Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Alles wat met genealogie te maken heeft.
eppe
Berichten: 408
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door eppe » 31 dec 2022, 11:36

Ik zit met de volgende kwestie:

Ondertrouw Amsterdam 24-09-1695: Pieter Alberts Harssuijcker van Kampen, hoedenmaker, 28 jaar x Cornelia Goedvolk. (zij hertrouwt 1-11-1708 Pieter Thijs Hulfe). Bij de doop van zoon Albert in 1696 is ene Cornelia Hartsijker doopgetuige.

Dit echtpaar is doopgetuige bij een kind van Harmtje Alberts x Jacobus de Mey in 1704. Dit laatste echtpaar gaat in ondertrouw 17-4-1694 en zij komt ook van Kampen, 34 jaar.

Ik zoek dus een Albert Hartsuiker omgeving Kampen van ongeveer 1635 (?) met een zoon Pieter van ong. 1667 en ws een dochter Harmtje van ong. 1660. En ook een Cornelia, wellicht zijn vrouw/zus/dochter.

(Harmtje Alberts wordt bij ondertrouw geassisteerd met nicht Marretie Twent. Zij is ws Marrigje Lamberts Twent, gedoopt 19-2-1641 te Kampen als dv Lambert Jans Twent x Engeltje Jurriaans.)

In mijn kwartierstaat komt voor: Claas Warners x Hermtje Hartsuiker (dv Albert). Hun kinderen noemen zich soms ook Hartsuiker en eigenlijk hoop ik dat de gezochte Albert ook een zoon van dit echtpaar is (mede gezien dochter Hermtje). Alhoewel dit zich te Hasselt afspeelt. Wie kan hier wat over vertellen..

Bvd en alvast een gelukkig nieuwjaar

Egbert_
Berichten: 3725
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 31 dec 2022, 13:30

Hier had ik ook al eens naar gekeken.

Egbert Alberts Hartsuicker, pachter op Kampereiland van 1594 tot 1642 komt voor in mijn kwarierstaat.

Maar ik ben niet verder gekomen dan de gegevens hierboven beschreven.

Er is geen doopinschrijving van P*eter zoon van Alb* in Kampen tussen 1655 en 1699 (stadsarchiefkampen.nl)

Pieter Albertsz Harssuijker was 28 jaar bij ondertrouw in Amsterdam, 1695
ouders doot, geass met Ariaan Leenders

Wie Ariaan Leenders is, weet ik nog niet.

Op https://www.kampen-notarieel.nl/ heb ik niets kunnen vinden, behalve over Lambert Jansen Twent. Maar niet hoe hij (aan)verwant kan zijn aan Pieter Albertsz Harssuijker

en voor de meelezers: http://www.karsthartsuiker.nl/pgclaes/pgclaes-frm3.htm

eppe
Berichten: 408
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door eppe » 31 dec 2022, 16:19

Dank je wel Egbert.

Ja naar die tak heb ik ook gekeken. Van hem heb ik trouwen 5 zonen, maar geen Albert. Jong overleden of heb ik niet goed gezocht?

is hij dit? Burgerboek Kampen 1608 Egbert Hartsuiker ingeschreven komende uit Meppel. wie is dan zijn vader? ws geen zoon van de burg. Albert Hartsuiker uit Kampen (oorspr. uit Meppel), immers ook niet genoemd bij de akte waarin Nicolaas en zijn zusters voorkomt.

hij zou dan een zoon zijn van een andere AH, die eind 16e eeuw in Meppel vermeld is.

dat hij al vanaf 1594 vermeld is lijkt me sterk, dan zou hij toch al van 1570 zijn of eerder..

Egbert_
Berichten: 3725
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 31 dec 2022, 17:19

Uit het boek Pachters van de stadserven op het Kampereiland (samenstelling J. Grooten):
ERF 42/de Grote Modderkuil
. . . .
P1594/pacht (direct) overgedaan
Albert Hartsuicker
(P = petri = 22 februari)
ERF 47/de Grote Heupe
P1594 - P1604
Albert Hartsuicker (zie Erf 42/de Grote Modderkuil)
? - P1614 - P1624
Egbert Alberts Hartsuicker (waarschijnlijk zn. van Albert Hartsuicker (zie hiervoor) . . .
De burgemeester is deze: Albert Hartsuicker, de x Christina van Olst
  • 1581-07-06 Nederlands Hervormde Kerk te Kampen
    ingeschrevene: borgermeister, samen met zijne vrouw Christina van Olst
Hij zal niet de pachter op Kampereiland zijn. Tenzij hij anderen daar liet boeren. Maar dat is niet waarschijnlijk.

Ben wel benieuwd naar de vijfde zoon. Ik heb Cornelis, Symon, Lambert en Willem gevonden . En een dochter Grietje.
Maar geen zoon Albert!

eppe
Berichten: 408
Lid geworden op: 06 okt 2007, 00:00

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door eppe » 31 dec 2022, 18:06

er zijn dus meerdere AH's, de burgemeester, de pachter, een te Hasselt en er is een AH, geboren ong. 1565 te Meppel die daar gebleven is. met een zoon Cornelis (zie ook bij Egbert).

1595 Albert Hersuiker volmacht van de Oosterboer. Archief Meppel 256.
1599 Albert Herdtsuicker een messeboet aan Albert Huibers. Goorsprake Diever 8 maart 1599. OVR V-46.
1600 Albert Hartsuicker volmacht van de Oosterboer. Goorsprake Diever 18 juli 1600. OVR V-121.

Tja die 5e zoon, omdat ze in die tijd ook vaak met het patroniem van de grootvader aangeduid werden, had ik deze;

Apostillen Kampen 554, 20-1-1646, fol. 133vo. Jan Jans op den Nest ende Dirk Sweertsen als mombaren over de 2 onmondige kinderen van zalige Gijsbert Alberts Hartsuijcker ...

PS Jan Jans op den Es en Dirk Sweertsen zijn ook voogd over Grietje Egberts Hartsuiker x Frerik Willems in 1650 en over de kinderen van Marcus Gerrits en Hilleken Hermen in 1648 (Recognitien). Ook beide genoemd Recognitien 1658 als voogd over de kinderen van Nijse Post x Egbert Lubberts.

Maar Gijsbert zou ook goed een broer van Egbert Alberts kunnen zijn, ws?

PS Ook nog even gezocht in Stadsarchief Kampen naar een Albert met een Hermtje en of een Cornelia. niks. Kampereiland e.d. is neem ik aan ook te vinden aldaar? of zijn ze geboren in Hasselt en later verhuisd naar Kampen? Ik vermoed dat die Claas Warners als schipper te Hasselt ook van Kampen kwam.

Egbert_
Berichten: 3725
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 31 dec 2022, 20:48

Dirk Sweertsen zou deze kunnen zijn:
  • 13 jan.1637 Kampen
    Dierrick Sweersen van Campen j. g.
    Geesjhen van Holten van Campen j. d.
De moeder van Geesje is Lijsbeth Hartsuicker
Zij is dochter van Albert Hartsuicker en Christina van Olst

Maar er is ook deze:
756 RAK 93 FOLIO: 332v DATUM: 14-07-1655 onderwerp Kinderbewijs
onroerend goed n.v.t.
comparanten
Jans, Rouchus Wed. Dirrick Sweertsen Moeder
Willemsen, Daniell Voogd Op de Zuijderweerdt
Cuijper, Peter Janssen Voogd
samenvatting
Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thijs, Swier en Jan Dirricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ250 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
bijzonderheden Geen
Daniel Willemsen is pachter op ERF 74/tweede erf van de Zuiderwaard

En rond die zelfde tijd is ene Jan Jans pachter op ERF 52/de Lage Es

Van geen van beide verwantschap met Hartsuijker gevonden.


Daniel Willemsen is een voorvader van Elze van de Wetering: http://www.familievandewetering.nl/kwst ... 1072374560

Van de gebieden rondom Kampen is veel geïndexeerd: https://hvjanvanarkel.nl/werkgroepen/bronnen
De zoekfunctie is zeer prettig. Je hoeft van een zoekwoord slechts enkele letters in te tikken. En geen asterisk (*)

harm56
Berichten: 425
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door harm56 » 31 dec 2022, 21:42

Niet direct een oplossing van de vraagstelling van Eppe.

Ik denk dat Egbert Alberts Hartsuicker een zoon is van Albert Hartsuicker, alleen niet van Christina van Olst.

Albert Hartsuicker is geboren ca. 1542 Meppel

Getuigenis; fol. 50, 1615.11.05, Getuigenis op verzoek van Kempe Hillebrants.
De Ed. Albert Hartsoecker, gewezen raadslid en tegenwoordig lid van de Gezworen gemeente oud 74 jaar

Getuigenis, fol. 233v, 1601.07.09
Getuigenis voor Emmerich van Rossum, landschrijver van Drente
De Ed. Albart Hartsoecker, raadslid, verklaart het volgend. Hij is geboren en getogen te Meppel, waar hij voor 20 jaar één van de twaalf was, Hij was op verschillende landdagen, zowel te Grollerholt als elders aanwezig als gecommiteerde van de vlek Meppel, enz. [transcripties Kees Schilder]

f213 dd.26-06-1633, Wilsum
Wij Lambert Mensen en Toenijs Wijllemsen Schepenen in Wijlsem doen kond en betuigen dat voor ons erschenen zijn de E. Neijclaes Hertsuecker en zijn huisvrouw Aeltijen Jans Verweert en hebben bekend verkocht te hebben aan Lijsbeth Hertsuijckers zijn recht en gerechtigheid van het halve erve thoe Utterwijck gelegen, zo datzelve bij Jan Wijllemsen Mullenaer toe Wijlsem bij de opslag binnen Campen bij de opslag getrokken en gemint is, alzo dat Jan Wijllemsen wanneer zijn betaaldagen zijn aan niemands handen anders betalen zal als aan voornoemde Lijsbeth Hertsuickers of haar erfgen.
Gerreijt Egbertsen Secret.

f214 dd.04-07-1633 Wilsum
Wij Lambert Mensen en Toenijs Wijllemsen Schepenen in Wijlsem doen kond en betuigen dat voor ons erschenen zijn Peter Lambertsen Banier en zijn huisvrouw Gertruit Hertsuickers en hebben bekend ontvangen te hebben uit handen van Egbert Hertsuicker en Grete Jans zijn huisvrouw de somma van 1100 kgl. welke penningen neffens 6 kgl. van interesse zij eheluiden voors. transporteren en opdragen aan voornoemde Egbert Hertsuicker en zijn erfgen. op die leste paeije vant halve erve toe Uitterwijck zo Jan Wijllemsen Muller gekocht heeft, welke halve erve Peter Banjer toebehoord heeft, wel verstaande dat de interesse van de boven benoemde somma van penningen, te weten 6 van het 100, eerst aanvangen zal aankomende Martini 1633 waarvoor zij tot onderpand stellen het voors. halve erve tot Utterwick.
Gerreijt Egbertsen Secret.

[transcripties Peter Klunder]

Uit het bovenstaande blijkt zowel Nicolaas Hartsuicker als Egbert Alberts Hartsuicker een relatie te hebben met het halve erve in Uitterwijck.
Apostillen Kampen 554, 20-1-1646, fol. 133vo. Jan Jans op den Nest ende Dirk Sweertsen als mombaren over de 2 onmondige kinderen van zalige Gijsbert Alberts Hartsuijcker ..
Momberboek Kampen 1645 - 1656, [dit is aan de hand kaartjes in een meubel in archief Kampen]

Fol. 21
V; Egbert Albertsz Hartsuijcker (overleden)
M; Grete Jansz
K; Willem en Greetken
V; Dirck Sweerts, Jan Jans (op den Es)
D; 06.08.1648
[huw. ca. 1607]

Cornelis huwelijk 29-07-1636
Simon huwelijk 03-02-1641
Lambert ondertrouw 06-09-1644

Harm
Laatst gewijzigd door harm56 op 31 dec 2022, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.

karst1
Berichten: 515
Lid geworden op: 29 okt 2006, 00:00

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door karst1 » 31 dec 2022, 22:24

Geen idee of dit helpt bij het onderzoek. In Amsterdam op 22 mei 1716 ondertrouw van Warnar Albertse Hartsuiker met Anna Nieuwenhuijs.
Warnar is jm van Hasselt en Anna is jd van Zutphen.
Warnar woont dan in Hasselt en heeft toestemming om daar op 9 juni 1716 te trouwen.

harm56
Berichten: 425
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door harm56 » 31 dec 2022, 22:57

(Harmtje Alberts wordt bij ondertrouw geassisteerd met nicht Marretie Twent. Zij is ws Marrigje Lamberts Twent, gedoopt 19-2-1641 te Kampen als dv Lambert Jans Twent x Engeltje Jurriaans.)
Fol. 57v, 1652.09.22 testamenten Kampen
Testament Jurriën Lucassen, ziek, en zijn vrouw Bette Lamberts gezond. Zij geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van hun nalatenschap en benoemen hun kinderen en kleinkinderen tot hun erfgenamen voor de legitieme portie. Tot hun erfgenamen benoemen zij hun kinderen Aeltien, Lambert, Lutgert, Lucas en Wolter Jurriëns, de kinderen van wijlen hun dochter Jacobien Jurriëns, met namen Evert en Henrickien Henricks, (waarvan Henrick Everts de vader is), en de kinderen van wijlen hun dochter Engele Jurriëns en haar man Lambert Twenthe, met namen Merrigen, Jan, Barteld en Lucas Lamberts
Zoon Lambert mag voor 1000 karelsguldens de hof in de Baan kopen, vrij van lasten. Zoon Wolter mag voor 2000 karelsguldens het huis achter de Nieuwe Muur kopen. Testators wonen er in. Het is vrij van lasten.
Tot executeurs voor hun testament kiezen zij de E. Dirck Lamberts en Henrick Jans van der Linde.
[transcriptie Kees Schilder]

Momberboek Kampen 1626 - 1645

Fol. 116v
V; Lambert Jans [Twenthe]
M; Merrigen Hermsz (overleden)
K; Angenis
V; Gerrit Dirricksen, Bartolt Jans Twent
D; 25.06.1639
[zie ook RAK 91 fol. 159v 25.06.1639]
[otr. 31.05.1639, Lambert Janss Twent van Campen wdn. - Engeltghen Jurrienss van Campen j. d.]

Harm

ria jongman
Berichten: 1900
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Hartsuiker Kampen/Amsterdam

Bericht door ria jongman » 01 jan 2023, 09:17

Hij is nog een keer getrouwd ?

Kampen
9 sep 1631 - Lambert Janssen Twent, j.g. van Campen,
Geertjhen Janssen Laschmans, j.d. van Campen.
getrouwd 25 Sept.

345 RAK 90 FOLIO: 145 DATUM: 17-05-1637 onderwerp Kinderbewijs onroerend goed Erf en goed genaamd den Bosch Oosterwolde en Kamperveen comparanten Twenth, Lambert Jansz Wdn. van Evertien Lasman Vader Lasmans, Jan Voogd Twenth, Bartelt Jansz Voogd samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltgen Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g., de opbrengst van moeders kleren, het goud/zilver m.u.v. twee gouden ringen die de vader behoudt en een nieuwe beddenuitzet en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel in een erf in Oosterwolde en een erf in Kamperveen, den Bosch genaamd en zijn overige goederen. NB. in de kantlijn: op 27-04-1660 meldt Gerrijt Lasman, voogd ipv JohanLasman, van de vrouw van Philippus van den Dam de ƒ400 c.g. te hebben ontvangen

153 RAK 90 FOLIO: 70 DATUM: 27-02-1637 onderwerp Verklaring
onroerend goed n.v.t. comparanten Jansz, Gerrit Comparant Jansz, Toentgen Comparante Twent, Lambert Jansz Comparant Echtg. G. Jansz Lasman, Johan Jansz Vader Brae, Henrick Voogd Overleden Glauwe, Cracht Voogd samenvatting Comparanten verklaren van hun vader en de voogden de goederen en erfenis van hun moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

33 RAK 90 FOLIO: 12v DATUM: 08-03-1638 onderwerp Kinderbewijs onroerend goed n.v.t. comparanten Simonts, Ariaen Wdn. van Nellegien Jans Vader Twent, Bartelt Voogd Twent, Lambert Voogd samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jan Ariaens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik

Plaats reactie