weduwe van Ulrichs, Hendrik Rutenbarch, Klaas Alberts en Albert Claassen, voor zich en voor zijn broer en zuster, Hendrik Arents en Borchard Gerrits, voogden over Teunisjen Rutenbarch, allen kinderen van Hendrik Wilms, verkopen aan Johan Harberink te Kampen, een hofstede in ’t Grapendal te Welsum, zuidwaardts aan de oude IJssel, westwaarts aan Hendrik van Werven land, oostwaarts aan de Grapendaalse straat en noordwaarts aan de gemene straat, met alle landerijen en toebehoren. [ORA Olst nr. 2 fol. 162]

Harm

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door ria jongman » 28 dec 2022, 23:07

Harm, bedankt voor je reactie.

Jacob Willems Beumer [x Gerrigjen Meulemans] en Hendrik Willems Beumer [x Aaltjen Herms] zijn [volgens mij] broers.
In ieder geval is de laatste een zoon van Willem Beumer

299 18 Januarij 1688 (uittr 3.299)
Ick Joan van Suchtelen wegens sijn Hooght de Heere Prince d’Orangie, etc etc, Scholtes tot Olst doe cond en certificere in en vermits deses dat voor mij en nabenoemde coornoten in den Gerigte gecompareert en erschenen sijn Hendrik Beumer tot Voorst en Aaltien Hermsen sijn huisvrouw, sij geadsisteert met hare eheman voornoemt als tot deser sake haar wettige en gecoren momboir ende bekenden sij comparanten om een summa van penningen, daarvan de laaste met de eerste penning ten genoegen voldaan en betaalt te sijn en daarvoor verkogt, gecedeert, getransporteert en opgedragen te hebben gelijck sij deden kragt deses aan Henrick Jansen op Schockenkamp, Willemtien Gerrits sijn huisvrouw en erfgenamen twee acker lants in desen Carspel Olst en boerschap Welsum in de Grapendaal op het Welsemervelt gelegen so comparant van sijn vader zaliger Willem Beumer is aangeerft en aangestorven

Jacob en deze Hendrik worden samen genoemd in de volgende akte

72 4 Augustus 1683 (uittr 3.72)
Ick Henr van Suchtelen Secretaris der Stadt Deventer en in dese tijt Verwalter Scholtes van Olst doe cond en certificere voor de gerechte waarheit dat voor mij en nabenoemde ceurnoten in de Gerigte gecompareert en erschenen sijn Joan Backer en Marija Munsters sijn huisvrouwe, marito tutore, en bekende voor dese vercogt, en als nu de laaste met de eerste cooppenninck ten vollen betaalt en voldaan sijnde, gecedeert, getransporteert en opgedragen te hebben aan Henrick Boimer en Aaltien Herms sijn huisvrouw nevens Jacob Boimer [Jacob Beumer] en Gerritien Meulemans sijn huisvrouw en haar beijder erffgenamen seker stuck lants sijnde een derde part in 12 ½ morgen lants gelegen tot Welsum in de Grapendaal buijtendijckx onder des eedlijk Gerigte van Olst so en als het selve hem voor desen van zalliger Willem Boimer of sijn soon Peter Boimer is aangeerft

De verkoper Jan Backer heeft dus dit geerfd van Willem Beumer of diens zoon Peter

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door ria jongman » 29 dec 2022, 11:48

harm56 schreef:
28 dec 2022, 21:21

Swolle
11-12-1656
Jacob Lulofsen Boomer, j.g. tot Welsum, ende
Aeltien Hermens Evert Jansen Dijcks N.W. tot Oldeneel
de proclamatien gaan mede tot Olst
attest: vertoont

3e huwelijk
21-03-1669
Hendrick Beumer, wednr. van Aeltjen Luloffs tot Voorst op het Hoen ende
Aeltjen Hermans, wed. van Jacob Lulofs Beumer tot Oldenneel onder Zwoll

Hendrik Beumer j.m. te Voorst, ende
Aaltien Hermens wed. te Oldeneel
procl: gaen te Voorst mede
att: gegeven op Voorst

bericht 2

Je hebt dus 2 huwelijken van een Hendrik Beumer met Aaltien Herms?
één als wedr. en één als jongeman

harm56
Berichten: 429
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door harm56 » 29 dec 2022, 12:36

Ondertrouw 20 maart 1669 Zwolle
Hendrik Beumer j.m. te Voorst, ende
Aaltien Hermens wed. te Oldeneel
procl: gaen te Voorst mede
att: gegeven op Voorst


21-03-1669 Ondertrouw Voorst
Hendrick Beumer, wednr. van Aeltjen Luloffs tot Voorst op het Hoen ende
Aeltjen Hermans, wed. van Jacob Lulofs Beumer tot Oldenneel onder Zwoll

De erfuiting (overeenkomst met voogden) van Aaltjen Herms staat op blz. 217

voogden halfbroer Lulof Herms en Willem Bomer
op dat moment twee onmondige kinderen namelijk Hendrik en Willem
Eerder had ik genoteerd dat er ook een Hermen en Jacob waren, maar dus overleden voor maart 1669.

Aaltje Herms was geassisteerd met Cornelis Lulofs

Het is een losbriefje in het boek, en wat het mooi maakt is dat de handtekening niet door de gerichtsschrijver zijn gedaan, maar door Aaltje en Lulof Herms zelf.

Helemaal onderaan de akte staat, "dat de kinderen bestevader deze akte mede geapprobeerd heeft", dit kan niet Hermen Gosens zijn, die is begraven 14 november 1651.

Harm

harm56
Berichten: 429
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door harm56 » 29 dec 2022, 13:47

Blz. 418, 1675.08.20
Lulof Herms is overleden, gewezen momber over Hendrik en Willem Jacobs Boemer, nagelaten kinderne van wijlen Jacob Lulofs Boemer gewoond hebbend tot Oldenniel, wederom tot momber gesteld zijn zoon Berent van Santen wonend alhier.

Het is wel wonderlijk dat de naam Lulof zo lang heeft mogen na klinken in de families "van Santen" en Schierholt.
Op zich was dit wel gemakkelijk, omdat de naam Lulof schaars is.

Hermen Gosens komt negen maal voor in mijn kwartierstaat, met als laagste kwartierstaat nr. 2596

Harm

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door ria jongman » 29 dec 2022, 13:53

Die uit Voorst had ik niet. Dat was nieuw voor mij, dat hij als weduwnaar trouwde.

Hieronder de bedoelde akte, waar ook weer Willem Lulofs Beumer wordt genoemd.

Rechterlijk Archief Zwollerkerspel, RA001-00609:
f217 [los papier:]
Op heden dat [13 maart 1669] heeft de E. Aeltjen Harms, weduwe van Jan [=JACOB] Boomer (in dezen geassisteerd met Cornelis Luelofs), geaccordeerd met Lueloff Harms en Willem Bomer als mombers van haar twee onmondige kinderen (Hendrick en Willem Boomer), op de manier als volgt.
Te weten, dat deze kinderen eens voor al voor hun vaderlijk versterf zullen krijgen [hebben] 3000 gulden en twee zwarte "kolde volken", of voor ieder 100 gulden. Waartegen de E. Aeltjen Harms zal krijgen en houden de zodanige goederen, zo zij thans heeft, gerede en ongerede, hoe deze ook genoemd mochten worden, schuld en onschuld mede tot haar laste, waar deze ook mochten zijn, zonder dat de kinderen daarvan nu af nimmer meer enige "meleste sal geschieden". Verder belooft de meergenoemde weduwe, dat zij de beide kinderen zal laten leren lezen en schrijven, en in alle "kristelicke dueghden op toe trecken gelick een eerelick en duegd. older haere kinderen schuldich is toe doen". Zij zal dezen mede kleden en reden na "haerer" staatsgelegenheid tot hun 20 jaren ouderdom, welke tijd ook zullen hun goederen ter hand gesteld worden, zo zijn bewezen, de kleren van hun vader zullen mede tot hun profijt en dienst verblijven. Dit alles zonder argelist in oorkonde der waarheid hebben [de] wederzijdse partijen naast de getuigen ondertekend op 13 maart Ao. 1669.
[getekend (origineel):] Aeltijn Hermens. Luilof Herms, Wijllem Luijloefs Bomer, quod. testor Cornelis Lueloffs - 1669.

[Onder de akte geschreven op f217:]
22 mrt 1669 heeft Aeltijn Herms, weduwe van wijlen Jacob Boemer tot Oldeniel, geassisteerd met Kornelis Lulofs, dit aan de Scholtis Bernard Holt overhandigd en verklaard met de inhoud daarvan haar bovengemelde kinderen een goede erfuiting te hebben gedaan, onder verband van haar persoon en goederen, en de Heer Richard van Rijn, burgemeester van deze stad Zwolle heeft gerapporteerd, dat de voorschreven mombers Lulof Herms en Willem Boemer deze momberschap op 9 april 1669 bij handtasting aan zijn Ed. in absentie de Heer Scholtis gedaan, aangenomen hebben, en dat de kinderen hun bestevader [-] deze akte mede geapprobeerd heeft. In fidem Henr. Queisen, gerichtschrijver 1669.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Familie Beumer(s) (Bomer, Boemers, Bömer(s), Böemers)

Bericht door ria jongman » 29 dec 2022, 14:03

harm56 schreef:
29 dec 2022, 13:47
Blz. 418, 1675.08.20
Lulof Herms is overleden, gewezen momber over Hendrik en Willem Jacobs Boemer, nagelaten kinderne van wijlen Jacob Lulofs Boemer gewoond hebbend tot Oldenniel, wederom tot momber gesteld zijn zoon Berent van Santen wonend alhier.

Het is wel wonderlijk dat de naam Lulof zo lang heeft mogen na klinken in de families "van Santen" en Schierholt.
Op zich was dit wel gemakkelijk, omdat de naam Lulof schaars is.

Hermen Gosens komt negen maal voor in mijn kwartierstaat, met als laagste kwartierstaat nr. 2596

Harm
bericht 2

Jan Rientjes heeft hierbij geschreven

[Opmerking: Lulof Herms / Berent van Santen niet gevonden in het kaartsysteem van het HCO van 1650 tot 1699].

Hoe kan trouwens Lulof een zoon van Santen hebben.
Is Lulof dan ook een van Santen? Of wordt hier een schoonzoon bedoeld?

Plaats reactie