Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Plaats reactie
Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door Herman van der Bent » 16 jan 2023, 14:02

Bij deze scans van het Repertorium op de leenprotocollen van het huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.
https://drive.google.com/file/d/1ADMpL6 ... sp=sharing

Ik zocht meer informatie over Evert Jansen Pappelendam die als Schutte werkte op Huis Heeckeren tot 1688. Helaas niks kunnen vinden, maar mogelijk kan iemand anders informatie uit deze bron gebruiken. Achterin zit een uitgebreide namenindex.

ambruins
Berichten: 110
Lid geworden op: 26 jan 2005, 00:00

Re: Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door ambruins » 16 jan 2023, 14:59

Hallo Herman,
Misschien dat u de vraag ook eens voor zou kunnen leggen aan de Stichting Heemkunde zie : https://www.dehofmarken.nl
Het contact punt kan u wellicht verder helpen.
Groet
Assie.

Anton Vedders
Berichten: 5
Lid geworden op: 25 dec 2020, 12:33

Re: Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door Anton Vedders » 19 jan 2023, 17:42

Dag Herman
gevonden in doopboek Goor:
Dom. 4 Epih. concionate filio ben ik (ds. Abraham Putman) het eerste mael wederom na mijn krancheit verschenen in die kercke en hebbe het eerste kint gedoopt van Evert Janssen. Zn Jan gedoopt 09-01-1682, later opnieuw een Jan ged 10-04-1687

Trouwen Goor: Dom. Laetare Mart.13 1681, Geproclameert Evert Janssen van Pappelendam, wedeman en[de] Fenneken ten Schaken d' een schutter, d' ander maecht op t' huis te Heeckeren. Copulati per me.
Anton Vedders
Stichting Heemkunde Markelo
www.shm.nl

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door Herman van der Bent » 19 jan 2023, 19:21

Assie Bruins, Anton Vedders, bedankt voor het meedenken. Het trouwen en de dopen van Evert Jansen van Pappelendam in Goor waren al gevonden, zie hieronder. Hij is tevens vermeld in het vuurstedenregister 1682 van Goor en verkrijgt tevens het burgerschap van Goor in 1683. Vanaf 1689 leven ze verder in Zwolle, zie ook hieronder. Als er nog meer vermeldingen zouden zijn in Goor dan zou dat helpen om te begrijpen waar Evert Jansen Pappelendam vandaan komt. Hij trouwt in Goor in 1681 als weduwnaar. Mogelijk is hij dezelfde als:
* 1659-07-30 Utrecht trouwen: Evert Jansse Pappelendam & Hendrijn Jans van Winterswijck beide wonende in Langbroek.
Mede omdat:
* 1687-10-25 Utrecht trouwen: Jan Evertsz van Pappeldam j.m. van Goor & Johanna Laborde j.d.
Dat zou dan een zoon kunnen zijn uit het eerste huwelijk. Mogelijk zit het nog anders in elkaar. Daarom zoek ik nog naar meer vermeldingen. Maar helaas dus niet in het repertorium van het huis Heeckeren. Mogelijk heeft iemand van de Stichting Heemkunde Markelo nog een goed idee of duikt hij nog eens ergens op in een andere plaats :)
Herman van der Bent schreef:
18 dec 2022, 13:56
Herman van der Bent schreef:
22 jan 2021, 10:17
Ik heb eigenlijk geen twijfels dat Evert Jansen Schutte en Evert Jansen van Pappelendam dezelfde zijn. In de voogdijakte van Pappelendam is hij nabuur van Willem Assies en Egbert van Berkum (en ook goede bekenden). Als nabuur plaatst hem dat in Haerst, en daar woont alleen op het bouwhuis in Haerst die Evert Jansen Schutte. Hij noemt zich zelf ook al "Schutte" bij de geboortes van zijn kinderen in Goor.

----------Goor:
1681-03-13: Evert Janssen van Pappelendam, wedeman en[de] Fenneken ten Schaken d' een Schutter, d' ander maecht op t' huis te Heeckeren.
1682-00-00: Evert de Wiltschutte op Hekeren vuursteden Goor
1682-01-09: Evert Jansen Schutte Doop Jan, 't eerste kint van Evert Jansen Schutte op hekeres
Geen doop Lucas? Mogelijk in hiaat 1683
1683-02-21: Evert Jansen van Peppelendam verkrijgt burgerschap Goor.
1687-04-20: Evert Schutte Doop Jan een kint van Evert Schutte van de heer van Hekeren en zijn vrouw Fenne.
--------- Zwolle
1689-04-04: Eevert Jans doop Mathijs – z.v. Eevert Jans en Fennitje Lucas
1692-02-20: Evert Jansen en zijn vrouw Fennigjie Lucas laten hun zoon Matthijs en hun dochter Antonette dopen.
1694-///-///: Evert Jansen op Haerst, zoutgeld
1695-11-06: Evert Jans van Poppelendam, erfuiting 4 kinderen (Lucas, Jan, Matthijs en Antonette), voogd Willem Assies en Egbert van Bercum
1695-11-12: Evert Jans van Pappelendam, wedenaar huwt Grietien Willems, Derk Jansens weduwe. De proclamatien mede te Winsheim
1696-12-09: Evert de Schutte in het bouwhuis van het huis te Haerst, aangepand als pachter van Haersolte, net als Willem Assies
1701-12-03: Evert Jansen Schutte op Haerst [aangepand als] gebruiker van 5 morgen land tot Genne, en Evert Jansen Schutte en Willem Assies als gebruikers van 4 morgen land tot Haerst, (Mooie link tussen Evert Jansen en WIllem Assies, ze pachten samen)
1702 01-07: Evert Jansen Schutte op Haerst aangepand als pachter van Haersolte, net als Willem Assies
1703-10-05: Evert Jansen Schutte op Haerst aangepand als pachter van Haersolte, net als Willem Assies
1712-09-10: Evert Janzen van Peppelendam is begraven in de Kruiskerk.
Herman van der Bent schreef:
21 jan 2021, 18:14
ria van bessen schreef:
09 jan 2021, 15:48
f171 - 6 nov 1695 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Bernard Keizer, Proc., en Peter Buis, Procur.
In het Gericht is verschenen Evert Jans van Poppelendam. Hij heeft over zijn vier onmondige kinderen (Lucas, Jan, Matthijs en Antonette), in echte geprocreerd bij zijn zaliger huisvrouw Fennighjen ... [leeg= Lucas], tot mombers verzocht Eghbert van Barcum en Willem Assijs, beide goede bekenden en naberluiden [= buren]. Zij zijn daarop door het Gericht verhoord en zij hebben deze momberschap aangenomen en beloofd als goede mombers te zullen waarnemen.
Waarna de comparant aan zijn genoemde kinderen ter presentie van de voornoemde mombers erfuiting heeft gedaan en aan hun voor hun zaliger moeders goed heeft bewezen aan ieder een somma van 25 Caroli gulden, makende tesamen 100 gulden, en bovendien aan de dochter "een bedde buire" zonder veren, met 2 kussens en 2 lakens. Hij belooft verder zijn voornoemde kinderen te onderhouden totdat ze 20 jaren oud zullen zijn geworden en hen ondertussen lezen en schrijven laten leren. Met welke 20 jaren de gezeide kinderen dit aan hun bewezene eerst zullen vermogen te vorderen. Waarmee hij comparant verklaarde een oprechte en sincere erfuiting aan zijn genoemde kinderen te hebben gedaan, waarvoor hij verbindt zijn persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.
- Juramentum per tutores remissum est.
ZK CZ 1702 den 12 Aug: Richter Wilhelm Vriesen. Keurnoten; Geert Jansen en Jan Hendriks.
Erschenen in den Gerichte Jan Lambers tot Haerst, en heeft ten profijte van de Heer doctor Joan Calencamp voor hem selfs en qqa vrywilligh verwin gepasseert voor een somma van hondert seven en dertigh car guldens en twaelf stuivers, in twee termijnen te betalen, te weten op nieuw jaer 1703 vijftigh car:gl, en op meij daer aen volgende de resterende 87 gl12st, beide met de interesse van dien, en sulks alles met die kracht en effect, als of daer voor met pandinge, opbodinge en aantijginge voor den Gerichte verwonnen waren, voorts heeft deselve hier voor tot borgen gestelt Wycher Jansen en Gerrit Henricks te Genne en Evert Jansen Schutte op Haerst, de welcke in cas van wanbetalinge jeder in solidun daer voor zullen verbonden sijn, ende sijn deselve beneffen; hen Comparant daer op oock persoonlijck in den Gerichte gecom pareert, en hebben dese borgtocht bij hantastinge alsoo aengenomen.
A:
Die borgstelling is nog niet opgelost, en de venoemingen in de dopen zijn ook nog onverklaard. Die zouden "traditioneel" kunnen zijn. Eerst in 1682 een Jan (vernoemd naar vader vader) dan een Lucas (vernoemd naar vader moeder), dan in 1687 weer een Jan (waarschijnlijk de eerste jong overleden en het klopt ook met de volgorde van namen in de erfuiting. Maar dan in 1689 een Matthijs, en in 1692 weer een Matthijs samen met een Antonette. Die Matthijs is vast vernoemd, en volgens de traditie zou dat dan broer van vader moeten zijn, als die er is. En Antonette zou de moeder van moeder zijn. Een Lucas die getrouwd is met een Antonette (of Teunisje), zouden dan de ouders van Fennigje Lucas moeten zijn. Nog een kleine kanttekening dat Evert Jansen huwt als weduwe, dus daar zou ook nog een vernoeming vandaan kunnen komen, al volgen de eerste kinderen wel de traditionele vernoemingsregels. Als hier nog ideeën over zijn zouden we dat verder kunnen onderzoeken in het originele topic.

{..}

Herman van der Bent
Berichten: 287
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door Herman van der Bent » 24 jan 2023, 09:36

Voor eventuele meelezers. Er is best veel te vinden over Goor. O.a. over de munsterste oorlog 1672-1674. Die oorlog heeft wel mijn aandacht omdat die voor troepenbewegingen kan hebben gezorgd, waardoor mogelijk Evert Jansen van Pappelendam en ook Willem Assies (van der Bent) in Overijssel terecht zijn gekomen.

Hieronder het artikel:
https://www.bommenberendinoverijssel.nl ... jaar-goor/

Gebaseerd op een nog interessanter groter verslag van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis
De stad Goor tijdens de Munsterse oorlogen van 1665 - 1666 en van 1672 - 1674
https://proxy.archieven.nl/20/AB91758CF ... 781C3F5EBB

Daarin wordt o.a. vermeld:
"Enige tientallen stukken: rekeningen, schade-enquètelijsten,
brieven enz. stellen ons in staat om vooral van' de periode
1672 - 1674 het plaatselijk gebeuren op de voet te volgen."
(Bron: Dr. W. J. Formsma. Het Oud Archief der Gemeente Goor.
Inventarisnummers o.a. 6 en 238 t/m 247.Van deze stukken
werd in dit artikel gebruik gemaakt, niet nader te vermelden.)Die stukken uit het oud archief Goor kan ik alleen nog niet vinden.

ria jongman
Berichten: 2363
Lid geworden op: 14 okt 2021, 19:30

Re: Repertorium leenprotocollen huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.

Bericht door ria jongman » 24 jan 2023, 11:17

Herman van der Bent schreef:
19 jan 2023, 19:21

A:
Die borgstelling is nog niet opgelost, en de venoemingen in de dopen zijn ook nog onverklaard. Die zouden "traditioneel" kunnen zijn. Eerst in 1682 een Jan (vernoemd naar vader vader) dan een Lucas (vernoemd naar vader moeder), dan in 1687 weer een Jan (waarschijnlijk de eerste jong overleden en het klopt ook met de volgorde van namen in de erfuiting. Maar dan in 1689 een Matthijs, en in 1692 weer een Matthijs samen met een Antonette. Die Matthijs is vast vernoemd, en volgens de traditie zou dat dan broer van vader moeten zijn, als die er is. En Antonette zou de moeder van moeder zijn. Een Lucas die getrouwd is met een Antonette (of Teunisje), zouden dan de ouders van Fennigje Lucas moeten zijn. Nog een kleine kanttekening dat Evert Jansen huwt als weduwe, dus daar zou ook nog een vernoeming vandaan kunnen komen, al volgen de eerste kinderen wel de traditionele vernoemingsregels. Als hier nog ideeën over zijn zouden we dat verder kunnen onderzoeken in het originele topic.

{..}

Ik kon het originele topic niet zo snel terugvinden, dus dan maar hier.

Als Evert als weduwnaar trouwde dan lijkt het erop dat hij geen kinderen uit dat huwelijk heeft.
Vanwege het feit dat bij de doop van Jan de vermelding staat het 1e kind van ...

Worden broers of zussen niet vernoemd, tenzij ze jong zijn overleden, maar dan is vaak het 1e kind uit het huwelijk de vernoeming van die broer of zus.

Dat geldt ook voor de overleden vrouw of man bij een 2e huwelijk; het 1e kind uit het volgende huwelijk krijgt die naam.

Jan zou dus op Johanna of Jannegjen kunnen slaan [naam 1e vrouw] én tegelijkertijd de vernoeming van zijn vader zijn.
Of de 2e zoon heet ook Jan vanwege die vernoeming.
Dus bewust 2x een Jan.
Is de 1e zoon Jan overleden nà de geboorte van de 2e Jan.

Bij mijn weten gaat de traditionele vernoeming op deze manier:
De 1e geboren zoon krijgt de naam van de vader van vader
De 1e dochter de naam van de moeder van moeder
De 2e zoon de naam van de vader van moeder
De 2e dochter de naam van de moeder van vader

Plaats reactie